REGLEMENTĂRI TEHNICE*) din 19 aprilie 2001SPECIFICE CATEGORIEI DE RECIPIENTE-BUTELII PENTRU GAZ, EXECUTATE DIN OŢEL FĂRĂ SUDURA - RT 84/525 -
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 bis din 14 august 2001    -------- Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 113 din 19 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 14 august 2001.  +  Articolul 11.1. Prezentele reglementări tehnice se aplică mantalelor din oţel rezistente la presiune ale recipientelor - butelii fără suduri, adică formate dintr-o singura bucata, ce pot fi reumplute şi transportate, care au o capacitate variind între 0,5 şi 150 de litri inclusiv, ce sunt proiectate pentru a imbutelia gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate. Aceste recipiente - butelii pentru gaz vor fi denumite în continuare "butelii".1.2. Prezentele reglementări tehnice nu se aplică buteliilor executate din oţel austenitic sau acelor butelii cărora li se adauga metal în momentul închiderii bazei.1.3. Prezentele reglementări tehnice se aplică indiferent de numărul de orificii pe care le are butelia (unul sau doua).  +  Articolul 2În sensul prezentelor reglementări tehnice, denumirea "butelie tip-CS*1)" va însemna orice butelie proiectata şi fabricata astfel încât satisface cerinţele din prezentele reglementări tehnice şi din "Reglementările tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente sub presiune şi metode de verificare a acestora".--------------*1) - CS reprezintă marcajul naţional de conformitate a produselor cu cerinţele prevăzute în reglementările tehnice române specifice  +  Articolul 33.1. Se admite introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a buteliilor tip CS care: a) respecta cerinţele prezentelor reglementări tehnice şi ale "Reglementărilor tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente sub presiune şi metode de verificare a acestora"; b) poarta marcajul pentru aprobarea de model CS şi pentru verificarea CS şi sunt însoţite de certificatul pentru aprobarea de model CS, sau c) poarta marcajul pentru aprobarea de model CE şi pentru verificarea CE şi sunt însoţite de certificatul pentru aprobarea de model CE.3.2. Nu se admite, din motive datorate fabricării sau verificării unei butelii, să se refuze, să se interzică sau să se restrângă comercializarea şi punerea în funcţiune a buteliilor tip-CS care sunt conform cerinţelor din prezentele reglementări tehnice şi din "Reglementările tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente sub presiune şi metode de verificare a acestora".  +  Articolul 44.1. Toate buteliile tip-CS trebuie supuse aprobării de model CS.4.2. Toate buteliile tip-CS trebuie supuse verificării CS cu excepţia buteliilor care au fost supuse incercarii la presiune hidraulica de 120 bar sau mai puţin şi care au o capacitate ce nu depăşeşte un litru.  +  Articolul 5Orice modificări pentru adaptarea secţiunilor 2.1.3, 2.1.4, 2.3, 3.1.1.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4 ,5 şi 6 din Anexa nr. 2.A şi a altor Anexe ale prezentelor reglementări tehnice la progresul tehnic vor fi adoptate conform prevederilor "Reglementărilor tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente sub presiune şi metode de verificare a acestora" de către Ministerului Industriei şi Resurselor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6Procedura descrisă în Capitolul V (clauza derogatorie) al "Reglementărilor tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente sub presiune şi metode de verificare a acestora" se aplică secţiunii 2.2. din Anexa nr. 2.A. la prezentele reglementări tehnice.  +  Articolul 7Anexele nr. 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, şi 2.E fac parte integrantă din prezentele reglementări tehnice.  +  Anexa 2.AI. DEFINIŢIILE ŞI SIMBOLURILE TERMENILOR UTILIZAŢI IN PREZENTA ANEXA1.1. LIMITA DE CURGEREÎn sensul prezentelor reglementări, valorile limitei de curgere utilizate la calculul părţilor supuse la presiune, vor fi:- în cazul în care un oţel nu are limita de curgere inferioară şi superioară, se va lua în calcul valoarea minima a limitei de curgere convenţionala R(p 0,2)- în cazul în care un oţel are limita de curgere inferioară şi superioară, valoarea care va fi considerată este:- R(eL)- R(eH) x 0,92, sau- R(p 0,2)1.2. PRESIUNEA DE SPARGEREÎn sensul prezentelor reglementări, termenul de "presiune de spargere" reprezintă presiunea corespunzătoare instabilitatii plastice, şi anume, presiunea maxima obţinută în timpul unei încercări la presiunea de spargere.1.3. SIMBOLURISimbolurile utilizate în cadrul acestei anexe au următoarea semnificaţie:P(h) = presiunea de încercare hidraulica, în bari;P(r) = presiunea de spargere a buteliei masurata în timpul incercarii de spargere, în bari.P(rt) = presiunea minima de spargere teoretică, în bari;R(e) = valoarea limitei de curgere conform paragrafului 1.1. pentru a se putea determina valoarea luiR, folosită la calcularea părţilor