HOTĂRÂRE nr. 1.582 din 8 noiembrie 2006pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 noiembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 alin. (1) şi (3^1) şi al art. 38 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 1 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 1.582.  +  Anexa 1 LISTAamenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor deamenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică,care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare1. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII, DESECARE, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├────────┬─────────────────────────┬───────┤│Nr. │ Cod │ │ │ │Desecare din care: │ ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul │Irigatii│ ┌────────┬───────┤ ││ │ │ │ │ │ Total, │Gravita-│ Prin │ CES ││ │ │ │ │ │ │tionala │pompare│ ││ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ [ha] │ [ha] │ [ha] │├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 1 │ 147 │TERASA MIHAI BRAVU │ CL, GR │ 0 │ 5.620 │ 5.620 │ 0 │ 1.890│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 2 │ 142 │GALATUI-CALARASI │ CL, IL │ 30.818 │ 30.148 │ 26.398 │ 3.750 │ 339│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 3 │ 144 │MOSTISTEA II │CL, IL, B│ 0 │ 42.692 │ 42.692 │ 0 │ 1.688│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 4 │ 144-1 │MOSTISTEA II │ CL │ 1 493 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 5 │ 144-2 │MOSTISTEA II │ CL │ 1.367 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 6 │ 144-3 │MOSTISTEA II │ CL │ 6.733 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 7 │ 144-4 │MOSTISTEA II │ IL │ 3.067 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 8 │ 144-5 │MOSTISTEA II │ IL │ 21.522 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 9 │ 1353 │CARASU-NICOLAE BALCESCU │ CT │ 1.336 │ 1.935 │ 0 │ 1.935 │ 7.149│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 10 │ 432 │RASOVA-VEDEROASA │ CT │ 0 │ 1.157 │ 0 │ 1.157 │ 11.443│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 11 │ 155 │TOPALU │ CT │ 5.009 │ 115 │ 0 │ 115 │ 1.042│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 12 │ 184 │SINOE │ CT, TL │ 13.718 │ 402 │ 0 │ 402 │ 6.605│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 13 │ 222 │IZVOARE-CUJMIR │ DJ, MH │ 0 │ 15.646 │ 15.413 │ 233 │ 4.079│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 14 │ 222-1 │IZVOARE-CUJMIR │ DJ, MH │ 25.644 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 15 │ 222-2 │IZVOARE-CUJMIR-SALCIA │ DJ, MH │ 5.118 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 16 │ 205 │TERASA CARACAL │ DJ, OT │ 22.942 │ 15.804 │ 15.804 │ 0 │ 1.501│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 17 │ 223 │CAMPIA COVURLUI │ GL │ 0 │ 39.161 │ 852 │38.309 │146.348│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 18 │ 223-1 │CAMPIA COVURLUI │ GL │ 66.412 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 19 │ 223-2 │CAMPIA COVURLUI │ GL │ 5.579 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 20 │ 223-3 │CAMPIA COVURLUI │ GL │ 6.056 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 21 │ 224 │TERASA NICORESTI │ GL │ 0 │ 7.960 │ 7.683 │ 277 │ 14.872│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 22 │ 224-1 │TERASA NICORESTI │ GL │ 5.195 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 23 │ 224-2 │TERASA NICORESTI │ GL │ 9.014 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 24 │ 241 │GIURGIU-RĂZMIREŞTI A+C │ GR, TR │ 49.276 │ 40.370 │ 33.718 │ 6.652 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 25 │ 281 │CRIVINA VINJU MARE │ MH │ 26.592 │ 20.545 │ 20.545 │ 0 │ 16.269│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 26 │ 282 │HALINGA │ MH │ 0 │ 1.005 │ 500 │ 505 │ 59.067│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 27 │ 303 │FRUNZARU-BOIANU │ OT, TR │ 10.631 │ 5.802 │ 5.802 │ 0 │ 1.503│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 28 │ 304 │BUCSANI CIOROIU │ OT, VL │ 0 │ 28.367 │ 28.367 │ 0 │ 2.414│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 29 │ 304-5 │BUCSANI-CIOROIU │ OT, VL │ 4.099 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 30 │ 304-4 │BUCSANI-CIOROIU │ OT, VL │ 7.078 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 31 │ 330 │GRIGORESTI-VERESTI │ SV │ 0 │ 1.870 │ 1.870 │ 0 │ 100│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 32 │ 362 │TULCEA-NUFARU │ TL │ 0 │ 2.811 │ 0 │ 2.811 │ 1.439│├────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 33 │ 341 │VIISOARA │ TR │ 52.638 │ 49.052 │ 30.805 │18.247 │ 4.312│├────┴─────────┴─────────────────────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ TOTAL │379.830 │310.462 │236.069 │74.393 │282.060│└──────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘ 2. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII, DESECARE┌────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├────────┬─────────────────────────┤│Nr. │ Cod │ │ │ │Desecare din care: ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul │Irigatii│ ┌────────┬───────┤│ │ │ │ │ │ Total, │Gravita-│ Prin ││ │ │ │ │ │ │tionala │pompare││ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ [ha] │ [ha] │├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 1 │ 5 │IRIGATII AIUD │ AB │ 0 │ 569 │ 569 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 2 │ 3 │IRIGATII TEIUS │ AB │ 0 │ 877 │ 877 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 3 │ 32 │MICESTI-MARACINENI │ AG │ 0 │ 895 │ 895 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 4 │ 31 │STEFANESTI-LEORDENI │ AG │ 5.675 │ 7.132 │ 7.132 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 5 │ 39 │CATEASCA-TEIUL │ AG, DB │ 0 │ 10.033 │ 10.033 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 6 │ 15 │CANALUL MORILOR │ AR │ 0 │ 16.836 │ 6.000 │ 10.836│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 7 │ 397 │BRAGADIRU-JILAVA │ B │ 0 │ 4.530 │ 4.530 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 8 │ 396 │BUFTEA-CACIULATI │ B │ 1.314 │ 717 │ 717 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 9 │ 400 │CHIAJNA-BRAGADIRU-DRAGOMIRESTI │ B │ 0 │ 1.621 │ 1.621 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 10 │ 398 │NUCI │ B │ 3.718 │ 3.490 │ 3.490 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 11 │ 50 │SAUCESTI │ BC │ 0 │ 1.260 │ 1.260 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 12 │ 61 │CANAL COLECTOR MAL STG.-INAND │ BH │ 0 │ 45.077 │ 28.760 │ 16.317│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 13 │ 113 │BRAILA-DUNARE-SIRET │ BR │ 3.655 │ 4.854 │ 0 │ 4.854│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 14 │ 109 │CALMATUI-GROPENI-CHISCANI │ BR │ 0 │ 17.129 │ 0 │ 17.129│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 15 │ 109-1 │CALMATUI-GROPENI-CHISCANI │ BR │ 1.624 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 16 │ 109-2 │CALMATUI-GROPENI-CHISCANI │ BR │ 1.481 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 17 │ 109-3 │CALMATUI-GROPENI-CHISCANI │ BR │ 1.105 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 18 │ 109-4 │CALMATUI-GROPENI-CHISCANI │ BR │ 7.795 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 19 │ 108 │IANCA-SURDILA-GRECI │ BR │ 0 │ 9.905 │ 8.114 │ 1.791│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 20 │ 108-1 │IANCA-SURDILA-GRECI │ BR │ 13.158 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 21 │ 108-2 │IANCA-SURDILA-GRECI │ BR │ 12.496 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 22 │ 104 │INSULA MARE A BRAILEI │ BR │ │ 69.241 │ 0 │ 69.241│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 23 │ 104-1 │INSULA MARE A BRAILEI │ BR │ 6.983 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 24 │ 104-2 │INSULA MARE A BRAILEI │ BR │ 18.989 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 25 │ 104-3 │INSULA MARE A BRAILEI │ BR │ 12.591 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 26 │ 104-4 │INSULA MARE A BRAILEI │ BR │ 4.534 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 27 │ 104-5 │INSULA MARE A BRAILEI │ BR │ 12.986 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 28 │ 104-6 │INSULA MARE A BRAILEI │ BR │ 8.580 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 29 │ 111-2 │LATINU VĂDENI │ BR │ 1.945 │ 3.995 │ 0 │ 3.995│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 30 │ 111-3 │LATINU VĂDENI │ BR │ 1.555 │ 3.194 │ 0 │ 3.194│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 31 │ 111-5 │LATINU VĂDENI │ BR │ 1.010 │ 2.074 │ 0 │ 2.074│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 32 │ 111-6 │LATINU VĂDENI │ BR │ 1.858 │ 3.816 │ 0 │ 3.816│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 33 │ 112-1 │LUNCA RAULUI BUZAU │ BR │ 1.180 │ 317 │ 317 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 34 │ 112-2 │LUNCA RAULUI BUZAU │ BR │ 1.236 │ 332 │ 332 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 35 │ 110 │GRADISTEA-FAUREI-JIRLAU │ BR │ 0 │ 2.738 │ 925 │ 1.813│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 36 │ 110-1 │GRADISTEA-FAUREI-JIRLAU │ BR │ 2.820 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 37 │ 110-2 │GRADISTEA-FAUREI-JIRLAU │ BR │ 4.068 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 38 │ 114 │NOIANU CHISCANI │ BR │ 1.177 │ 150 │ 0 │ 150│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 39 │ 103-1 │TERASA BRAILEI │ BR │ 24.329 │ 19.934 │ 0 │ 19.934│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 40 │ 103-2 │TERASA BRAILEI │ BR │ 10.784 │ 8.836 │ 0 │ 8.836│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 41 │ 103-3 │TERASA BRAILEI │ BR │ 5.006 │ 4.101 │ 0 │ 4.101│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 42 │ 106 │TERASA VIZIRU │ BR │ 18.773 │ 19.266 │ 0 │ 19.266│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 43 │ 115 │B.H. CALMATUI │ BR │ 13.563 │ 23.026 │ 23.026 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 44 │ 105 │TERASA IALOMITA-CALMATUI │BR, IL │ 0 │ 85.495 │ 16.392 │ 69.103│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 45 │ 105-1 │TERASA IALOMITA-CALMATUI │BR, IL │ 20.353 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 46 │ 105-2 │TERASA IALOMITA-CALMATUI │BR, IL │ 39.043 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 47 │ 105-3 │TERASA IALOMITA-CALMATUI │BR, IL │ 5.195 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 48 │ 105-4 │TERASA IALOMITA-CALMATUI │BR, IL │ 10.813 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 49 │ 107 │NAMOLOASA-MAXINENI │ BR, VN │ 0 │ 37.672 │ 10.915 │ 26.757│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 50 │ 107-1 │NAMOLOASA-MAXINENI │ BR, VN │ 14.147 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 51 │ 107-2 │NAMOLOASA-MAXINENI │ BR, VN │ 3.094 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 52 │ 273 │TABARA TRIFESTI-SCULENI │ BT, IS │ 0 │ 7.864 │ 0 │ 7.864│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 53 │ 309 │AHC CAMPIA BUZAULUI │ BZ, PH │ 0 │ 18.058 │ 18.058 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 54 │ 115-1 │BH CALMATUI │ BZ │ 0 │ 29.704 │ 29.704 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 55 │ 125 │BOIANU STICLEANU │ CL │ 11.624 │ 22.924 │ 0 │ 22.924│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 56 │ 127 │BORCEA DE SUS │ CL │ 0 │ 28.058 │ 0 │ 28.058│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 57 │ 127-1 │BORCEA DE SUS │ CL │ 3.391 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 58 │ 127-2 │BORCEA DE SUS │ CL │ 3.811 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 59 │ 127-3 │BORCEA DE SUS │ CL │ 2.871 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 60 │ 130 │CALARASI RAUL │ CL │ 0 │ 10.748 │ 0 │ 10.748│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 61 │ 129 │OLTENITA SURLARI DOROBANTU │ CL │ 0 │ 12.725 │ 0 │ 