LEGE nr. 430 din 22 noiembrie 2006privind completarea art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICDupă alineatul (1) al articolului X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 520/2004, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor este o autoritate publică de specialitate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, cu personalitate juridică și sediul în municipiul București.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 22 noiembrie 2006.Nr. 430.---------