supuse la presiune, în N/mmp;R(eL) = valoarea minima a limitei de curgere inferioară, garantată de producătorul buteliei, în N/mmpR(eH) - valoarea minima a limitei de curgere superioară, garantată de producătorul buteliei, în N/mmp.R(p, 0,2) = limita convenţionala de curgere 0,2%, garantată de către producător, în N/mmpLimita de curgere convenţionala reprezintă valoarea solicitării care duce la o alungire neproportionala, egala cu 0,2% din lungimea iniţialăR(m) = Valoarea minima a rezistentei la tracţiune, garantată de producătorul buteliei, în N/mmp.a = grosimea minima calculată a mantalei cilindrice, în mmD = diametrul exterior nominal al buteliei, în mmd = diametrul dornului utilizat pentru încercările de indoire, în mmR(mt)= Rezistenta reală la tracţiune, în N/mmp1.4. NORMALIZARETermenul de "normalizare" este utilizat în prezentele reglementări conform definiţiei prezentate în SR EN 10052:1996 Vocabular de tratamente termice al produselor feroase.Normalizarea poate fi urmată de revenire la o temperatura uniforma sub valoarea minima a punctului de transformare al oţelului (Ac1)1.5. CĂLIRE ŞI REVENIRETermenul de "călire şi revenire" se referă la tratamentul termic la care este supusă o butelie finita în cadrul căruia butelia este incalzita la o temperatura uniforma peste punctul superior de transformare al oţelului (Ac3). Butelia este apoi racita cu o viteză care nu va depăşi 80% din cea obţinută prin racirea în apa la 20°C şi apoi revenita la o temperatura uniforma sub punctul inferior de transformare al oţelului (Ac1).Tratamentul termic trebuie să fie astfel încât sa nu genereze fisuri în butelie. Buteliile nu trebuie calite în apa fără aditivi.2. CERINŢE TEHNICE2.1 TIPURI DE OŢELURI UTILIZATE2.1.1. Un oţel este definit în funcţie de metoda de fabricaţie, compoziţia sa chimica şi tratamentul termic la care este supusă butelia finite şi de proprietăţile sale mecanice. Producătorul va furniza informaţiile corespunzătoare, ţinând seama de cerinţele enumerate mai jos. Orice modificare a acestor informaţii va corespunde cu o schimbare a tipului de oţel, în sensul aprobării de model CS.(a) Metoda de fabricaţieMetoda de fabricaţie va fi definită prin referire la procesul utilizat (ex: cuptor Martin, convertizoare cu insuflare de oxigen, cuptor electric) şi de metoda de calmare folosită.(b) Compoziţia chimicaCompoziţia chimica, trebuie să indice cel puţin:- conţinutul maxim de sulf şi fosfor pentru toate cazurile,- conţinutul de carbon, mangan şi siliciu pentru toate cazurile,- conţinutul de nichel, crom, molibden şi vanadiu atunci când aceste substanţe sunt introduse deliberat ca elemente de aliereConţinutul de carbon, mangan, siliciu şi unde este cazul, nichel, crom, molibden şi vanadiu, trebuie indicat cu tolerante astfel încât diferenţele între valoarea minima şi maxima admisibilă pentru fiecare turnare, sa nu depăşească:[] carbon:0.06% atunci când conţinutul este mai mic de 0.30%,0.07% atunci când conţinutul maxim este de 0.30% sau mai mult;[] mangan şi siliciu:0.30%[] crom:0.30% atunci când conţinutul maxim este mai mic de 1.5%,0.50% când conţinutul maxim este de 1.5% sau mai mult;[] nichel:0.40%;[] molibden:0.15%;[] vanadiu:0.10%;(c) Tratament termicTratamentul termic trebuie definit în raport cu temperatura, intervalul de timp menţinut la temperatura şi timpul fluidului pentru răcire folosit pentru fiecare etapa de tratament (normalizare, urmată sau nu de revenire, sau călire şi revenire).Temperatura austenizarii înaintea calirii sau normalizarii trebuie fixată cu o toleranta de 35°C, în ambele sensuri.Aceeaşi condiţie se aplică pentru temperatura de revenire.2.1.2. Condiţii ce trebuie respectateOţelul folosit trebuie să fie oţel calmat şi rezistent la imbatranire. Întreaga butelie finita trebuie supusă unui tratament termic care poate fi:normalizare urmată sau nu de revenire sau călire urmată de revenire. Conţinutul de sulf şi fosfor din proba de turnare nu trebuie să depăşească valoarea de 0,035% pentru fiecare element în parte şi nu trebuie să depăşească valoarea totală de 0,06%. Conţinutul de sulf şi fosfor obţinut pentru produsul respectiv, nu trebuie să depăşească valoarea de 0,04% pentru fiecare element şi nu trebuie să depăşească valoarea totală de 0,07%.2.1.3. Un oţel definit conform paragrafului 2.1.1. nu poate fi folosit de producător dacă nu este acceptat, conform reglementărilor în vigoare în România sau, de către un stat membru, pentru fabricarea buteliilor fără sudura. Autorităţile din România trebuie să solicite statelor de unde provin buteliile din import, lista materialelor folosite la fabricarea buteliilor şi va informa, la cerere, cu privire la materialele folosite pe teritoriul României pentru fabricarea buteliilor. Fiecare stat membru va furniza autorităţilor din România, la cerere, o lista a materialelor folosite pe teritoriul sau pentru fabricarea buteliilor cuprinse în prezentele reglementări.2.1.4. Trebuie sa existe posibilitatea de a efectua