12.725│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 62 │ 134 │UNIREA JEGALIA GILDAU │ CL │ 0 │ 1.008 │ 0 │ 1.008│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 63 │ 128-1 │TERASA CALARASI │ CL │ 3.495 │ 3.443 │ 3.443 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 64 │ 128-2 │TERASA CALARASI │ CL │ 1.113 │ 1.096 │ 307 │ 789│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 65 │ 229 │GOSTINU GREACA ARGES │ CL, GR │ 26.426 │ 28.520 │ 0 │ 28.520│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 66 │ 131 │BERCENI VIDRA FRUMUSANI │CL, GR, B │ 0 │ 3.671 │ 3.671 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 67 │ 145 │MOSTISTEA VI │ CL, IL │ 0 │ 23.905 │ 23.905 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 68 │ 1254 │CIOBANU-GARLICIU │ CT │ 2.489 │ 4.984 │ 0 │ 4.984│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 69 │ 1355 │CARASU-GALESU │ CT │ 3.210 │ 212 │ 0 │ 212│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 70 │ 1352 │CARASU-MIHAIL KOGALNICEANU │ CT │ 15.732 │ 136 │ 0 │ 136│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 71 │ 156 │OLTINA VEST │ CT │ 0 │ 270 │ 0 │ 270│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 72 │ 154 │TERASA SEIMENI │ CT │ 3.256 │ 449 │ 0 │ 449│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 73 │ 193 │MIRCEA VODA-BOLOVANI │ DB │ 0 │ 2.182 │ 2.182 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 74 │ 199 │ULMI-VACARESTI │ DB │ 0 │ 495 │ 495 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 75 │ 200 │TITU-OGREZENI │DB, GR, B │ 0 │ 24.459 │ 24.459 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 76 │ 206 │BISTRET-NEDEIA-JIU │ DJ │ 0 │ 21.530 │ 0 │ 21.530│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 77 │ 207 │GHIDICI-RAST-BISTRET │ DJ │ 9.639 │ 11.126 │ 0 │ 11.126│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 78 │ 212 │JIU-BECHET │ DJ │ 0 │ 7.367 │ 0 │ 7.367│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 79 │ 213 │BRADESTI-COTOFENI │ DJ │ 0 │ 1.271 │ 0 │ 1.271│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 80 │ 210 │BRALOSTITA-SCAIESTI │ DJ │ 0 │ 1.646 │ 1.646 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 81 │ 203 │CALAFAT-BAILESTI │ DJ │ 22.523 │ 17.344 │ 14.342 │ 3.002│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 82 │ 208 │CALAFAT-CIUPERCENI │ DJ │ 1.675 │ 729 │ 0 │ 729│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 83 │ 215 │CAMPUL BLINDULUI │ DJ │ 0 │ 667 │ 667 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 84 │ 204 │CETATE-GALICEA │ DJ │ 17.595 │ 2.620 │ 2.620 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 85 │ 216 │CORNUL-CARAULA │ DJ │ 0 │ 29 │ 0 │ 29│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 86 │ 211 │FILIASI-TATOMIRESTI │ DJ │ 0 │ 1.800 │ 1.800 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 87 │ 201 │NEDEIA-MACESU │ DJ │ 30.085 │ 4.500 │ 4.500 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 88 │ 202 │SADOVA-CORABIA │ DJ, OT │ 66.635 │ 24.492 │ 23.508 │ 984│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 89 │ 480 │BRATESUL DE SUS │ GL │ 5.083 │ 12.097 │ 0 │ 12.097│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 90 │ 230 │MALU ROSU GOSTINU │ GR │ 0 │ 9.113 │ 0 │ 9.113│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 91 │ 234 │VEDEA SLOBOZIA │ GR │ 0 │ 4.622 │ 0 │ 4.622│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 92 │ 409 │ARGES KM. 23 │ GR │ 1.233 │ 1.791 │ 1.791 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 93 │ 233 │ILFOVAT │ GR │ 0 │ 4.380 │ 4.380 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 94 │ 232 │VEDEA PIETROSANI │ GR, TR │ 0 │ 4.858 │ 0 │ 4.858│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 95 │ 242 │GIURGIU-RĂZMIREŞTI ZONA B │ GR, TR │ 21.845 │ 5.301 │ 2.209 │ 3.092│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 96 │ 267 │BORCEA DE JOS │ IL │ 5.677 │ 31.296 │ 0 │ 31.296│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 97 │ 264 │STELNICA-BORDUSANI │ IL │ 0 │ 1.615 │ 0 │ 1.615│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 98 │ 262 │SLOBOZIA-DUNARE │ IL │ 1.753 │ 10.670 │ 0 │ 10.670│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 99 │ 277 │HALAUCESTI │ IS │ 0 │ 1.210 │ 0 │ 1.210│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│100 │ 272 │SCULENI TUTORA GORBAN │ IS │ 0 │ 25.419 │ 620 │ 24.799│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│101 │ 279 │REDIU MIROSLAVA │ IS │ 0 │ 495 │ 495 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│102 │ 293 │IRIGATII HORIA-APE UZATE │ NT │ 0 │ 800 │ 800 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│103 │ 289 │IRIGATII SECUIENI-ROMAN │ NT │ 0 │ 234 │ 234 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│104 │ 300 │IPOTESTI │ OT │ 0 │ 604 │ 604 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│105 │ 331 │DRAGOMIRNA │ SV │ 0 │ 155 │ 155 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│106 │ 355 │MACIN-23 AUGUST │ TL │ 0 │ 12.130 │ 0 │ 12.130│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│107 │ 355-1 │MACIN-23 AUGUST PLUTITOARE │ TL │ 2.158 │ 0 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│108 │ 363 │OSTROV │ TL │ 0 │ 1.419 │ 0 │ 1.419│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│109 │ 349 │SAG-TOPOLOVAT │ TM │ 0 │ 27.653 │ 0 │ 27.653│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│110 │ 347 │IZLAZ-MOLDOVENI │ TR │ 0 │ 1.134 │ 0 │ 1.134│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│111 │ 344 │LITA-OLT │ TR │ 1.516 │ 6.290 │ 0 │ 6.290│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│112 │ 384 │SISTEM GALICEA │ VL │ 0 │ 590 │ 369 │ 221│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│113 │ 417 │SISTEM MIHAIESTI-BABENI │ VL │ 0 │ 1.616 │ 1.616 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│114 │ 385 │SISTEM OLANU-DRAGOESTI │ VL │ 0 │ 1.120 │ 1.120 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│115 │ 390 │BILIEŞTI-SLOBOZIA CIORASTI │ VN │ 7.843 │ 4.564 │ 4.564 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│116 │ 389 │SURAIA-VADU ROSCA │ VN │ 0 │ 2.402 │ 0 │ 2.402│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│117 │ 392 │MARASESTI │ VN │ 0 │ 600 │ 600 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│118 │ 368 │ALBITA-FALCIU │ VS │ 0 │ 18.587 │ 0 │ 18.587│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│119 │ 368-1 │ALBITA-FALCIU │ VS │ 5.236 │ 0 │ 0 │ │├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│120 │ 368-2 │ALBITA-FALCIU │ VS │ 3.473 │ 0 │ 0 │ │├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│121 │ 369 │B.H. BARLAD │ VS │ 2.060 │ 19.270 │ 17.370 │ 1.900│├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│122 │ 371 │VASLUIET │ VS │ 0 │ 2.791 │ 2.791 │ 0│├────┴─────────┴────────────────────────────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ TOTAL │582.080 │943.970 │320.930 │623.040│└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘ 3. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
  Capacitati
  Nr. Cod Denumire amenajare Judeţul
  crt.amenajare Irigatii CES
  [ha] [ha]
  1 46 CLEJA-FARAOANI BC 0 1.023
  2 49 FULGERIS BC 0 1.486
  3 53 RACACIUNI BC 0 2.501
  4 40 SASCUT BC 0 352
  5 59 DAMIENESTI BC, NT 1.381 820
  6 42 RACOVA-FILIPESTI BC, NT 2.438 354
  7 88 HANESTI-DANGENI BT 0 544
  8 86 HORIA-LIVENI-MANOLEASA BT 0 6.758
  9 1342 CARASU-BARAGANU CT 0 3.247
  10 181 DAIENI-OSTROV-PECENEAGA CT, TL 4.951 5.121
  11 153 TERASA HARSOVA CT, TL 0 6.576
  12 350 BABADAG TL 0 11.680
  13 350-1 BABADAG SP 1 TL 6.769 0
  14 367 DEALUL REDI TL 0 158
  15 361 DUNAVAT TL 2.753 130
  16 356 ISACCEA TL 1.711 1.343
  17 351 PECINEAGA-TURCOAIA-MACIN TL 0 10.069
  18 354 SARICHIOI TL 0 1.820
  19 354-1 SARICHIOI SP 1 TL 3.102 0
  20 354-2 SARICHIOI SP 2 TL 3.595 0
  21 366 SOMOVA TL 0 129
  22 353 SUD RAZELM TL 0 2.425
  23 353-1 SUD RAZELM - SPA 6 MARTIE TL 12.104 0
  24 353-2 SUD RAZELM - SPA LUNCA TL 1.130 0
  TOTAL 36.934 56.536
  4. AMENAJARI DE IRIGATII┌────┬─────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││Nr. │ Cod │ Denumire amenajare │ Judeţul ├────────────┤│crt.│amenajare│ │ │ Irigatii ││ │ │ │ │ [ha] │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 1 │ 10 │FANTANELE-SAGU │ AR │ 6.920 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 2 │ 12 │MURESEL IER │ AR │ 3.033 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 3 │ 9 │SEMLAC-PEREG │ AR │ 8.394 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 4 │ 11 │PAULIS-MATCA │ AR │ 3.962 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 5 │ 41 │MĂGURA BĂLCESCU │ BC │ 2.283 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 6 │ 43 │ITEŞTI │ BC │ 1.092 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 7 │ 45 │LETEA │ BC │ 1.118 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 8 │ 47 │TÂRGU TROTUŞ │ BC │ 1.091 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 9 │ 124 │JEGALIA │ CL │ 9.601 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 10 │ 143 │MOSTISTEA I │ CL │ 7.824 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 11 │ 146 │PIETROIU-STEFAN CEL MARE │ CL, IL │ 14.836 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 12 │ 148 │MIHAI VITEAZU │ CJ │ 5.720 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 13 │ 1354 │CARASU-BASARABI │ CT │ 5.678 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 14 │ 1336 │CARASU-CDMN │ CT │ 1.594 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 15 │ 2336 │CARASU-PAMN │ CT │ 1.369 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 16 │ 1346 │CARASU-FACLIA │ CT │ 1.563 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 17 │ 1356 │CARASU-POARTA ALBA │ CT │ 1.387 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 18 │ 1357 │CARASU-VALEA SEACA │ CT │ 3.482 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 19 │ 185 │CAMPU FRUMOS │ CV │ 2.998 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 20 │ 209 │LIPOV-RADOVAN │ DJ │ 2.204 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 21 │ 217 │TROACA-ALBESTI │ DJ │ 1.005 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 22 │ 235 │MIHAILESTI │ GR │ 2.114 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 23 │ 263 │OREZARIA LUCIU-GIURGENI │ IL │ 5.140 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 24 │ 260 │TERASA BORDUSANI │ IL │ 7.816 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 25 │ 307-1 │DABULENI-POTELU-CORABIA │ OT │ 2.634 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 26 │ 307-2 │DABULENI-POTELU-CORABIA │ OT │ 3.416 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 27 │ 307-3 │DABULENI-POTELU-CORABIA │ OT │ 2.896 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 28 │ 307-4 │DABULENI-POTELU-CORABIA │ OT │ 1.982 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 29 │ 295 │STOENESTI-VISINA │ OT │ 4.965 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 30 │ 294 │TERASA CORABIA │ OT, TR │ 31.304 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 31 │ 352 │BEIBUGEAC-SARINASUF │ TL │ 10.010 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 32 │ 342 │OLT-CALMATUI │ TR │ 29.945 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 33 │ 345 │TERASA ZIMNICEA │ TR │ 2.115 │├────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 34 │ 426 │CIORASTI MAICANESTI │ VN │ 7.180 │├────┴─────────┴────────────────────────────────────────┴─────────┼────────────┤│ TOTAL │ 198.671 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘5. AMENAJARI COMPLEXE DE DESECARE ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌────┬─────────┬────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├─────────────────────────┬───────┤│Nr. │ Cod │ │ │Desecare din care: │ ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │Judeţul│ ┌────────┬───────┤ CES ││ │ │ │ │ Total, │Gravita-│ Prin │ [ha] ││ │ │ │ │ [ha] │tionala │pompare│ ││ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ │├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 1 │ 1188 │CETATEA DE BALTA │ AB │ 59 │ 59 │ 0 │ 1.573│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 2 │ 830 │GURA ARIES-INOC │ AB │ 730 │ 730 │ 0 │ 605│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 3 │ 1033 │SECASUL MIC │ AB │ 1.550 │ 1.550 │ 0 │ 18.311│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 4 │ 1067 │SPRING-VINGARD │ AB │ 80 │ 80 │ 0 │ 631│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 5 │ 506 │CERMEI-TAUT │AR, BH │ 6.815 │ 2.199 │ 4.616 │ 1.097│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 6 │ 919 │ONISCANI-SECUIENI │BC, NT │ 2.995 │ 632 │ 2.363 │ 335│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 7 │ 439 │BARCAU MAL DR. AVAL SALARD │ BH │ 2.612 │ 0 │ 2.612 │ 1.200│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 8 │ 283 │B.H. PETA-HIDISEL │ BH │ 2.061 │ 2.061 │ 0 │ 3.318│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 9 │ 337 │B.H. VALEA BISTRA │ BH │ 1.105 │ 1.105 │ 0 │ 1.343│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 10 │ 338 │B.H. VALEA COSMO │ BH │ 400 │ 400 │ 0 │ 4.624│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 11 │ 340 │B.H. VALEA EGER │ BH │ 191 │ 191 │ 0 │ 1.720│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 12 │ 343 │B.H. VALEA INOT │ BH │ 1.200 │ 1.200 │ 0 │ 6.759│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 13 │ 438 │BARCAU MAL DR. AM. MARGHITA │ BH │ 1.027 │ 1.027 │ 0 │ 4.168│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 14 │ 440 │BARCAU MAL STG. AM. MARGHITA │ BH │ 377 │ 377 │ 0 │ 4.861│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 15 │ 710 │CRIS REPEDE MAL DR. AM. TILEAGD │ BH │ 1.327 │ 1.327 │ 0 │ 7.103│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 16 │ 714 │CRIS REPEDE MAL STG. AV. TILEAGD │ BH │ 4.268 │ 4.268 │ 0 │ 1.020│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 17 │ 1121 │VALEA HOLOD │ BH │ 4.930 │ 4.930 │ 0 │ 4.405│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 18 │ 1132 │VALEA NOUA GURBEDIU │ BH │ 2.275 │ 2.275 │ 0 │ 5.849│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 19 │ 1135 │VALEA RATASEL │ BH │ 4.843 │ 4.843 │ 0 │ 1.615│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 20 │ 464 │BISTRITA AV., AM. ORAS BISTRITA │ BN │ 1.638 │ 1.638 │ 0 │ 3.738│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 21 │ 489 │BUDACU INFERIOR, SUPERIOR │ BN │ 565 │ 565 │ 0 │ 3.775│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 22 │ 870 │LECHINTA-V. MORII, AV. V. MORII │ BN │ 24 │ 24 │ 0 │ 11.500│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 23 │ 896 │MONARIU │ BN │ 72 │ 72 │ 0 │ 243│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 24 │ 1111 │VALEA BRATOSA │ BN │ 998 │ 998 │ 0 │ 3.424│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 25 │ 1117 │VALEA DIPSA │ BN │ 2.930 │ 2.930 │ 0 │ 7.015│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 26 │ 1136 │VALEA ROSUA-AM. BLAJENI │ BN │ 1.850 │ 1.850 │ 0 │ 3.507│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 27 │ 718 │CURTESTI-PRAJENI │ BT │ 2.500 │ 2.500 │ 0 │ 1.388│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 28 │ 891 │MILETIN JUD. BOTOSANI │ BT │ 203 │ 203 │ 0 │ 5.739│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 29 │ 958 │POIENILE HARIGII │ BT │ 550 │ 550 │ 0 │ 1.950│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 30 │ 486 │BUCECEA-CORNI │BT, SV │ 5.226 │ 5.226 │ 0 │ 3.150│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 31 │ 1182 │CINCU CINCSOR │ BV │ 70 │ 70 │ 0 │ 503│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 32 │ 701 │COZD LOVNIC │ BV │ 1.194 │ 1.194 │ 0 │ 4.032│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 33 │ 834 │HARSENI LUTA │ BV │ 9.361 │ 9.361 │ 0 │ 2.490│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 34 │ 844 │HOMORODUL MARE │ BV │ 1.903 │ 1.903 │ 0 │ 6.299│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 35 │ 483 │BREAZA SAMBATA │ BV │ 2.545 │ 2.545 │ 0 │ 291│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 36 │ 796 │DURBAV │ BV │ 100 │ 100 │ 0 │ 18│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 37 │ 845 │HOMORODUL MIC │ BV │ 739 │ 739 │ 0 │ 3.879│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 38 │ 1009 │SAMBATA VISTEA │ BV │ 5.191 │ 5.191 │ 0 │ 316│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 39 │ 1037 │SERCAIA MANDRA │ BV │ 4.411 │ 4.411 │ 0 │ 2.069│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 40 │ 1086 │TICUS COBOR │ BV │ 489 │ 489 │ 0 │ 4.568│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 41 │ 1133 │VALEA PALOS │ BV │ 400 │ 400 │ 0 │ 3.044│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 42 │ 1148 │VENETIA SERCAIA │ BV │ 4.693 │ 4.693 │ 0 │ 2.846│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 43 │ 1158 │VISTEA UCEA │ BV │ 2.554 │ 2.554 │ 0 │ 407│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 44 │ 1159 │VLADENI DUMBRAVITA │ BV │ 3.480 │ 3.480 │ 0 │ 859│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 45 │ 980 │RAMNICU-SARAT │ BZ │ 1.516 │ 1.516 │ 0 │ 7.576│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 46 │ 1139 │VALEA TEANCULUI │ BZ │ 1.257 │ 1.257 │ 0 │ 772│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 47 │ 139 │VALEA DÂMBOVIŢEI │ CL, B │ 4.542 │ 2.659 │ 1.883 │ 800│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 48 │ 468 │BOCSA-SOSDEA │ CS │ 4.400 │ 4.400 │ 0 │ 1.100│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 49 │ 444 │BARZAVA MIJLOCIE-DOCLIN │ CS │ 251 │ 251 │ 0 │ 3.071│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 50 │ 461 │BISTRA OTELU ROSU │ CS │ 2.885 │ 2.885 │ 0 │ 950│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 51 │ 467 │BOCSA-BINIS-DOCLIN │ CS │ 1.657 │ 1.657 │ 0 │ 2.500│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 52 │ 495 │CADAR-REMETEA │ CS │ 1.782 │ 1.782 │ 0 │ 5.000│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 53 │ 1185 │CIORNOVAT │ CS │ 1.085 │ 1.085 │ 0 │ 3.923│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 54 │ 720 │DALBOSET-PRILIPET │ CS │ 970 │ 970 │ 0 │ 6.000│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 55 │ 808 │FOROTIC-SURDUC │ CS │ 281 │ 281 │ 0 │ 2.101│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 56 │ 829 │GREONI-TICVANI │ CS │ 3.234 │ 3.234 │ 0 │ 500│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 57 │ 1079 │TAU-EZERIS │ CS │ 30 │ 30 │ 0 │ 400│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 58 │ 1090 │TIMISUL SUPERIOR-OBREJA │ CS │ 177 │ 177 │ 0 │ 939│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 59 │ 1146 │VARADIA-SECASENI │ CS │ 2.100 │ 2.100 │ 0 │ 5.755│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 60 │ 123 │VRANI-MERCINA │ CS │ 5.102 │ 5.102 │ 0 │ 1.200│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 61 │ 152 │APATA MAL DREPT │ CV │ 2.502 │ 2.502 │ 0 │ 4.096│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 62 │ 102 │SAMPETRU RACOS │ CV │ 3.598 │ 3.598 │ 0 │ 3.446│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 63 │ 885 │MANESTI-MALU CU FLORI │ DB │ 1.027 │ 1.027 │ 0 │ 167│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 64 │ 909 │NEAJLOV-VÂNĂTORII MARI │ DB │ 3.212 │ 3.212 │ 0 │ 1.006│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 65 │ 986 │RAZNIC-BREASTA │ DJ │ 804 │ 804 │ 0 │ 4.549│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 66 │ 750 │OLT SUPERIOR │ HR │ 7.599 │ 7.599 │ 0 │ 3.385│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 67 │ 595 │HOMOROD, TARNAVA MARE │ HR │ 1.743 │ 1.743 │ 0 │ 29.260│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 68 │ 749 │MURES SUPERIOR │ HR │ 11.925 │ 11.925 │ 0 │ 1.020│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 69 │ 280 │BOZANTA MOCIRA REMETEA │ MM │ 3.077 │ 1.220 │ 1.857 │ 1.570│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 70 │ 167 │ARDUSAT-POMI │ MM │ 914 │ 914 │ 0 │ 262│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 71 │ 220 │B.H. CERNA SUPERIOARĂ │ MM │ 87 │ 87 │ 0 │ 2.082│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 72 │ 221 │B.H. CAVNIC │ MM │ 1.378 │ 1.378 │ 0 │ 2.329│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 73 │ 802 │REMETEA CHIOARULUI │ MM │ 135 │ 135 │ 0 │ 195│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 74 │ 803 │SASAR │ MM │ 62 │ 62 │ 0 │ 126│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 75 │ 987 │RAZOARE-LAPUS-LIBOTIN │ MM │ 2.404 │ 2.404 │ 0 │ 480│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 76 │ 1059 │SOMES MAL DREPT │ MM │ 6.181 │ 6.181 │ 0 │ 3.808│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 77 │ 1072 │SUCIU-GROSI │ MM │ 860 │ 860 │ 0 │ 988│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 78 │ 1061 │SOMES MAL STANG TICAU-LAPUS │MM, SM │ 4.979 │ 4.979 │ 0 │ 3.482│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 79 │ 508 │AGAPIA-VALEA SEACA │ NT │ 617 │ 617 │ 0 │ 2.639│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 80 │ 559 │BOZIENI │ NT │ 294 │ 294 │ 0 │ 2.860│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 81 │ 563 │CALNES │ NT │ 84 │ 84 │ 0 │ 2.568│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 82 │ 600 │B.H. SUP. VALEA MARE │ NT │ 448 │ 448 │ 0 │ 2.595│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 83 │ 675 │VALEA URSULUI-ONICENI │ NT │ 350 │ 350 │ 0 │ 2.751│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 84 │ 971 │DOBRENI │ NT │ 450 │ 450 │ 0 │ 397│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 85 │ 296 │B.H. SECASUL MARE SBB SANGATIN │ SB │ 16 │ 16 │ 0 │ 1.451│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 86 │ 412 │B.H. ZONA MEDIAS │ SB │ 320 │ 320 │ 0 │ 1.079│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 87 │ 1194 │BH. HARTIBACIU MIJL. PERIM. I-IV │ SB │ 2.053 │ 2.053 │ 0 │ 19.229│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 88 │ 1195 │BH. SECASUL MARE SBB. APOLD │ SB │ 1.356 │ 1.356 │ 0 │ 2.367│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 89 │ 1196 │BH. SECASUL MIC SBB. ARMENI │ SB │ 238 │ 238 │ 0 │ 3.133│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 90 │ 1197 │BH. SMIG-VETEU │ SB │ 150 │ 150 │ 0 │ 3.165│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 91 │ 511 │AGRIJUL INFERIOR │ SJ │ 893 │ 893 │ 0 │ 7.207│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 92 │ 554 │BOCSA SALAJENI │ SJ │ 190 │ 190 │ 0 │ 1.115│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 93 │ 572 │COSNICIU MARCA │ SJ │ 681 │ 681 │ 0 │ 927│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 94 │ 573 │CRASNA AMONTE VIRSOLT │ SJ │ 350 │ 350 │ 0 │ 14.062│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 95 │ 580 │DRIGHIU GROAPA │ SJ │ 1.499 │ 1.499 │ 0 │ 2.772│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 96 │ 592 │HERECLEAN BOCSA │ SJ │ 851 │ 851 │ 0 │ 3.377│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 97 │ 593 │HERECLEAN ZALAU │ SJ │ 479 │ 479 │ 0 │ 1.949│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 98 │ 615 │MITA PANIC │ SJ │ 500 │ 500 │ 0 │ 2.301│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 99 │ 624 │FILDU │ SJ │ 174 │ 174 │ 0 │ 265│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│100 │ 625 │ZIMBOR │ SJ │ 204 │ 204 │ 0 │ 438│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│101 │ 655 │UILEAC CARASTELEC │ SJ │ 160 │ 160 │ 0 │ 1.148│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│102 │ 659 │VALEA APA SARATA │ SJ │ 560 │ 560 │ 0 │ 3.680│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│103 │ 668 │VALEA MAJA DIOSOD-COSEI │ SJ │ 457 │ 457 │ 0 │ 2.342│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│104 │ 843 │HOMOROD MAL DREPT │ SM │ 9.171 │ 3.331 │ 5.840 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│105 │ 1100 │TUR MAL DREPT │ SM │ 