analize independente, în special cu scopul de a verifica în special dacă conţinutul de sulf şi fosfor corespunde cerinţelor de la paragraful 2.1.2. Aceste analize trebuie efectuate fie pe probe prelevate din produsul semi finit, asa cum este el livrat producătorilor de butelii de către producătorul oţelului, fie pe o proba prelevata din produsul finit: butelia.Atunci când se hotărăşte prelevarea unei probe dintr-o butelie, se accepta ca proba să fie prevalata din una din buteliile selecţionate anterior pentru încercările mecanice indicate la 3.1. sau pentru proba de rupere la presiune, descrisă la 3.2.2.2. CALCULUL ELEMENTELOR SUPUSE LA PRESIUNE2.2.1. Grosimea minima a peretelui trebuie să fie cel puţin egala cu cea mai mare valoare obţinută din următoarea relaţie de calcul:          Ph x D    - a = ─────── mm          20R + Ph          ───          4/3unde R este cea mai mica dintre următoarele doua valori: (1) Re; (2) 0.75 Rm, pentru butelii normalizate sau normalizate şi revenite,0.85 Rm, pentru butelii calite şi revenite.- a = D/250 + 1mm,- a = 1.5 mm2.2.2. Atunci când un fund convex este obţinut prin forjarea din ţeava, grosimea peretelui masurata la centrul fundului convex va fi de cel puţin 1.5 a.2.2.3. Grosimea bazei concave a buteliilor nu trebuie să fie mai mica de 2a în interiorului diametrului pe care se sprijină butelia.2.2.4. Pentru a asigura o distribuţie uniforma a solicitărilor, grosimea pereţilor buteliei trebuie să crească progresiv în secţiunea de trecere între peretele cilindric şi baza.2.3. FABRICAŢIE ŞI EXECUŢIE2.3.1. Grosimea fiecărei butelii va fi controlată şi starea suprafeţelor interioare şi exterioare va fi inspectata de către producător pentru a verifica dacă:- grosimea peretelui nu este în nici un punct mai mica decât cea specificată în desen;- suprafeţele interioare şi exterioare ale buteliei nu prezintă defecte care să influenteze negativ funcţionarea sigura a buteliei.2.3.2. Ovalitatea mantalei cilindrice trebuie limitată la o astfel de valoare încât diferenţa între diametrele exterioare maxime şi minime în aceeaşi secţiune transversala sa nu fie mai mare de 1,5% din media acestor diametre.Abaterea maxima a părţii cilindrice a mantalei de la linia dreapta nu trebuie să depăşească 3 mm/1 m lungime.2.3.3. Postamentul buteliilor, acolo unde exista, trebuie să fie suficient de solid şi trebuie confecţionat dintr-un material compatibil din punctul de vedere al coroziunii, cu tipul de oţel din care este fabricata butelia. De asemenea, forma postamentului trebuie să confere buteliei un grad de stabilitate corespunzător. Postamentele nu trebuie să permită acumulări de apa sau infiltrari de apa între acesta şi corpul buteliei.3. ÎNCERCĂRI3.1. ÎNCERCĂRI MECANICE3.1.1. Condiţii generale3.1.1.1. În afară cazurilor în care se specifică altfel în cadrul prezentelor reglementări, încercările mecanice se vor efectua conform următoarelor standarde:SR EN 10002-1:1995 Materiale metalice. Încercarea la tracţiune . Partea 1: Metoda de încercare la temperatura ambianta;SR EN 10003-1:1997: Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metoda de încercare;SR ISO 7438:1993 Materiale metalice. Încercare de indoire;STAS 7737:1990 Încercările metalelor. Încercarea la indoire alternata a tablelor şi benzilor.SR EN 10045 - 1:1993 Materiale metalice. Încercarea la incovoiere prin soc pe epruveta Charpy.Partea 1: Metoda de încercare.3.1.1.2. Toate încercările mecanice pentru verificarea calităţii materialului folosit la fabricarea buteliilor vor fi efectuate pe epruvete prelevate din butelia finita.3.1.2. Tipuri de încercări şi criterii de încercareFiecare butelie pentru încercare trebuie supusă la o încercare de tracţiune în direcţie longitudinala, 4 încercări la indoire în direcţie circumferentiala şi, acolo unde grosimea peretelui permite să se preleveze epruvete cu o laţime de cel puţin 5 mm, încercări de rezilienta la tracţiune. Epruvetele pentru încercarea de rezilienta vor fi prelevate în direcţie transversale; totuşi, dacă grosimea şi/sau diametrul buteliei implica prelevarea unei epruvete cu o laţime de cel puţin 5 mm într-o direcţie transversala, epruvetele vor fi prelevate în direcţie longitudinala.3.1.2.1. Încercare la tracţiune3.1.2.1.1. Epruveta va fi conform următoarelor prevederi, conform prevederilor din cap. 4 al SR En 10002-1:1995 pentru epruvete cu o grosime mai mica, sau mai mare de 3mm:În aceasta situaţie , lăţimea şi lungimea epruvetei va fi de 12,5 mm şi respectiv, 50 mm, indiferent de grosimea acesteia.3.1.2.1.2. Cele doua fete ale epruvetei corespunzătoare pereţilor interni şi externi ai buteliei nu trebuie prelucrate.3.1.2.1.3. Alungirea exprimată procentual, nu trebuie să fie mai mica de:       25 x 10^3       ──────────         2R(mt)În plus, alungirea nu trebuie să fie, nici un caz, mai mica de 14%, respectiv 11% atunci când încercarea se efectuează conform cu SR EN 10002-1:19953.1.2.1.4. Valoarea obţinută pentru rezistenta la tracţiune nu trebuie să fie mai mica decât R(m)Limita de curgere care se determina în timpul incercarii la tracţiune, va fi folosită, conform paragrafului 1.1, la calculul buteliei. Limita de curgere superioară trebuie determinata din diagrama de curgere/alungire sau prin alta metoda la fel de precisa. Valoarea obţinută pentru limita de curgere nu trebuie să fie mai mica decât R(eH), R(eL) sau R(p 0.2), după caz.3.1.2.2. Încercarea de indoire3.1.2.2.1. Încercarea de indoire se va efectua pe epruvete obţinute prin tăierea unui inel cu o laţime de 25 mm, în doua părţi de lungime egala, a căror margine poate fi prelucrata. Cele 2 fete ale fiecărei epruvete corespunzătoare pereţilor interni şi externi ai buteliei nu pot fi prelucrate.3.1.2.2.2. Încercarea de îndoire trebuie efectuată folosind un dorn cu diametru d şi doi cilindrii aflaţi la o distanta "d+3a" unul de celălalt.Pe durata incercarii, faţa interioară a inelului trebuie să rămână pe dorn.3.1.2.2.3. Epruveta nu trebuie să se fisureze atunci când este îndoita spre interior în jurul unui dorn, până când muchiile interioare se afla la o distanta egala cu diametrul dornului una faţă de cealaltă. (vezi diagrama din Anexa nr. 2.C.)3.1.2.2.4. Raportul (n) dintre diametrul dornului şi grosimea epruvetei nu trebuie să depăşească valorile din tabelul de mai jos:    Valoarea efectivă a rezistentei la tracţiune Valoarea lui "n"    R(mt)N/mmp    Până la 440 inclusiv 2    Peste 440 până la 520 inclusiv 3    Peste 520 până la 600 inclusiv 4    Peste 600 până la 700 inclusiv 5    Peste 700 până la 800 inclusiv 6    Peste 800 până la 900 inclusiv 7    Peste 900 93.1.2.3. Încercările de rezilienta3.1.2.3.1. Încercarea de rezilienta se efectuează pe epruvete conform SR EN 10045-1:1993Toate măsurile rezistentei la soc se vor efectua la -20°CCrestatura va fi perpendiculara pe fetele peretelui buteliei.Epruvetele utilizate pentru încercarea de rezilienta nu trebuiesc îndreptate şi trebuie prelucrate pe cele şase fete, dar numai atât cat este necesar pentru obţinerea de suprafeţe plane.3.1.2.3.2. Valoarea medie a rezistentei la soc obţinută la trei încercări de rezilienta în direcţie longitudinala sau transversala, de la fiecare din valorile individuale obţinute din încercări, nu trebuie să fie mai mici decât valoarea corespunzătoare, exprimată în J/cmp cuprinse în tabelul de mai jos.┌─────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ │Oţeluri pentru care Rm nu │Oţeluri pentru care Rm este mai ││ │ depăşeşte 650 N/mmp │ mare de 650 N/mmp │├─────────────────┼────────────┬─────────────┼────────────┬───────────────────┤│ │longitudinal│transversal │longitudinal│transversal │├─────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┤│Media celor trei │ 33 │ 17 │ 50 │ 51 ││ epruvete │ │ │ │ │├─────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┤│Fiecare valoare │ │ │ │ ││ individuală │ 26 │ 13 │ 40 │ 20 │└─────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────┘3.2. ÎNCERCAREA DE SPARGERE LA PRESIUNEA HIDRAULICA3.2.1. Condiţiile de încercareButeliile supuse la acest tip de încercare trebuie să aibă marcajele specificate în secţiunea 6.3.2.1.1. Încercarea de rezistenta la spargere la presiunea hidraulica trebuie efectuată în doua etape succesive , utilizând un banc de proba care permite creşterea presiunii în interiorul buteliei cu o viteză constanta, până când butelia se sparge şi se înregistrează curba variaţiei presiunii funcţie de timp. Încercarea trebuie să se efectueze la temperatura camerei.3.2.1.2. În timpul primei etape creşterea presiunii va fi constanta până la nivelul în care începe deformarea plastica. Aceasta viteza nu trebuie să depăşească 5 bar/sec.De la începutul deformarii plastice (etapa a 2-a), debitul pompei nu trebuie să fie mai mare decât dublul debitului din prima etapa şi trebuie menţinut constant până când butelia se sparge.3.2.2. Interpretarea incercarii.3.2.2.1. Interpretarea incercarii de spargere la presiune implica:- examinarea curbei presiune/timp pentru a determina presiunea de spargere.- examinarea zonei rupte şi forma muchiilor,- în cazul buteliilor cu baza concava se verifica dacă a apărut inversarea curbii bazei buteliei.3.2.2.2. Presiunea de spargere masurata (Pr) nu va fi mai mare de valoarea data de:          20a Rm    Prt = ───────           (D-a)3.2.2.3. Încercarea de spargere nu trebuie să ducă la fragmentarea buteliei.3 2.2.4. Ruptura principala nu trebuie să fie casanta,în sensul că, muchiile rupturii nu trebuie să fie dispuse radical ci înclinat în raport cu planul diametrului şi trebuie să prezinte o contractie.O ruptura este acceptabilă numai în cazul în care îndeplineşte următoarele condiţii:1. Pentru buteliile a căror grosime "a" nu depăşeşte 7.5 mm:(a) partea mai mare a rupturii trebuie să fie dispusă longitudinal;(b) ruptura nu trebuie să prezinte ramificatii multiple;(c) ruptura nu trebuie să aibă extindere pe circumferinta mai mult de 90° pe ambele fete ale părţii principale;(d) ruptura nu trebuie să fie extinsă în părţile buteliei în care grosimea acesteia este de 1.5 ori mai mare decât grosimea maxima masurata la jumătatea buteliei.