9.793 │ 0 │ 9.793 │ 915│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│106 │ 1102 │TURULUNG-NEGRESTI │ SM │ 13.939 │ 10.379 │ 3.560 │ 15.800│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│107 │ 739 │CRAIDOROLT-VIRSOLT │SM, SJ │ 20.577 │ 8.610 │11.967 │ 10.792│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│108 │ 502 │CARASEU-VALEA VINULUI-POMI │ SM │ 9.786 │ 9.786 │ 0 │ 0│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│109 │ 1004 │SACASENI-ORBAU │ SM │ 557 │ 557 │ 0 │ 2.665│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│110 │ 1127 │VALEA MAJA SAMSUD-CHIESD │SM, SJ │ 1.420 │ 1.420 │ 0 │ 8.971│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│111 │ 166 │ARBORE-MARGINEA-VOLOVAT │ SV │ 2.122 │ 2.122 │ 0 │ 5.760│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│112 │ 827 │GRANICESTI-CALAFINDESTI │ SV │ 1.071 │ 1.071 │ 0 │ 1.402│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│113 │ 889 │MERENI-PLOPENI-SALCEA │ SV │ 1.450 │ 1.450 │ 0 │ 4.050│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│114 │ 1054 │SLOBOZIA-DORNESTI │ SV │ 400 │ 400 │ 0 │ 1.205│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│115 │ 8 │23 AUGUST-ISACCEA │ TL │ 11.901 │ 0 │11.901 │ 826│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│116 │ 928 │PECINEAGA-TURCOAIA │ TL │ 3.433 │ 0 │ 3.433 │ 4.432│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│117 │ 818 │GHIRODA-RECAS │ TM │ 8.879 │ 8.879 │ 0 │ 5.042│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│118 │ 898 │MORAVITA │ TM │ 12.700 │ 7.495 │ 5.205 │ 5.140│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│119 │ 458 │BETHAUSEN-OHABA │ TM │ 630 │ 630 │ 0 │ 4.246│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│120 │ 688 │CHERESTAU-DICSANI │ TM │ 357 │ 0 │ 357 │ 2.298│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│121 │ 1181 │CINCA │ TM │ 248 │ 248 │ 0 │ 260│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│122 │ 805 │FIBIS-ALIOS │ TM │ 1.588 │ 1.588 │ 0 │ 1.619│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│123 │ 893 │MINIS-CHIZDIA │ TM │ 5.076 │ 3.514 │ 1.562 │ 13.411│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│124 │ 988 │RECAS-GHIZATAU │ TM │ 3.500 │ 3.500 │ 0 │ 1.919│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│125 │ 1039 │SERGANI-CERNABORA │ TM │ 182 │ 182 │ 0 │ 204│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│126 │ 1089 │TIMISUL SUPERIOR │ TM │ 3.099 │ 2.699 │ 400 │ 305│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│127 │ 1094 │TRAIAN VUIA-DUMBRAVA │ TM │ 838 │ 838 │ 0 │ 978│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│128 │ 271 │CONTESTI-PIETROSANI │ TR │ 5.677 │ 0 │ 5.677 │ 709│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│129 │ 798 │ELAN │ VS │ 590 │ 590 │ 0 │ 15.191│├────┼─────────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│130 │ 873 │LOHAN │ VS │ 415 │ 415 │ 0 │ 7.879│├────┴─────────┴────────────────────────────────────┴───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ TOTAL │319.060 │246.034 │73.026 │454.561│└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘ 6. AMENAJARI DE DESECARE┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├──────────────────────────┤│Nr. │ Cod │ │ │Desecare din care: ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │Judeţul│ ┌────────┬───────┤│ │ │ │ │ Total, │Gravita-│ Prin ││ │ │ │ │ │tionala │pompare││ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ [ha] │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 1 │ 922 │PACLISA │ AB │ 247│ 0 │ 247│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 2 │ 924 │PARTOS │ AB │ 403│ 0 │ 403│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 3 │ 505 │CERGAU-MANARADE │ AB │ 315│ 315 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 4 │ 1021 │SARD-IGHIU │ AB │ 2.157│ 2.157 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 5 │ 1152 │VINEREA-CUGIR │ AB │ 719│ 719 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 6 │ 175 │AUTOSTRADA PITESTI-BUCURESTI │ AG │ 6.720│ 6.720 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 7 │ 723 │DAMBOVNIC │ AG │ 7.279│ 7.279 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 8 │ 890 │MERISANI-VALCELE │ AG │ 592│ 592 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 9 │ 989 │RECEA-BUZOIEŞTI │ AG │ 1.149│ 1.149 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 10 │ 22 │CHISER POGANIER │ AR │ 17.008│ 6.200 │ 10.808│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 11 │ 23 │CIGHER │ AR │ 9.902│ 3.705 │ 6.197│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 12 │ 689 │COLECTOR ORADEA │ AR │ 417│ 150 │ 267│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 13 │ 832 │GUT │ AR │ 3.809│ 3.809 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 14 │ 26 │HANIOS VARSAND │ AR │ 24.374│ 196 │ 24.178│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 15 │ 859 │INEU-BOCSIG │ AR │ 950│ 950 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 16 │ 17 │MURES MAL DREPT │ AR │ 13.610│ 8.800 │ 4.810│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 17 │ 27 │PIL-VARSAND │ AR │ 3.402│ 1.020 │ 2.382│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 18 │ 20 │TEUZ │ AR │ 55.780│ 25.851 │ 29.929│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 19 │ 21 │ARANCA-SECUSIGIU │ AR │ 5.817│ 1.920 │ 3.897│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 20 │ 25 │BUDIER │ AR │ 20.316│ 7.400 │ 12.916│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 21 │ 19 │CRAC-NADLAC │ AR │ 12.104│ 3.428 │ 8.676│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 22 │ 18 │IER ARAD FRONTIERA │ AR │ 32.918│ 12.200 │ 20.718│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 23 │ 1333 │NADLAG-SEITIN │ AR │ 1.820│ 8 │ 1.812│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 24 │ 1087 │TIGANCA │ AR │ 64│ 64 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 25 │ 1153 │VINGA │ AR │ 163│ 50 │ 113│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 26 │ 30 │AFUMATI-RUNCU STEFANESTI │ B │ 7.634│ 7.634 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 27 │ 430 │BALOTESTI-MOARA VLASIEI │ B │ 4.369│ 4.369 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 28 │ 1190 │COCANI-BUFTEA │ B │ 1.607│ 1.607 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 29 │ 690 │COLENTINA-TARTASESTI │ B │ 843│ 843 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 30 │ 831 │GRADISTEA-MOARA VLASIEI │ B │ 1.767│ 1.767 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 31 │ 869 │LACUL MORII │ B │ 657│ 0 │ 657│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 32 │ 939 │PERIS-LIPIA │ B │ 4.333│ 4.333 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 33 │ 1005 │SAFTICA-FIERBINTI │ B │ 3.126│ 3.126 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 34 │ 1069 │STEFANESTII DE SUS │ B │ 2.815│ 2.815 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 35 │ 1075 │TAMAS-CORBEANCA │ B │ 7.454│ 7.274 │ 180│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 36 │ 1110 │VALEA-VLASIEI-SAFTICA │ B │ 2.920│ 2.920 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 37 │ 1160 │VOLUNTARI-PANTELIMON │ B │ 1.891│ 1.891 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 38 │ 1166 │ZONA MOGOSOAIA │ B │ 318│ 318 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 39 │ 441 │BARCAU MAL STG. AV. SALARD │ BH │ 7.621│ 7.621 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 40 │ 68 │CANAL COLECTOR MAL DR.-CEFA │ BH │ 44.618│ 0 │ 44.618│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 41 │ 709 │CRIS REPEDE MAL DR. AM. ORADEA │ BH │ 2.970│ 2.970 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 42 │ 711 │CRIS REPEDE MAL DR. AV. ORADEA │ BH │ 9.860│ 1.824 │ 8.036│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 43 │ 1122 │VALEA IERULUI │BH, SM │ 76.242│ 63.717 │ 12.525│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 44 │ 1001 │S.C.A.Z. ORADEA │ BH │ 484│ 484 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 45 │ 743 │DES. DRENAJ AM. BECLEAN │ BN │ 1.945│ 1.945 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 46 │ 698 │COSULA-ONEAGA │ BT │ 1.741│ 1.741 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 47 │ 1098 │TUDORA-CORNI │ BT │ 1.314│ 1.314 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 48 │ 442 │BARSA VULCANITA │ BV │ 12.183│ 12.183 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 49 │ 1012 │SAMPETRU APATA │ BV │ 2.003│ 1.883 │ 120│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 50 │ 1157 │VISTEA │ BV │ 222│ 222 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 51 │ 100 │HARMAN-PREJMER │BV, CV │ 6.398│ 5.058 │ 1.340│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 52 │ 174 │AUGUSTIN APATA │ BV │ 803│ 803 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 53 │ 469 │BOD │ BV │ 1.724│ 1.724 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 54 │ 704 │CRCC SAMBATA CINCSOR │ BV │ 776│ 776 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 55 │ 705 │CRCC UCEA │ BV │ 157│ 157 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 56 │ 716 │CRIZBAV │ BV │ 1.620│ 1.620 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 57 │ 795 │DRAGUS-POMI │ BV │ 201│ 201 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 58 │ 797 │DURBAV UAI │ BV │ 16│ 16 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 59 │ 801 │FELMER SOARS │ BV │ 611│ 611 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 60 │ 910 │NETOTU BREAZA │ BV │ 4.923│ 4.923 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 61 │ 999 │ROTBAV-FELDIOARA │ BV │ 506│ 506 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 62 │ 1000 │ROTBAV SOARS │ BV │ 202│ 202 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 63 │ 1008 │SAMBATA-REDARE CIRCUIT AGR. │ BV │ 183│ 183 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 64 │ 1015 │SAMPETRU VARGIS │ BV │ 866│ 866 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 65 │ 1030 │SEBES MANDRA │ BV │ 5.965│ 5.965 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 66 │ 1038 │SERCAIA │ BV │ 40│ 40 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 67 │ 1103 │TURZUN │ BV │ 453│ 453 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 68 │ 1105 │UNGRA │ BV │ 308│ 308 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 69 │ 1156 │VISCRI │ BV │ 273│ 273 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 70 │ 1161 │VULCAN │ BV │ 201│ 201 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 71 │ 149 │AMARU │ BZ │ 3.656│ 3.656 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 72 │ 478 │BRADEANU │ BZ │ 5.109│ 3.209 │ 1.900│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 73 │ 493 │C.F.