(e) în cazul buteliilor cu baza convexa, ruptura nu trebuie să ajungă până în centrul bazei buteliei. Se accepta sa nu fie Îndeplinită condiţia de la punctul (d) în unul din următoarele cazuri:(a) în cazul existenţei unui cap conic sau a unei baze convexe la care ruptura nu se extinde în părţile buteliei care au un diametru mai mic decât 0.75 ori diametrul exterior nominal al buteliei.(b) în cazu) unei baze concave, unde distanta dintre punctul cel mai îndepărtat al rupturii şi planul bazei buteliei depăşeşte de 5 ori grosimea "a".2. În cazul în care grosimea "a" depăşeşte 7.5 mm, partea mai mare a rupturii trebuie să fle dispusă longitudinal.3.2.2.5. Ruptura nu trebuie să indice nici un defect evident în metal.3.3. ÎNCERCAREA LA PRESIUNE CICLICA3.3.1. Buteliile supuse acestei Încercări trebuie marcate cu simbolurile specificate în secţiunea 6 a prezentelor reglementări specifice.3.3.2. Încercarea la presiune ciclica se va efectua pe doua butelii garantate de producător ca fiind reprezentative pentru buteliile confecţionate, la valorile minime specificate în proiectul de execuţie, folosind un fluid necoroziv.3.3.3. Aceasta încercare va fi ciclica. Presiunea ciclica maxima va fi egala cu valoarea presiunii P(h) sau 2/3 din valoarea lui P(h).Valoarea cea mai mica pentru presiunea ciclica, nu trebuie să depăşească 10% din valoarea superioară pentru aceeaşi presiune.Numărul minim de cicluri şi frecventa maxima de încercare sunt prezentate în tabelul următor:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Presiunea maxima aplicată P(h) 2/3 P(h)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Numărul minim de cicluri 12000 80000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Frecventa maxima în cicluri pe minut 5 12──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Temperatura masurata pe peretele exterior al buteliei nu trebuie să depăşească 50°C pe durata incercarii,.Rezultatele acestei încercări se considera a fi satisfăcătoare în situaţia în care butelia a parcurs numărul prevăzut de cicluri, fără a prezenta scurgeri.3.4. ÎNCERCAREA LA PRESIUNE HIDRAULICA3.4.1. Presiunea apei în interiorul buteliei trebuie să crească uniform până la atingerea valorii lui P(h)3.4.2. Butelia trebuie să rămână la presiunea P(h) un timp suficient de îndelungat astfel încât să fie posibil de verificat faptul ca presiunea este constanta şi butelia nu prezintă scurgeri.3.4.3. După încercarea la presiune hidraulica, butelia nu trebuie să prezinte deformaţii remanente.3.4.4. Orice butelie care a fost supusă incercarii şi nu a îndeplinit condiţiile de încercare trebuie respinsă.3.5. VERIFICAREA CONSISTENTEI BUTELIEIAceasta încercare implica verificarea ca nici unul din cele 2 puncte de pe metalul suprafeţei exterioare a buteliei sa nu difere, ca duritate, cu mai mult de 25 HB. Încercările trebuie efectuate în doua secţiuni transversale ale buteliei lângă capăt şi baza, în patru puncte diferite, uniform distribuite.3.6. VERIFICAREA CONSISTENTEI UNUI LOT DE BUTELIIAceasta încercare, care trebuie efectuată de producătorul buteliei, implica verificarea cu ajutorul unei încercări de duritate sau alta metoda corepunzatoare că nu a avut nici o eroare în alegerea materialului din care a fost fabricata butelia (foaia de tabla, bolturi, ţevi) sau în efectuarea tratamentului termic. În cazul buteliilor de oţel normalizat dar nerevenit, aceste încercări nu sunt necesare pentru fiecare butelie în parte3.7. VERIFICAREA SUPORTULUI BUTELIEISe va efectua o secţiune mediana în suportului buteliei şi una dintre suprafeţele obţinute în acest mod se va slefui şi va fi examinata cu un dispozitiv care asigura mărirea imaginii între 5 şi 10 ori. Butelia se va considera ca fiind cu defect în cazul în care se observa existenta unor fisuri în material. De asemenea se va respinge butelia şi în situaţia în care se detecteaza prezenta unor pori sau incluziuni ale căror valori reprezintă o ameninţare pentru securitatea în exploatare a buteliei.4. APROBAREA DE MODEL CSAprobarea de model CS la care se face referire în articolul 4 al prezentelor reglementări, poate fi emisă şi pentru "familii de butelii".Termenul "familii de butelii" se referă la butelii fabricate de acelaşi producător, care diferă între ele numai din punctul de vedere al lungimii, dar care se încadrează în următoarele limite:- lungimea minima nu trebuie să fie mai mica decât de trei ori diametrul buteliei- lungimea maxima a buteliei nu trebuie să depăşească valoarea de 1.5 x lungimea buteliei verificate.4.1. Persoanele care solicită aprobarea de model CS trebuie să pună la dispoziţia organismului de inspecţie, pentru fiecare familie de butelii, toată documentaţia necesară pentru încercările indicate mai jos precum şi un lot de 50 butelii din care se vor lua acele butelii care vor fi supuse încercărilor descrise în acelaşi paragraf. Solicitantul trebuie să dea detalii organismului de inspecţie cu privire la tipul şi durata tratamentului termic efectuat, precum şi asupra temperaturii la care a fost făcut. De asemenea, trebuie să obţină de la producătorul oţelului certificat de analiza la turnare.4.2. În cadrul derulării procedurii pentru aprobarea de model CS, organismul de inspecţie trebuie să:4.2.1. verifice dacă:- calculele prevăzute în paragraful 2.2. sunt corecte,- grosimea pereţilor a doua butelii corespunde cu prevederile din paragraful 2.2., ca masurarile au fost efectuate în trei secţiuni transversale diferite şi ca au acoperit întreaga circumferinta a secţiunilor longitudinale de la baza şi vârf,- condiţiile prevăzute în paragrafele 2.1. şi 2.3.3. sunt respectate,- cerinţele descrise în paragraful 2.3.2. sunt respectate pentru toate buteliile selecţionate,- suprafeţele interioare şi exterioare ale buteliilor nu prezintă nici un defect care să pericliteze securitatea în exploatare a acestora.4.2.2. efectueze următoarele încercări pentru buteliile selecţionate:- încercările specificate în paragraful 3.1, pe doua butelii; acolo unde lungimea buteliei este egala sau mai mare de 1500 mm, încercarea la tracţiune în direcţie longitudinala şi încercarea de indoire trebuie făcute pe probe prelevate din zona superioară şi inferioară a mantalei,- încercările specificate în paragraful 3.2, pe doua butelii,- încercările specificate în paragraful 3.3, pe doua butelii,- încercările specificate în paragraful 3.5, pe o singura butelie,- încercările specificate în paragraful 3.7, pe toate buteliile luate pentru proba.4.3. În situaţia în care rezultatele încercărilor mai sus menţionate sunt satisfăcătoare, organismul de control emite certificatul pentru aprobarea de model CS conform modelului expus în Anexa nr.2.D.5. VERIFICAREA CS5.1. IN SCOPUL VERIFICĂRII CS, PRODUCĂTORUL BUTELIEI TREBUIE SA:5.1.1. prezinte organismului de inspecţie certificatul pentru aprobarea de model CS,5.1.2. pună la dispoziţie organismului de inspecţie certificatele care indica analiza de turnare a oţelului furnizat pentru fabricaţia buteliei,5.1.3. posede mijloace de identificare metoda de turnare a oţelului pentru fiecare butelie în parte.5.1.4. prezinte organismului de inspecţie documentaţie referitoare la tratamentul termic, fiind necesar să se specifice dacă buteliile furnizate de acesta sunt normalizate sau calite şi revenite şi sa declare tipul de tratament aplicat.5.1.5. pună la dispoziţie organismului de inspecţie o lista a buteliilor în care să ofere date cu privire la marcajele existente pe acestea conform prevederilor paragrafului 6.5.2. IN TIMPUL VERIFICĂRII CS5.2.1. Organismul de inspecţie trebuie să:- confirme ca a fost obţinut certificatul pentru aprobarea de model CS, şi ca buteliile sunt conforme cu acesta,- verifice documentaţia care furnizează date cu privire la materiale,- verifice dacă sunt respectate condiţiile specificate în secţiunea 2 şi, în special sa verifice prin examinare vizuala dacă au fost respectate specificăţiile cu privire la construcţie şi probe conform secţiunii 2.3.1.; examinarea vizuala trebuie să acopere cel puţin 10% din buteliile inspectate,- efectueze încercările descrise în paragraful 3.1. şi 3.2,- verifice dacă informaţiile furnizate de producător conform cu lista din paragraful 5.1.5. sunt corecte; aceasta verificare se va face prin alegerea aleatoare a buteliilor,- sa evalueze rezultatele încercărilor de consistenta pentru lotul respectiv de butelii, în sensul că acestea să fie conform specificatiilor paragrafului 3.6.În cazul în care rezultatele verificărilor sunt satisfăcătoare, organismul de inspecţie va emite un certificat de verificare CS, asa cum este prezentat în modelul din Anexa nr.2.E la prezentele reglementări specifice.5.2.2. Pentru cele doua tipuri de încercări recomandate în paragraful 3.1.şi 3.2., se vor alege aleatoriu doua butelii din fiecare lot de 202 butelii sau parte din buteliile care au parcurs aceeaşi metoda de turnare şi acelaşi tip de tratament termic, în condiţii similare.Una dintre butelii se va supune la încercările specificate în paragraful 3.1. (încercări mecanice) şi cealaltă la încercările descrise în paragraful 3.2. (încercarea de spargere). În cazul în care rezultă ca una dintre încercări a fost efectuată incorect sau în cazul apariţiei unei erori, încercarea trebuie repetată.În cazul în care unul sau mai multe încercări s-au dovedit a fi total sau parţial nesatisfacatoare, trebuie investigat imediat motivul de către organismul de inspecţie.5.2.2.1. În cazul în care eroarea nu se datorează tratamentului termic, întregul lot va fi refuzat.5.2.2.2. În cazul în care eroarea se datorează tratamentului termic, producătorul poate supune toate buteliile din lot la un nou tratament termic.În urma repetarii tratamentului termic:- producătorul va trebui să efectueze din nou toate încercările prevăzute la paragraful 3.6,- organismul de inspecţie trebuie să efectueze încercările prevăzute în primul şi al doilea paragraf de la punctul 5.2.2.