-D.N. │ BZ │ 2.874│ 2.874 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 74 │ 1183 │CIORANCA │ BZ │ 1.700│ 1.700 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 75 │ 826 │GLODEANU SARAT │ BZ │ 3.520│ 3.520 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 76 │ 419 │GLODEANU SILISTEA │ BZ │ 14.694│ 14.694 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 77 │ 828 │GRECEANCA │ BZ │ 4.544│ 4.544 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 78 │ 380 │MIHAILESTI │ BZ │ 4.154│ 4.154 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 79 │ 902 │MOVILA BANULUI │ BZ │ 784│ 784 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 80 │ 908 │NAIANCA │ BZ │ 5.345│ 5.345 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 81 │ 923 │PADINA │ BZ │ 14.760│ 10.910 │ 3.850│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 82 │ 955 │POGOANELE │ BZ │ 12.506│ 10.306 │ 2.200│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 83 │ 1006 │SAGEATA │ BZ │ 6.320│ 6.320 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 84 │ 1019 │SARATA │ BZ │ 2.497│ 2.497 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 85 │ 421 │STILPU-COSTESTI │ BZ │ 4.497│ 4.497 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 86 │ 1191 │COCORA EST │BZ, IL │ 5.255│ 5.255 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 87 │ 268 │GRINDU-COCORA │BZ, IL │ 12.482│ 11.284 │ 1.198│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 88 │ 447 │BEDECIU │ CJ │ 75│ 75 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 89 │ 800 │FEIURD INFERIOR │ CJ │ 25│ 25 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 90 │ 807 │FINEATA VACILOR │ CJ │ 545│ 545 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 91 │ 810 │GADALIN │ CJ │ 483│ 483 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 92 │ 811 │GADALIN SUPERIOR │ CJ │ 480│ 480 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 93 │ 863 │JICHIS-BUNESTI │ CJ │ 163│ 163 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 94 │ 884 │MARALOIU │ CJ │ 228│ 228 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 95 │ 1003 │S.D.E. CLUJ │ CJ │ 160│ 160 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 96 │ 1092 │TOCBEŞTI │ CJ │ 435│ 435 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 97 │ 1112 │VALEA CAIANULUI │ CJ │ 145│ 145 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 98 │ 1114 │VALEA COJOCNEI │ CJ │ 250│ 250 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│ 99 │ 1115 │VALEA CRISULUI │ CJ │ 500│ 500 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│100 │ 1120 │VALEA HAJDATII │ CJ │ 627│ 627 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│101 │ 1128 │VALEA MARE-CLUJ │ CJ │ 150│ 150 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│102 │ 1137 │VALEA SOPORULUI │ CJ │ 289│ 289 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│103 │ 1144 │VALEA ZAPODIEI │ CJ │ 141│ 141 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│104 │ 132 │VALEA ARGESULUI │ CL │ 320│ 0 │ 320│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│105 │ 852 │IAM-CIORTEA │ CS │ 2.304│ 2.304 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│106 │ 853 │IAM-RUSOVA │ CS │ 1.817│ 1.817 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│107 │ 862 │ISCIP BERZOVIA │ CS │ 552│ 552 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│108 │ 1253 │HARSOVA-CIOBANU │ CT │ 4.721│ 0 │ 4.721│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│109 │ 1255 │SEIMENI │ CT │ 480│ 0 │ 480│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│110 │ 1303 │GARLICIU-DAIENI │CT, TL │ 1.246│ 0 │ 1.246│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│111 │ 473 │BOROSNEU MARE │ CV │ 9.700│ 9.700 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│112 │ 1192 │CHICHIS-ILIENI │ CV │ 1.100│ 1.100 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│113 │ 420 │GHELINTA-BRATES │ CV │ 9.124│ 9.124 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│114 │ 877 │LUNGA-GHELNITA │ CV │ 3.790│ 3.790 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│115 │ 957 │POIAN-ESTELNIC │ CV │ 2.760│ 2.760 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│116 │ 984 │RAUL NEGRU │ CV │ 4.328│ 4.328 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│117 │ 436 │BALTENI II-CREVEDIA │ DB │ 9.589│ 9.589 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│118 │ 460 │BILCIURESTI │ DB │ 4.458│ 4.458 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│119 │ 479 │BRATESTI-COMISANI │ DB │ 2.725│ 2.725 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│120 │ 487 │BUCURESTI-NORD │ DB │ 7.411│ 7.411 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│121 │ 721 │DAMBOVITA-CREVEDIA │ DB │ 1.120│ 1.120 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│122 │ 722 │DAMBOVITA-SLOBOZIA │ DB │ 2.280│ 2.280 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│123 │ 379 │IONESTI-VISINA │ DB │ 3.317│ 3.317 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│124 │ 965 │POTOPU-RASTOACA │ DB │ 6.287│ 6.287 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│125 │ 176 │AVAL TARTASESTI │DB, GR │ 9.099│ 9.099 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│126 │ 157 │APELE VII-ZANOAGA │ DJ │ 11.060│ 10.892 │ 168│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│127 │ 173 │ATENUARE FANTANELE │ DJ │ 1.603│ 1.500 │ 103│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│128 │ 445 │BECHET-DABULENI │ DJ │ 7.861│ 0 │ 7.861│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│129 │ 1187 │CIUPERCENI-DESA │ DJ │ 1.055│ 0 │ 1.055│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│130 │ 219 │ROJISTE-LISTEAVA │ DJ │ 8.650│ 2.500 │ 6.150│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│131 │ 1035 │SECUI-BRATOVOIESTI │ DJ │ 1.534│ 1.534 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│132 │ 944 │PISC-SEACA │ DJ │ 688│ 688 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│133 │ 734 │DES. BUDUHALA │ GJ │ 754│ 0 │ 754│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│134 │ 249 │DES. SOMANESTI │ GJ │ 610│ 0 │ 610│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│135 │ 731 │DES. BRANESTI PLOPSORU │ GJ │ 1.960│ 1.960 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│136 │ 738 │DES. CILNIC │ GJ │ 935│ 135 │ 800│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│137 │ 745 │DES. IASI BUDIENI │ GJ │ 4.104│ 4.104 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│138 │ 764 │DES. PESTISANI │ GJ │ 131│ 131 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│139 │ 769 │DES. TURCENI │ GJ │ 1.030│ 690 │ 340│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│140 │ 500 │CANAL DUNARE BUCURESTI │ GR │ 770│ 770 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│141 │ 1026 │SCHITU GHIMPATI BILA │ GR │ 801│ 801 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│142 │ 455 │BERIU SIBISEL │ HD │ 1.919│ 1.919 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│143 │ 474 │BOSOROD BRETEA │ HD │ 1.850│ 1.850 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│144 │ 477 │BRAD VATA │ HD │ 1.185│ 1.185 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│145 │ 484 │BRETEA VILCELE BATALAR │ HD │ 1.438│ 1.438 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│146 │ 839 │HATEG UNIREA TUSTEA │ HD │ 3.415│ 3.415 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│147 │ 887 │MARTINESTI TURDAS │ HD │ 980│ 980 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│148 │ 920 │ORASTIE ROMOS AUREL VLAICU │ HD │ 3.000│ 3.000 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│149 │ 981 │RAPOLT BOBILNA │ HD │ 591│ 591 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│150 │ 1007 │SALCIVA LAPUSNIC │ HD │ 80│ 80 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│151 │ 824 │GIURGENI-VLADENI │ IL │ 14.878│ 0 │ 14.878│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│152 │ 28 │ADANCATA PATRU FRATI │ IL │ 6.189│ 0 │ 6.189│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│153 │ 177 │AXINTELE BARNATESCU │ IL │ 1.971│ 1.284 │ 687│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│154 │ 697 │COSERENI-BARBATESCU │ IL │ 5.763│ 5.763 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│155 │ 822 │GIRBOVI-CIOCARLIA │ IL │ 4.440│ 4.440 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│156 │ 823 │GIRBOVI-MANASIA │ IL │ 6.000│ 6.000 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│157 │ 850 │I. ROATA-BROSTENI │ IL │ 518│ 518 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│158 │ 880 │MAIA-BRAZI-FIERBINTI │ IL │ 3.529│ 3.529 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│159 │ 881 │MALU ROSU-ARMASESTI │ IL │ 5.175│ 5.175 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│160 │ 901 │MOSTISTEA 9+10 │ IL │ 6.494│ 6.494 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│161 │ 991 │REVIGA-ROVINE-CRUNTI │ IL │ 3.280│ 3.280 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│162 │ 1040 │SF. GHEORGHE-CAZANESTI │ IL │ 2.439│ 2.439 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│163 │ 1126 │VALEA MACRIS.-I. ROATA │ IL │ 6.000│ 6.000 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│164 │ 927 │PASCANI │ IS │ 1.470│ 0 │ 1.470│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│165 │ 286 │ROMAN-RACHITENI │IS, NT │ 6.680│ 2.171 │ 4.509│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│166 │ 38 │ALBESTI │ IS │ 400│ 400 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│167 │ 429 │IASI-PODUL ILOAIEI │ IS │ 1.405│ 1.405 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│168 │ 1076 │TANSA-PODUL ILOAIEI │ IS │ 1.625│ 1.625 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│169 │ 58 │ALUNIS-POTAU │MM, SM │ 8.141│ 0 │ 8.141│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│170 │ 476 │BOZANTA-SEINI │ MM │ 2.984│ 2.984 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│171 │ 687 │CHECHIS MAL DREPT │ MM │ 24│ 24 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│172 │ 1024 │SATULUNG-ARIESUL DE PADURE │ MM │ 441│ 441 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│173 │ 1118 │VALEA DOBRICULUI │ MM │ 529│ 529 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│174 │ 1142 │VALEA VISEU │ MM │ 1.000│ 1.000 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│175 │ 860 │IOJIB-SEINI │MM, SM │ 6.573│ 6.573 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│176 │ 719 │DES. COMLOD ZONA BAND-GREBENIS │ MS │ 231│ 231 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│177 │ 751 │DES. COMLOD CRAIESTI SINCAI │ MS │ 554│ 554 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│178 │ 752 │DES. PARAUL BICHIS-ATINTIS │ MS │ 267│ 267 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│179 │ 753 │DES. PARAUL COMLOD, ZONA MADARAS │ MS │ 471│ 471 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│180 │ 754 │DES. PARAUL CUIESD │ MS │ 443│ 443 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│181 │ 755 │DES. PARAUL CULD-IDICIU │ MS │ 627│ 627 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│182 │ 756 │DES. PARAUL DE CIMPIE │ MS │ 505│ 505 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│183 │ 757 │DES. PARAUL FLET │ MS │ 281│ 281 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│184 │ 758 │DES. PARAUL LIVEZENI │ MS │ 101│ 101 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│185 │ 759 │DES. PARAUL SARAT SING. MS │ MS │ 158│ 158 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│186 │ 760 │DES. PARAUL SESU-BOLOGA │ MS │ 591│ 591 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│187 │ 761 │DES. PARAUL SEULIA DE DEAG │ MS │ 116│ 116 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│188 │ 762 │DES. PARAUL SINGER │ MS │ 153│ 153 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│189 │ 763 │DES. PARAUL VOINICENI │ MS │ 111│ 111 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│190 │ 770 │DES. VALEA AGRIS │ MS │ 306│ 306 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│191 │ 771 │DES. VALEA BAII │ MS │ 464│ 464 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│192 │ 772 │DES. VALEA BEICA │ MS │ 428│ 428 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│193 │ 773 │DES. VALEA CERGHID │ MS │ 1.000│ 1.000 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│194 │ 774 │DES. VALEA CHENDU │ MS │ 706│ 706 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│195 │ 775 │DES. VALEA DOMALD │ MS │ 213│ 213 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│196 │ 776 │DES. VALEA GHEGHES │ MS │ 166│ 166 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│197 │ 777 │DES. VALEA LUT │ MS │ 2.617│ 2.617 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│198 │ 778 │DES. VALEA NADES │ MS │ 2.070│ 2.070 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│199 │ 779 │DES. VALEA OROI │ MS │ 150│ 150 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│200 │ 780 │DES. VALEA ROUA │ MS │ 290│ 290 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│201 │ 782 │DES. VALEA SALCUD │ MS │ 587│ 587 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│202 │ 783 │DES. VALEA SENEREUS │ MS │ 103│ 103 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│203 │ 733 │DES. BRUSTURI-RAUCESTI │ NT │ 2.196│ 2.196 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│204 │ 744 │DES. DULCESTI │ NT │ 99│ 99 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│205 │ 747 │DES. MARGINENI │ NT │ 26│ 26 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│206 │ 767 │DES. STEFAN CEL MARE │ NT │ 197│ 197 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│207 │ 298 │DABULENI-POTELU │ OT │ 15.212│ 767 │ 14.445│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│208 │ 29 │AEI VERGULEASA │ OT │ 596│ 596 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│209 │ 793 │DRAGANESTI-BECIU │ OT │ 11.126│ 11.126 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│210 │ 914 │NISIPURI-TIA MARE │ OT │ 6.791│ 6.791 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│211 │ 1099 │TUFENI GHIMPETENI │ OT │ 4.846│ 4.846 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│212 │ 1163 │ZANOAGA-APELE VII │ OT │ 13.121│ 13.121 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│213 │ 44 │ALBESTI-URLATI │ PH │ 1.234│ 1.234 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│214 │ 56 │ALBESTI-VADUL PARAULUI │ PH │ 2.886│ 2.886 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│215 │ 1184 │CIORANI-ALBESTI │ PH │ 2.350│ 2.350 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│216 │ 707 │CRICOV-CIORANI │ PH │ 2.383│ 2.383 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│217 │ 336 │DUMBRAVA-DRAGANESTI │ PH │ 3.206│ 3.206 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│218 │ 809 │FULGA-VALEA TOLII │ PH │ 7.217│ 7.217 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│219 │ 817 │GHIGHIU-BOLDESTI GRADISTEA │ PH │ 1.371│ 0 │ 1.371│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│220 │ 837 │HATCARAU-DRAGANESTI │ PH │ 813│ 813 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│221 │ 851 │IALOMITA-CIORANI │ PH │ 4.223│ 4.223 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│222 │ 979 │RAFOV-BARCANESTI │ PH │ 849│ 849 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│223 │ 990 │RECEA-VIISOARA │ PH │ 5.863│ 5.863 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│224 │ 1025 │SCARNAVA-BALACUTA │ PH │ 1.535│ 1.535 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│225 │ 1045 │SIRNA-TINOSU │ PH │ 644│ 644 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│226 │ 328 │DES. VALEA HARTIBACIULUI │ SB │ 2.950│ 2.611 │ 339│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│227 │ 932 │PERIM. ETAL. DES. ALTANA-NOCRICH │ SB │ 902│ 902 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│228 │ 729 │DES. AVRIG-SCOREI │ SB │ 7.245│ 7.245 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│229 │ 730 │DES. BAZNA BOIAN VELT BLAJEL │ SB │ 213│ 213 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│230 │ 732 │DES. BROSTENI │ SB │ 45│ 45 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│231 │ 735 │DES. CES BH OLT RACOVITA SARATA │ SB │ 500│ 500 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│232 │ 740 │DES. CRISTIAN-POPLACA │ SB │ 2.158│ 2.158 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│233 │ 741 │DES. CRISTIAN-SIBIU-SURA-MARE │ SB │ 2.631│ 2.631 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│234 │ 742 │DES. DEALUL OCNEI-RUSCIORI SB │ SB │ 2.399│ 2.399 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│235 │ 746 │DES. IGHISUL VECHI │ SB │ 21│ 21 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│236 │ 748 │DES. MOSNA │ SB │ 112│ 112 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│237 │ 765 │DES. S.C.P.C.O.C. CRISTIAN │ SB │ 665│ 665 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│238 │ 766 │DES. SCOREI-ARPAS │ SB │ 3.682│ 3.682 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│239 │ 768 │DES. SURA-MARE │ SB │ 26│ 26 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│240 │ 784 │DES. VISA │ SB │ 800│ 800 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│241 │ 574 │CES CRASNA MAL STING │ SJ │ 300│ 300 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│242 │ 781 │DES. VALEA SALAJULUI │ SJ │ 1.900│ 1.900 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│243 │ 703 │CRASNA MAL STANG │ SM │ 27.502│ 11.116 │ 16.386│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│244 │ 1058 │SOMAS-CRASNA │ SM │ 38.317│ 0 │ 38.317│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│245 │ 1060 │SOMES MAL DREPT JUD. SATU MARE │ SM │ 27.417│ 0 │ 27.417│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│246 │ 1084 │TEREBESTI-GELU │ SM │ 6.337│ 108 │ 6.229│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│247 │ 1101 │TUR MAL STANG │ SM │ 9.630│ 0 │ 9.630│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│248 │ 1078 │TARNA-BATARCI │ SM │ 2.215│ 1.973 │ 242│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│249 │ 977 │RADAUTI │ SV │ 8.040│ 8.040 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│250 │ 418 │BAIA-RADASENI-FINTANA MARE │ SV │ 5.527│ 5.527 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│251 │ 452 │BERCHISESTI │ SV │ 1.790│ 1.790 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│252 │ 471 │BOGDANESTI │ SV │ 654│ 654 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│253 │ 497 │CALAFINDESTI SERBAUTI │ SV │ 2.983│ 2.983 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│254 │ 498 │CALATINDESTI-BALCAUTI-SIRET │ SV │ 3.111│ 3.111 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│255 │ 1173 │CHILISENI-UDESTI │ SV │ 2.600│ 2.600 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│256 │ 724 │DORNESTI FRATAUTI SIRET │ SV │ 4.253│ 4.253 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│257 │ 789 │DORNESTI-FRATAUTII NOI │ SV │ 4.664│ 4.664 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│258 │ 792 │DOLHASCA-SILISTEA │ SV │ 714│ 714 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│259 │ 841 │HINTESTI SIMINICEA │ SV │ 628│ 628 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│260 │ 1043 │SIRET │ SV │ 1.058│ 1.058 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│261 │ 1168 │ZVORISTEA │ SV │ 568│ 568 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│262 │ 856 │IGLITA-CARCALIU │ TL │ 812│ 0 │ 812│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│263 │ 878 │MACIN-CARACALIU │ TL │ 1.717│ 0 │ 1.717│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│264 │ 876 │LUNCA │ TL │ 500│ 0 │ 500│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│265 │ 1022 │SARINASUF │ TL │ 1.297│ 0 │ 1.297│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│266 │ 165 │ARANCA │ TM │ 55.582│ 0 │ 55.582│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│267 │ 437 │BANLOC │ TM │ 10.196│ 1.477 │ 8.719│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│268 │ 443 │BARZAVA MIJLOCIE │ TM │ 13.469│ 12.172 │ 1.297│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│269 │ 449 │BEGHEIUL VECHI-VEST TIMISOARA │ TM │ 10.500│ 0 │ 10.500│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│270 │ 453 │BEREGSAU-AMONTE │ TM │ 1.513│ 1.513 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│271 │ 1189 │CHECEA-JIMBOLIA │ TM │ 54.451│ 0 │ 54.451│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│272 │ 812 │GALATCA │ TM │ 8.280│ 0 │ 8.280│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│273 │ 872 │LIVEZILE │ TM │ 5.462│ 0 │ 5.462│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│274 │ 904 │MURESAN │ TM │ 6.040│ 0 │ 6.040│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│275 │ 915 │NORD-LANCA-BIRDA │ TM │ 31.615│ 18.147 │ 13.468│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│276 │ 925 │PARTOS-GLOGONI │ TM │ 2.876│ 0 │ 2.876│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│277 │ 956 │POGONIS │ TM │ 11.069│ 5.012 │ 6.057│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│278 │ 985 │RSUTI-SANMIHAIU GERMAN │ TM │ 5.128│ 0 │ 5.128│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│279 │ 996 │ROIGA │ TM │ 6.855│ 6.070 │ 785│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│280 │ 1016 │SANNICOLAU-SARAVALE │ TM │ 19.998│ 0 │ 19.998│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│281 │ 1073 │SUD-LANCA-BIRDA │ TM │ 9.984│ 0 │ 9.984│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│282 │ 1074 │SURGANI │ TM │ 7.760│ 2.060 │ 5.700│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│283 │ 1081 │TEBA-TIMISAT │ TM │ 28.063│ 0 │ 28.063│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│284 │ 1104 │UIVAR-PUSTINIŞ │ TM │ 5.403│ 0 │ 5.403│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│285 │ 1154 │VINGA-BILED-BEREGSAU │ TM │ 25.530│ 16.907 │ 8.623│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│286 │ 448 │BEGA SUPERIOARA │ TM │ 364│ 364 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│287 │ 450 │BEHELA │ TM │ 1.662│ 1.662 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│288 │ 466 │BOCIAR │ TM │ 4.126│ 0 │ 4.126│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│289 │ 501 │CARACI │ TM │ 5.503│ 0 │ 5.503│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│290 │ 507 │CERNABORA-TIMISINA │ TM │ 8.310│ 2.825 │ 5.485│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│291 │ 842 │HITIAS-COSTEI │ TM │ 384│ 384 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│292 │ 882 │MANASTUR-BUNEA MARE │ TM │ 94│ 94 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│293 │ 994 │RIU-GLAVITA │ TM │ 8.486│ 8.486 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│294 │ 993 │RUDNA-GIULVAZ │ TM │ 5.643│ 0 │ 5.643│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│295 │ 1088 │TIMISUL MORT │ TM │ 19.692│ 0 │ 19.692│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│296 │ 446 │BECIU-LITA │ TR │ 12.491│ 4.951 │ 7.540│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│297 │ 1041 │SFINTESTI-VARTOAPE │ TR │ 2.989│ 2.989 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│298 │ 1046 │SISTEM FAURESTI-LALOSU │ VL │ 1.924│ 1.924 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│299 │ 1047 │SISTEM TREPTEANCA-CUNGREA MARE │ VL │ 455│ 455 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│300 │ 499 │CALIENI-NANESTI │ VN │ 11.814│ 5.912 │ 5.902│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│301 │ 170 │ARMENI GOLOGANU │ VN │ 4.950│ 4.950 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│302 │ 696 │CORBITA │ VN │ 1.235│ 1.235 │ 0│├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤│303 │ 1053 │SLIMNIC-COTATCU-BALANU │ VN │ 17.460│ 17.460 │ 0│├────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┴───────┼─────────┼────────┼───────┤│ TOTAL │1.511.803│818.335 │693.468│└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┘7. AMENAJARI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
  Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Judeţul Capacitati CES [ha]
  1 451 BENIC-CRAIVA AB 159
  2 514 ALBA IULIA AB 3.509
  3 706 CRICAU AB 40
  4 819 GIMBAS-MESCREAC AB 1.352
  5 864 JIDVEI-BLAJ AB 3.023
  6 879 MAGINA-AIUD AB 550
  7 894 MIRASLAU AB 31
  8 917 OCNA MURES AB 2.544
  9 926 PARVA-PETRISAT AB 360
  10 940 PETRISAT-PANADE AB 361
  11 941 PIANU DE JOS AB 23
  12 1010 SAMNICLAUS-CRAIESTI AB 1.163
  13 1011 SAMNICLAUS-PANADE AB 2.915
  14 1018 SANTIMBRU-BARABAT AB 180
  15 1028 SEBES-CUNTA AB 392
  16 1029 SEBES-SASCIORI AB 1.000
  17 1066 SPINOASA-GREABAN AB 552
  18 1125 VALEA LUNGA AB 556
  19 178 B.H. ARGES AG 8.662
  20 179 B.H. ARGESEL AG 4.947
  21 187 B.H. BASCOV AG 2.428
  22 189 B.H. BRATIA AG 6.800
  23 190 B.H. CALINESTI AG 475
  24 214 B.H. CARCINOV AG 5.615
  25 239 B.H. DAMBOVITA AG 5.511
  26 245 B.H. DOAMNEI AG 6.947
  27 256 B.H. IZVORANI AG 147
  28 305 B.H. STEFANESTI AG 341
  29 308 B.H. TARGULUI AG 11.195
  30 325 B.H. TOPOLOG AG 4.716
  31 358 B.H. VALENI AG 781
  32 360 B.H. VALSAN AG 7.423
  33 395 B.H. VRANESTI AG 789