În cazul în care buteliile nu sunt supuse din nou tratamentului termic sau dacă rezultatele încercărilor şi probelor efectuate după repetarea tratamentului termic nu satisfac cerinţele prezentelor reglementări specifice, lotul va fi respins.5.2.3. Selecţionarea mostrelor şi toate încercările se vor efectua în prezenta şi sub directa supraveghere a unui reprezentant al organismului de inspecţie.5.2.4. După efectuarea tuturor încercărilor solicitate, toate buteliile din lotul respectiv vor fi supuse incercarii la presiune hidraulica, asa cum este descris în paragraful 3.4. din prezentele reglementări. Încercarea la presiune hidraulica se va efectua sub directa supraveghere a unui reprezentant al organismului de inspecţie.5.3. EXCEPTAREA DE LA VERIFICAREA CS.În cazul în care buteliile sunt exceptate de la verificarea CS conform prevederilor art.4 al prezentelor reglementări specifice, toate încercările prevăzute la paragraful 5.2. vor fi efectuate de producător pe propria răspundere.Producătorul va pune la dispoziţia organismului de inspecţie toate documentele şi rapoartele încercărilor şi verificărilor.6. MARCAJE ŞI INSCRIPTIONARIMarcajele şi inscriptionarile specificate în aceasta secţiune trebuie să fie aplicate în mod vizibil, lizibil şi de nesters, pe umarul buteliei.În cazul buteliilor cu o capacitate ce nu depăşeşte 15 litri, marcajele şi inscriptionarile pot fi poansonate fie pe umarul buteliei sau, în orice alta zona cu o grosime mai mare.O exemplificare a marcajelor şi inscriptionarilor este prezentată în Anexa nr.2.B la prezentele reglementări specifice.6.1. INSCRIPŢIONAREA MARCAJELORPrin derogare de la cerinţele secţiunii 3 a Anexei nr.l.A la "Reglementări tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente sub presiune şi metode de verificare a acestora", producătorul va inscriptiona aprobarea de model CS în ordinea următoare:- pentru buteliile care au aprobarea de model CS şi verificarea CS conform art. 4 din prezentele prescripţii specifice:- litera E stilizata,- numărul de identificare al Reglementărilor tehnice, 123,- litera(le) de tipar care simbolizeaza ţara care a acordat aprobarea de model CS, pentru România RO, şi ultimele doua cifre ale anului în care a fost acordată aceasta aprobare,- numărul aprobării de model CS (de ex. E(stilizat) 123 RO 01 45)- pentru buteliile exceptate de la verificarea CS din art. 4 al prezentelor reglementări specifice:- litera stilizata E inconjurata de un hexagon,- numărul de identificare al Reglementărilor tehnice, 123,- litera(le) de tipar care simbolizeaza ţara care a acordat aprobarea de model CS, pentru România RO, şi ultimele doua cifre ale anului în care a fost acordată aceasta aprobare,- numărul aprobării de model CS (de ex. E(stilizat înscris în hexagon) 123 RO 01 45)Prin derogare de la prevederile secţiunii 3 din Anexa nr. 1.B la "Reglementări tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente sub presiune şi metode de verificare a acestora", organismul inspecţie va trebui sa inscriptioneze însemnele verificării CS, în următoarea ordine:- litera"e",- litera(le) de tipar care simbolizeaza ţara în care s-a efectuat verificarea, pentru România RO, împreună cu unul sau doua cifre prin care se identifica subdivizia teritorială a organismului de inspecţie, după caz,- simbolul organismului de inspecţie se aplică de către agentul verificator, împreună cu marca agentului verificator, acolo unde este cazul,- un hexagon,- data verificării: anul, luna (de ex. e RO x (hexagon) 01/11).6.2. INSCRIPTIONARI DE CONSTRUCŢIEProducătorul va inscriptiona următoarele detalii constructive:6.2.1 referitoare la oţel:- un număr care indica valoarea lui R, exprimată m N/mmp, pe baza căruia s-au efectuat calculele.- simbolul N (butelie normalizata sau normalizata şi revenita) sau simbolul T (butelie călita şi revenita)6.2.2. referitor la încercarea la presiune hidraulica: valoarea presiunii de încercare exprimată în bari, urmată de simbolul "bar"6.2.3. referitor la tipul buteliei:- masa buteliei, inclusiv părţile componente, fără robinet, în kg, şi capacitatea minima, exprimată în litri, garantată de producătorul buteliei- valorile pentru masa şi capacitate trebuie să aibă o zecimala. Aceasta valoare se va aproxima în minus, pentru capacitate şi în plus pentru masa.6.2.4. referitor la ţara de origine- litera(le) de tipar care indica ţara de origine, urmată de numărul de fabricaţie şi ştampila producătorului.  +  Anexa 2.B_____________NOTA(CTCE)Anexa nr. 2.B se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 bis din 14 august 2001 la pagina 26.  +  Anexa 2.CÎncercarea de Indoire_____________NOTA(CTCE)Anexa nr. 2.C - Încercarea de indoire, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 bis din 14 august 2001 la pagina 26.  +  Anexa 2.DCERTIFICATUL PENTRU APROBARE DE MODEL CS    Emis de ...............................................................    pe baza ..........................................(reglementări tehnice)    aplicând Reglementările tehnice specifice categoriei:    RECIPIENTE - BUTELII PENTRU GAZ, EXECUTATE DIN OŢEL FĂRĂ SUDURA, RT 84/525               __________________________________________    Nr. aprobare CS ................... Data .................    Tipul de butelie ...............(descrierea familiei de butelii care aprimit aprobarea de model CS)....................    Ph ..........., D ........, a ..............................    Lmin ........., Lmax .........., Vmin ........., Vmax ......    Producătorul sau reprezentantul sau autorizat ............(numele şi adresaproducătorului sau a reprezentantului sau autorizat)............................    Marcajul aprobării de model CS E(stilizat) ..... E(stilizat în hexagon)....    Detalii cu privire la rezultatele examinării modelului pentru aprobarea CSşi principalele caracteristici ale modelului sunt anexate.    Toate informaţiile pot fi obţinute de la ..................(Numele şi adresaorganismului care aproba) ......................................................    Certificat la ............, data ...........................                              ...........                              (Semnătura)  +  Anexa TEHNICA LA CERTIFICATUL PENTRU APROBARE DE MODELE CS1. Rezultatele examinării CS a modelului în vederea aprobării de model CS.2. Principalele caracteristici ale prototipului, în special:- secţiune transversala a tipului buteliei care a primit aprobarea de model indicând:- diametrul exterior nominal D,- grosimea minima a peretelui buteliei, a- grosimea minima la baza şi la capac,- lungimea minima şi maxima, L(min),L(max)- capacitatea sau capacităţile V(min), V(max)- presiunea P(h)- numele producătorului/nr. desenului, data- numele tipului buteliei- oţelul, conform secţiunii 2.1.(tipul/compoziţia chimica/metoda de fabricaţie/tratament termic/caracteristicile mecanice garantate.  +  Anexa 2.EMODELCERTIFICATUL VERIFICĂRII CSAplicarea Reglementărilor tehnice specifice categoriei recipient - butelii pentru gaz, executate din oţel fără sudura, RT84/525Organismul de inspecţie ...........................................Data ..............................................................Nr. aprobării model CS ............................................Descrierea recipientelor - butelii ................................Nr. verificării CS ................................................Lotul de fabricaţie nr............până la .........................Producător .......(Nume şi adresa)................Ţara ..................... Marcaj .................................Beneficiar /proprietar ............................................Client .........(Nume şi adresa)...................................(semnătura inspectoratului)ÎNCERCĂRILE DE VERIFICARE1. MASURARILE BUTELIILOR DE PROBA┌───────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────┐│Încercarea │Lot constând din │Capacitatea│Masa buteliei│ Grosimea minima ││ nr. │nr. ...... până │ în apa │ goale │ masurata ││ │la nr. ........ │ (litri) │ (Kg) ├───────────┬──────────┤│ │ │ │ │a peretelui│ a bazei ││ │ │ │ │ (mm) │ (mm) │├───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└───────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘┌───┬──────┬──────────────────────────┬──────────────┬────────┬──────┬─────────┐│ │ │ │Încercare de │Incerca-│Incer-│Descri- ││În-│Trata-│Încercarea la tracţiune │ reziliere │rea de │care │erea ││cer│ment ├──────┬───────┬──────┬────┼──────────────┤indoire │ de │ruperii ││ca-│ter- │Epru- │Limita │Rezis-│Alun│Piesa crestata│la 180°C│spar- │(Descri- ││rea│mic │veta │ de │tenta │gi- │(Charpy) la- │fără fi-│gere │ere sau ││nr │ nr │con- │curge- │ la │rea │20°C cu lati- │surare │hidra-│diagrama ││ │ │form │re R(e)│trac- │ │mea .... mm │ │ulica │anexată) ││ │ │SR EN │(N/mmp)│tiune │ A ├─────┬────────┤ │ │ ││ │ │10002-│ │R(mt) │(%) │Medie│ Min │ │ │ ││ │ │1:1995│ │(N/ │ │J/cmp│J/cmp │ │ │ ││ │ │ │ │mmp) │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼──────┼───────┼──────┼────┼─────┼────────┼────────┼──────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴──────┴──────┴───────┴──────┼────┼─────┼────────┼────────┼──────┼─────────┤│Valorile minime specificate │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴──────┴─────────┘Eu, subsemnatul, declar că am controlat ca verificările, încercările şi controalele prescrise în secţiunea 5.2. a Anexei nr.2A la "Reglementări tehnice specifice categoriei de recipiente-butelii pentru gaz, executate din oţel fără sudura, RT84/525", au fost efectuate cu succes.Observaţii speciale ........................................Observaţii generale .........................................Data ....................... Locul ..................................................(semnătura inspectorului)În numele ..........(organismul de inspecţie ...........-------