  34 57 ALMAS AR 121
  35 470 BODESTI AR 900
  36 1176 CHISINDIA AR 703
  37 1177 CHIZDIA AR 324
  38 715 CRIS. ALB AR 4.420
  39 903 MURES AR 1.987
  40 907 MUSTESTI AR 732
  41 24 ADANC ŞI PANA BC 341
  42 151 APA NEAGRA BC 2.479
  43 1170 BAHNA BALCESCU BC 3.075
  44 454 BERHECI BC 28.106
  45 459 BIJGHIR BC 470
  46 463 BISTRITA BC 3.307
  47 503 CASIN BC 52
  48 787 DODROTFOR BC 6.913
  49 794 DRAGOVA BC 2.683
  50 897 MORA BC 607
  51 929 PERESCHIV BC 7.332
  52 959 POLOCIN BC 198
  53 972 RACATAU I BC 5.783
  54 973 RACATAU II BC 6.665
  55 995 ROGOAZA BC 668
  56 1044 SIRET PARAVA BC 3.491
  57 1055 SOCI BC 3.105
  58 1080 TAZLAU BC 221
  59 1095 TREBIS BC 2.630
  60 1113 VALEA CHISTELNITEI BC 103
  61 1130 VALEA MARE-FARAOANI BC 967
  62 1131 VALEA MORII BC 4.202
  63 1164 ZELETIN BC 15.226
  64 335 B.H. TUTOVA SUPERIOR BC, NT, VS 21.089
  65 339 B.H. VALEA DANTA BH 2.890
  66 712 CRIS REPEDE MAL DR. AV. TILEAGD BH 2.020
  67 713 CRIS REPEDE MAL STG. AM. TILEAGD BH 1.950
  68 727 DEALURILE BIHARIEI BH 149
  69 728 DEALURILE SANTIMBREU BH 225
  70 937 PERIM. ETAL. POCOLA BH 1.506
  71 1138 VALEA TASAD BH 2.439
  72 85 AM. PLANTATII POMI JUDET BN 1.560
  73 91 AM. PLANTATII VII JUDET BN 973
  74 695 CONLODUL SUPERIOR BN 10.197
  75 1165 ZONA CICEU BN 3.000
  76 422 BALABANI-DIMACHENI BT 625
  77 491 BURLA BT 11.500
  78 686 COASTA-BURLESTI BT 232
  79 700 COZANCEA BT 3.535
  80 717 CUCORANI-BOTOSANI BT 5.147
  81 791 DOROHOI-DAVIDOAIA BT 4.905
  82 854 IBANEASA BT 5.317
  83 865 JIJIA DOROHOI-UNGURENI BT 4.679
  84 866 JIJIA SUPERIOARA BT 13.269
  85 900 MORISCA BT 11.302
  86 954 PODRIGA BT 9.559
  87 960 POMI AVRAMENI BT 292
  88 961 POMI FRUMUSICA BT 670
  89 962 POMI RACHITI BT 324
  90 963 POMI VORONA BT 253
  91 1068 SILISTEA BT 408
  92 1048 SITNA BT 5.087
  93 1083 TERASE ALBESTI BT 731
  94 1141 VALEA VIILOR BT 163
  95 1151 VII BALUSENI BT 306
  96 836 HARTIBACIU SUPERIOR BV 3.622
  97 930 PERIM. ETAL. APATA BV 1.451
  98 946 PL. POMI SOARS BV 235
  99 964 POMI ZARNESTI BV 50
  100 1013 SAMPETRU APATA MAL DR. BV 441
  101 1014 SAMPETRU APATA MAL STG. BV 2.328
  102 1027 SCROAFA BUNESTI BV 3.500
  103 1065 SONA-HALMEAGTICUS BV 1.426
  104 1077 TARLUNG BV 4.310
  105 1155 VIRGHIS AUGUSTIN BV 1.056
  106 423 BALANEASA BZ 10.103
  107 465 BLAJANCA BZ 1.292
  108 481 BREAZA JUD. BUZAU BZ 790
  109 1174 CHIOJDU BZ 1.855
  110 1178 CILNAU BZ 8.926
  111 1180 CIMPULUNGEANCA BZ 1.180
  112 1186 CISLAU BZ 386
  113 725 DARA BZ 108
  114 905 MURGESTI BZ 287
  115 913 NISCOV-SARATA BZ 2.757
  116 943 PIRSCOV BZ 2.167
  117 1020 SARATEL BZ 8.429
  118 1049 SLANIC - VERSANT DREPT BZ 2.410
  119 1050 SLANIC - VERSANT STING BZ 3.157
  120 1093 TOHANEANCA BZ 1.037
  121 1116 VALEA CU DRUM BZ 181
  122 158 POMI CASEI CJ 108
  123 159 POMI INFRATIREA CLUJ CJ 96
  124 160 POMI MICA CJ 273
  125 161 POMI ORAS HUEDIN CJ 172
  126 162 POMI PLĂIEŞTI CJ 253
  127 163 POMI RECEA CRISTUR CJ 100
  128 164 POMI RUGASESTI CJ 128
  129 510 CES AGARBICIU CJ 889
  130 509 CES AGHIRES NADASEL IZVOARE CJ 2.515
  131 525 CES APV MIHAI VITEAZU CJ 102
  132 526 CES ASCHILEU CJ 244
  133 548 CES BECAS CJ 1.750
  134 549 CES BEDECIU CJ 1.265
  135 553 CES BOBILNA-DEJ CJ 493
  136 564 CES CAPUSUL MARE CJ 3.254
  137 566 CES CHINTENI CJ 3.703
  138 567 CES CLUJ NORD CJ 435
  139 568 CES CODOR-JICHIS CJ 1.814
  140 578 CES DEALUL FELEACULUI CJ 513
  141 582 CES FEIURD INFERIOR CJ 2.120
  142 583 CES FEIURD SUPERIOR CJ 4.112
  143 584 CES FINEATA VACILOR CJ 2.370
  144 585 CES FLORESTI-GIRBAU CJ 1.987
  145 587 CES GADALIN SUPERIOR CJ 6.215
  146 607 CES JICHIS-BUNESTI CJ 3.347
  147 608 CES JUCU-RASCRUCI CJ 1.370
  148 609 CES LEGHIA-NADAS CJ 1.830
  149 610 CES MACAU-INUC CJ 2.832
  150 611 CES MARALOIU SUPERIOR CJ 4.450
  151 612 CES MURATORI CJ 1.572
  152 614 CES MICESTI CJ 1.184
  153 616 CES NADAS-MERA CJ 1.000
  154 617 CES NIMA-BUNESTI CJ 735
  155 619 CES PANICENI CJ 1.118
  156 621 CES PERIMETRU ETALON TURDA CJ 2.000
  157 623 CES PETRIND-RUGINOASA CJ 652
  158 631 CES POPESTI CJ 2.600
  159 637 CES S.D.E CLUJ CJ 210
  160 644 CES SOIMENI-BUDEI CJ 2.782
  161 645 CES SOMES MAL DREPT CJ 3.502
  162 646 CES SOMES MAL STING CJ 2.100
  163 649 CES SUCEAG CJ 2.231
  164 652 CES TOCBEŞTI CJ 2.910
  165 654 CES TUREA-BAGARA CJ 2.861
  166 661 CES VALEA BORSA-CRISTOREL CJ 4.452
  167 662 CES VALEA BORSA-FUNDATURA CJ 1.876
  168 664 CES VALEA CAIANULUI CJ 3.110
  169 665 CES VALEA CALDA CJ 2.838
  170 667 CES VALEA COJOCNEI CJ 2.561
  171 669 CES VALEA MARE SARD-NADASEL CJ 2.510
  172 670 CES VALEA MIHAIESTI-SUMURDUC CJ 1.939
  173 671 CES VALEA RACILOR INF.+MIJLOCIU CJ 2.999
  174 672 CES VALEA RACILOR SUPERIOR CJ 3.070
  175 674 CES VALEA TIFREI-TOPA CJ 3.648
  176 676 CES VALEA ZAPODIEI CJ 3.181
  177 679 CES VIISOARA-TRITENI CJ 200
  178 680 CES VISTEA-GIRBAU CJ 2.083
  179 693 COMPLETARI CES VALEA MARE CJ 165
  180 1097 TRITENI COLONIE CJ 239
  181 639 CES SANCRAIUL ALMASULUI CJ+SJ 3.684
  182 462 BISTRA POIANA MARULUI CS 860
  183 868 JOLDOVA-BELOBRESCA CS 4.007
  184 899 MORAVITA SUPERIOARA CS 1.578
  185 1149 VERMES CS 826
  186 1150 VICINIC CS 3.200
  187 918 OJDULA CV 536
  188 150 ANINOASA DOICESTI DB 109
  189 708 CRICOVUL DULCE DB 91
  190 875 LUDESTI DB 760
  191 906 MUSCEL DB 1.574
  192 942 PICIOR DE MUNTE DB 512
  193 966 POTOPU PERIM. II DB 714
  194 967 POTOPU PERIM. III DB 1.617
  195 968 POTOPU PERIM. IV DB 1.878
  196 970 PUCIOASA DB 1.553
  197 983 RAUL ALB DB 861
  198 1123 VALEA LARGA DB 1.600
  199 1124 VALEA LARGA - AVAL PUCHENI DB 25
  200 1129 VALEA MARE - DAMBOVITA DB 131
  201 1134 VALEA PREOTESEI DB 397
  202 1140 VALEA TUNULUI DB 210
  203 141 AMARADIA DJ 6.733
  204 168 ARGETOAIA DJ 7.664
  205 494 CACIULATU DJ 83
  206 685 CIUTURA DJ 230
  207 816 GEMARTALUI DJ 10.387
  208 821 GIOROC DJ 152
  209 846 HOREZU JUD. DOLJ DJ 3.960
  210 867 JIUL MIJLOCIU DJ 5.552
  211 933 PERIM. ETAL. DOLJ DJ 388
  212 953 PLOSCA DJ 3.211
  213 1167 ZONA OLTCIT DJ 292
  214 519 CES AMARADIA MIJLOCIE GJ 5.302
  215 520 CES AMARADIA SEACA-MUSETESTI GJ 2.028
  216 521 CES AMARADIA SUPERIOARA GJ 6.393
  217 522 CES AMARAZUIA GJ 2.450
  218 527 CES B.H. BLAHNITA GJ 5.618
  219 530 CES B.H. AMARADIA SEACA GJ 2.223
  220 534 CES B.H. BISTRITA JALES GJ 5.293
  221 536 CES B.H. GILORT CIOCADIA GJ 2.093
  222 556 CES BORASCU-PLOPSORU GJ 1.308
  223 557 CES BORASCU-TURCENI GJ 3.164
  224 560 CES BRANESTI GJ 350
  225 577 CES DEALU BĂNCII GJ 65
  226 590 CES GALBEN-CILNIC GJ 4.157
  227 596 CES IASI-BUDIENI GJ 2.924
  228 622 CES PESTISANI GJ 200
  229 627 CES PLOSCA GJ 1.003
  230 630 CES POMI DRACUTESTI GJ 238
  231 641 CES SLAVUTA GJ 1.262
  232 643 CESSOHODOL ARCANI GJ 110
  233 651 CES TG. JIU POLOAGA GJ 300
  234 663 CES VALEA BOULUI GJ 1.402
  235 677 CES VALUTA GJ 1.137
  236 681 CES VLADIMIR GJ 1.810
  237 74 AM. PL. POMI BAIESTI PUI HD 273
  238 79 AM. PL. POMI DEVA HD 365
  239 81 AM. PL. POMI NADASTIE RUSI HD 391
  240 82 AM. PL. POMI TOTESTI HD 446
  241 83 AM. PL. POMI VALEA TILESULUI HD 85
  242 475 BOSOROD GRID HD 1.060
  243 694 COMPL. PER. ETAL. MARTINESTI JELEDINTI HD 1.700
  244 699 COVRAGIU BUCIUM HD 250
  245 814 GEOAGIU BAMPOTOC HD 4.000
  246 815 GEOAGIU HOMOROD HD 1.954
  247 820 GANTAGA COVRAGIU HD 500
  248 833 HARAU BARSAU HD 1.500
  249 838 HATEG UNIREA HD 2.815
  250 849 HUNEDOARA HASDAT HD 1.140
  251 857 ILIA SIRBI HD 672
  252 886 MARTINESTI DANCU MARE HD 3.300
  253 934 PERIM. ETALON HUNEDOARA HD 2.120
  254 978 RĂDULEŞTI DOBRA HD 3.071
  255 982 RAPOLT GEOAGIU HD 425
  256 992 RIBITA BAIA DE CRIS HD 911
  257 997 ROMOS ROMOSEL HD 863
  258 998 ROMOS VAIDEI HD 135
  259 1017 SANTAMARIA DE PIATRA-TOTIA HD 2.464
  260 1023 SARMISEGETUZA ZEICANI HD 300
  261 1143 VALEA VOINII HD 2.159
  262 1147 VATA OCISOR HD 787
  263 116 AM. SINESTI IL 346
  264 892 MILETIN IS 2.515
  265 911 NICOLINA IS 18.408
  266 969 PRUT IS 16.799
  267 1042 SIRET IS 4.187
  268 1056 SACOVAT IS 9.652
  269 182 B.H. BAHLUI IS, NT 40.904
  270 532 CES B.H. BARLAD IS, VS 69.280
  271 678 CES VASLUIET IS, VS 44.611
  272 702 CRASNA IS, VS 26.138
  273 169 ARIESU DE PADURE MM 420
  274 287 B.H. SALAJ INFERIOR MM 15.025
  275 492 BUTEASA VIMA CAROIENI MM 5.723
  276 1179 CÂMPULUNG LA TISA MM 425
  277 1002 S.C.P.P. BAIA MARE MM 196
  278 1109 VADU IZEI MM 130
  279 1145 VALENII SOMCUTEI MM 155
  280 413 BABTA MM, SM 3.000
  281 101 AM. PLANTATII VIT. IAS SEUCA MS 1.342
  282 117 AMEN. PL. VIE ŞI POMI ZAGAR BROTEA MS 126
  283 122 AMEN. PL. POMI SIGHISOARA-TIGMANDRA MS 75
  284 126 AMEN. PL. VIE POMI SIGHISOARA-DANES MS 765
  285 569 CES COMLOD CRAIESTI-MADARASI MS 12.325
  286 570 CES COMLOD MADARASI-LECHINTA MS 20.087
  287 597 CES IN B.H. MURES SARATA CUCERDEA MS 3.240
  288 598 CES IN B.H. MS. CERGHID IZVOARE LASCUD MS 2.866
  289 599 CES IN B.H. NIRAJ, AM. ACUM. VALEA MS 2.629
  290 601 CES IN B.H. TRN. MICA, NADES CIORTOS MS 3.600
  291 602 CES IN B.H. TRN. MICA, MICA-TARNAVENI MS 5.424
  292 603 CES IN B.H. TRN. MICA, BALAUSERI MS 6.750
  293 604 CES IN B.V. TR. MIC. BALAUSER SUPLACU MS 5.688
  294 605 CES IN B.V. TR. MICA SUPLACU MICA MS 6.010
  295 620 CES PARAUL DE CAMPIE Z. SESU-BOLOGA MS 1.380
  296 416 BAHNA-ROMÂNI-HOISASTI-CINDESTI NT 1.143
  297 1171 BALTATESTI-ŢIBUCANI-BALANESTI NT 816
  298 552 CES BISTRITA-SCHITU CEAHLAU NT 500
  299 555 CES BOGHICEA-BARBA NT 4.787
  300 558 CES BORLESTI-CANDESTI NT 2.033
  301 576 CES CUIEJDIU NT 980
  302 586 CES FUNDATURA NT 1.570
  303 588 CES GADINTI-AVERESTI NT 111
  304 589 CES GADINTI-POIENARI (ETALON) NT 2.362
  305 606 CES ION CREANGA-BALUSESTI NT 2.375
  306 629 CES POIENARI-PANCESTI NT 114
  307 632 CES POTOCINA NT 90
  308 635 CES RASCA NT 1.965
  309 636 CES RECEA-ICUSESTI NT 2.501
  310 786 DOBA-PLESOIU OT 2.743
  311 813 GEMARTALUI OT 4.958
  312 847 HOREZU JUD. OLT OT 3.058
  313 951 PLAPCEA MICA OT 3.854
  314 1051 SLATINA-DUNARE OT 878
  315 1071 STREHARET OT 2.900
  316 1085 TESLUI OT 1.511
  317 1096 TREPTEANCA-CUNGREA OT 485
  318 456 BERTEA-SLANIC PH 1.008
  319 472 BOLDESTI-LIPANESTI PH 525
  320 482 BREAZA JUD. PRAHOVA PH 528
  321 1371 BREAZA-MALAELE PH 37
  322 490 BUDUREASA PH 3.633
  323 504 CEPTURA ROTARI PH 1.017
  324 1175 CHIOJOCEANCA PH 6.141
  325 1373 CORNU-LACSOARE PRAHOVA PH 30
  326 806 FILIPESTII DE PADURE PH 202
  327 825 GLAVANA-BORDENI PH 88
  328 861 IORDACHEANU PH 5.033
  329 883 MANECIU-DUMBRAVESTI PH 5.483
  330 912 NICOVANI PH 1.007
  331 916 NUCET-CARBUNESTI PH 3.014
  332 1034 SECIU-PLEASA-CHITORANI PH 1.191
  333 1070 STIMNIC-ZELETIN PH 4.144
  334 1370 TELEGA-MELICESTI PH 8
  335 1091 TINTEA-BAICOI PH 152
  336 1106 URLATI-NUCET PH 34
  337 1107 URLOI-SEMAN PH 1.041
  338 1119 VALEA DOFTANEI PH 2.722
  339 1372 NEGRAS VALEA DOFTANEI PH 30
  340 180 B.H. AXENTE-SEVER SB 448
  341 183 B.H. BALTA SBB. BAZNA SB 359
  342 192 B.H. CAPALNA-POIANA-DUMBRAVENI SB 185
  343 226 B.H. CISNADIE SB 90
  344 227 B.H. CISNADIE-TOCILE SB 254
  345 237 B.H. CRISTIAN SURA-MARE POPLACA SB 496
  346 250 B.H. CRISTIAN VL. MARULUI SB 106
  347 238 B.H. CURCIU-DARLOS SB 2.215
  348 240 B.H. DEALU DAII (S.C. Z. CRISTIAN) SB 1.154
  349 252 B.H. HARTIBACIU INF. PERIM. I-V SB 6.560
  350 255 B.H. HARTIBACIU SUP. PERIM. I-III SB 13.814
  351 269 B.H. OLT SBB. NOUL SB 455
  352 285 B.H. RICHIS SB 87
  353 290 B.H. SECASUL MARE PERIM. I-IV SB 3.341
  354 297 B.H. SECASUL MIC SBB. PAUCA SB 4.252
  355 299 B.H. SOROSTIN SB 40
  356 306 B.H. TAPU SB 115
  357 387 B.H. VISA SBB. ALAMOR SB 3.283
  358 388 B.H. VISA SBB. SLIMNIC-RUSI SB 4.445
  359 391 B.H. VISA SUPERIOARA SBB. RAURA SB 4.500
  360 403 B.H. ZAVOI SB 493
  361 512 CES AGRIJUL MIJLOCIU SJ 7.434
  362 513 CES AGRIJUL SUPERIOR SJ 6.928
  363 516 CES ALMAS MESTEREAGA SJ 280
  364 517 CES ALMAS PETRINDU RUGINOASA SJ 2.040
  365 518 CES ALMASUL SUPERIOR SJ 7.690
  366 523 CES APARARE ORAS ZALAU SJ 2.130
  367 546 CES BARCAU SUPERIOR SJ 5.463
  368 547 CES BARCAU VALCĂU FIZES SJ 120
  369 550 CES BERCEA SINTAMARIE SJ 350
  370 575 CES CRASNA VIRSOLT SIMLEU SJ 4.127
  371 579 CES DOBRIN CRISENI SJ 40
  372 591 CES GIRBOU CERNUC SJ 2.526
  373 626 CES PL. VIE IAS ZALAU SJ 105
  374 638 CES SALAJUL SUPERIOR SJ 12.684
  375 640 CES SCPP ZALAU SJ 817
  376 657 CES V. SOMES CORMENIS TIHAU SJ 5.610
  377 658 CES V. SOMES DOBROCINA NEGRENI SJ 3.290
  378 660 CES VALEA AURIE SJ 376
  379 666 CES VALEA CIUMARNA SJ 45
  380 936 PERIM. ETAL. MESESENI SJ 2.100
  381 485 BROSTENI-DRAGUSENI SV 1.800
  382 496 CALAFINDESTI-BALCAUTI SIRET SV 316
  383 788 DOLHASCA SV 3.681
  384 790 DORNESTI-FRATAUTII NOI SIRET SV 612
  385 840 HATIA SV 2.088
  386 858 ILISASCA SV 6.454
  387 871 LISAURA-LITENI SV 3.511
  388 874 LUCINA SV 1.336
  389 888 MEDIASCA SV 2.104
  390 952 PLATONITA SV 251
  391 975 RADASENI I SV 467
  392 976 RADASENI II SV 30
  393 1036 SERBAUTI-CALAFINDESTI SV 782
  394 1057 SOLONET SV 8.988
  395 1063 SOMUZU MARE SV 25.450
  396 1064 SOMUZU MIC SV 9.430
  397 1162 VULTURESTI SV 792
  398 1169 ZVORISTEA-ZAMOSTEA SV 4.325
  399 948 PLANTATII FANTANELE SV 100
  400 949 PLANTATII POMI DOLHESTI SV 55
  401 950 PLANTATII POMI MERESTI SV 100
  402 457 BESTEPE TL 203
  403 726 DEALUL SOMOVA TL 243
  404 921 OSTROV-PECINEAGA TL 1.723
  405 938 PERIM. ETAL. TULCEA TL 2.129
  406 1052 SLAVA TL 7.066
  407 1082 TELITA TL 3.295
  408 1108 VACARENI-LUNCAVITA TL 1.358
  409 799 FADIMAC-CLADOVA TM 4.771
  410 935 PERIM. ETAL. LUGOJ TM 720
  411 60 AM. DRAGASANI VL 20
  412 70 AM. CALIMANESTI VL 30
  413 71 AM. SCUNDU VL 190
  414 72 AM. PASUNE TISA VL 150
  415 73 AM. B.H. TARIIA-MATEESTI VL 235
  416 76 AM. PL. POMI BERBESTI VL 456
  417 77 AM. PL. POMI CAP LIVEZI VL 470
  418 78 AM. PL. POMI CAP SINESTI VL 266
  419 80 AM. PL. POMI MOSOROASA VL 385
  420 84 AM. PL. VII CERNA-FIRTATESTI VL 700
  421 135 AM. VII DRAGASANI-DEALU OLT VL 223
  422 133 AM. VII DRAGASANI-MITROFANI VL 820
  423 136 AM. VII DRAGASANI-PRUNDENI VL 437
  424 137 AM. VII SCPVV DRAGASANI-JIBLEA VL 87
  425 138 AM. VII ST. DRAGASANI VL 104
  426 382 AMEN. BABENI VL 345
  427 171 AMEN. BALCESTI VL 355
  428 172 AMEN. CRETENI VL 360
  429 188 B.H. BOISOARA VL 180
  430 228 B.H. COISCA VL 150
  431 251 B.H. GOVORA VL 4.158
  432 257 B.H. OLANESTI VL 3.998
  433 386 B.H. OLANU DRAGOESTI VL 100
  434 270 B.H. OLTET MAL ST. LALOSU-BABENI VL 1.518
  435 301 B.H. STANEASCA VL 340
  436 1172 B.H. VERDEA-MITROFANI VL 140
  437 528 CES B.H. ACUM. DAIESTI VL 1.113
  438 529 CES B.H. ACUM. RM. VALCEA VL 1.730
  439 531 ANINOASA-BEROIOIU VL 1.353
  440 533 CES B.H. BISTRITA VL 7.072
  441 535 CES B.H. CERNA VL 3.720
  442 537 CES B.H. LUNCAVAT VL 7.076
  443 538 CES B.H. OLTET VL 515
  444 539 CES B.H. OLTET SUBB. HOREZU VL 2.334
  445 540 CES B.H. OLTETUL MIJLOCIU VL 11.419
  446 541 CES B.H. PARAUL SARAT VL 500
  447 542 CES B.H. PESCEANA VL 850
  448 543 CES B.H. SIRINEASA-ORLESTI VL 1.254
  449 544 CES B.H. TOPOLOGUL INFERIOR VL 3.493
  450 545 CES B.H. TREPTEANCA-CUNGREA MARE VL 913
  451 561 CES BUCSANI CIOROIU VL 4.075
  452 691 COMP. CES BABENI-MIHAESTI VL 729
  453 692 COMP. CES BALCESTI-IRIMESTI VL 303
  454 895 MODERNIZ-VII LA ST. DRAGASANI VL 40
  455 931 PERIM. ETAL. CHEIA VL 10
  456 945 PL. POMI RM. VALCEA VL 162
  457 947 PL. VII IAS DRAGASANI-GUSOIENI VL 224
  458 551 CES BERHECI III VN 3.876
  459 562 CES BURCA-VIDRA VN 100
  460 565 CES CARLIGELE VN 483
  461 571 CES COPACESTI VN 577
  462 581 CES DUMITRESTI-CHIOJDENI VN 1.078
  463 594 CES HOMOCEA VN 1.618
  464 613 CES MERA-REGHIU VN 100
  465 618 CES ODOBESTI-COTESTI VN 7.557
  466 628 CES PLOSCUTENI VN 2.187
  467 633 CES RAMNA MIJLOCIE VN 924
  468 634 CES RAMNICU-SARAT VN 1.278
  469 642 CES SLIMNICU-COTATCU VN 1.953
  470 647 CES STRAOANE VN 100
  471 648 CES STURZA VN 5.735
  472 650 CES TANASOAIA VN 402
  473 656 CES URECHESTI VN 1.022
  474 673 CES VALEA SARII VN 600
  475 682 CES ZĂBRĂUŢI-PUTNA VN 9.200
  476 683 CES ZĂBRĂUŢI TROTUS VN 10.201
  477 684 CES ZELETIN IX VN 2.797
  478 488 BUDA VS 3.384
  479 515 CES ALBITA-FALCIU VS 7.839
  480 848 HORINCEA VS 4.783
  481 855 IDRICI VS 1.464
  482 974 RACOVA VS 22.848
  TOTAL 1.415.381
   +  Anexa 2 LISTAamenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor deamenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea AdministraţieiNaţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retragerecunoaşterea de utilitate publică1. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII, DESECARE, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌────┬─────────┬────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├────────┬─────────────────────────┬────┤│Nr. │ Cod │ │ │ │Desecare din care: │ ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul │Irigatii│ ┌────────┬───────┤ ││ │ │ │ │ [ha] │ Total │Gravita-│ Prin │CES ││ │ │ │ │ │ │tionala │pompare│ ││ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ [ha] │[ha]│├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 1 │ 144 │MOSTISTEA II │CL, B, IL│105.917 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 2 │ 147 │TERASA MIHAI BRAVU │ CL, GR │ 20.906 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 3 │ 142 │GALATUI CALARASI │ CL, IL │ 48.018 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 4 │ 1353 │CARASU N. BALCESCU │ CT │ 27.860 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 5 │ 432 │RASOVA VEDEROASA │ CT │ 80.588 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 6 │ 155 │TERASA TOPALU │ CT │ 13.823 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 7 │ 184 │TERASA SINOE │ CT │ 46.899 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 8 │ 205 │TERASA CARACAL │ DJ, OT │ 52.797 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 9 │ 222 │IZVOARELE CUJMIR │ DJ, MH │ 33.127 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 10 │ 223 │CAMPIA COVURLUI │ GL │ 37.382 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 11 │ 224 │TERASA NICORESTI TECUCI │ GL │ 2.387 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 12 │ 241 │GIURGIU RĂZMIREŞTI A+C │ GR, TR │ 56.865 │ 0 │ 0 │ 0 │159 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 13 │ 282 │HALANGA │ MH │ 727 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 14 │ 304 │BUCSANI CIOROIU │ OT, VL │ 23.204 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 15 │ 304-4 │BUCSANI CIOROIU │ OT, VL │ 1.616 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 16 │ 303 │FRUNZARU BOIANU │ OT, TR │ 21.628 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 17 │ 330 │GRIGORESTI VERESTI │ SV │ 702 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 18 │ 362 │TULCEA NUFARUL │ TL │ 2.564 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 19 │ 341 │VIISOARA │ TR │ 43.921 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┴─────────┴────────────────────────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ TOTAL │620.931 │ 0 │ 0 │ 0 │159 │└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────┘ 2. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII, DESECARE┌────┬─────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├────────┬────────────────────────┤│Nr. │ Cod │ │ │ │Desecare din care: ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul │Irigatii│ ┌────────┬───────┤│ │ │ │ │ [ha] │ Total │Gravita-│ Prin ││ │ │ │ │ │ │tionala │pompare││ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ [ha] │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 1 │ 5 │IRIGATII AIUD │ AB │ 421 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2 │ 3 │IRIGATII TEIUS │ AB │ 268 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3 │ 39 │CATEASCA TEIUL │ AG │ 22.879 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4 │ 32 │MICESTI MARACINENI │ AG │ 667 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 5 │ 15 │CANALUL MORILOR │ AR │ 156 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 6 │ 400 │CHIAJNA BRAGADIRU DRAGOMIRESTI │ B │ 2.592 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 7 │ 397 │BRAGADIRU JILAVA │ B │ 5.276 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 8 │ 396 │BUFTEA CACIULATI │ B │ 8.695 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 9 │ 50 │SAUCESTI │ BC │ 440 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 10 │ 61 │CANAL COLECTOR MAL STG. INAND │ BH │ 2.894 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 11 │ 111 │LATINU VLADENI │ BR │ 6.739 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 12 │ 112 │LUNCA RAULUI BUZAU │ BR │ 4.037 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 13 │ 110 │GRADISTEA FAUREI JIRLAU │ BR │ 7.723 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 14 │ 114 │NOIANU CHISCANI │ BR │ 630 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 15 │ 115 │BH CALMATUI │ BR, BZ │ 9.897 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 16 │ 107 │NAMOLOASA MAXINENI │ BR │ 12.744 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 17 │ 103 │TERASA BRAILEI │ BR │ 27.379 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 18 │ 106 │TERASA VIZIRU │ BR │ 13.900 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 19 │ 108 │IANCA SURDILA GRECI │ BR │ 1.149 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 20 │ 109 │CALMATUI GROPENI CHISCANI │ BR │ 3.608 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 21 │ 105 │TERASA IALOMITA CALMATUI │BR, BZ, IL│ 61.887 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 22 │ 273 │TABARA TRIFESTI SCULENI │ BT, IS │ 13.015 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 23 │ 309 │AHC CAMPIA BUZAULUI │ BZ │ 45.791 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 24 │ 115-1 │BH CALMATUI │ BZ │ 3.095 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 25 │ 130 │CALARASI RAUL │ CL │ 6.845 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 26 │ 134 │UNIREA JEGALIA GALDAU │ CL │ 555 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 27 │ 128 │TERASA CALARASI │ CL │ 5.451 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 28 │ 129 │OLTENITA SURLARI DOROBANTU │ CL │ 9.788 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 29 │ 131 │BERCENI VIDRA FRUMUSANI │CL, GR, B │ 9.864 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 30 │ 145 │MOSTISTEA VI │ CL, IL │ 54.416 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 31 │ 125 │BOIANU STICLEANU │ CL │ 7.674 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 32 │ 127 │BORCEA DE SUS │ CL │ 1.331 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 33 │ 156 │OLTINA VEST │ CT │ 2.440 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 34 │ 154 │TERASA SEIMENI │ CT │ 19.590 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 35 │ 1352 │CARASU M. KOGALNICEANU │ CT │ 10.800 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 36 │ 1355 │CARASU GALESU │ CT │ 1.545 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 37 │ 193 │MIRCEA VODA BOLOVANI │ DB │ 2.052 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 38 │ 199 │ULMI VACARESTI │ DB │ 398 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 39 │ 200 │TITU OGRAZENI │DB, GR, B │ 40.394 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 40 │ 206 │BISTRET NEDEIA JIU │ DJ │ 12.350 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 41 │ 212 │JIU BECHET │ DJ │ 1.716 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 42 │ 213 │BRADESTI COTOFENI │ DJ │ 1.675 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 43 │ 210 │BRALOSITA SCAIESTI │ DJ │ 2.030 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 44 │ 203 │CALAFAT BAILESTI │ DJ │ 31.611 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 45 │ 208 │CALAFAT CIUPERCENI │ DJ │ 5.137 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 46 │ 204 │CETATE GALICEA │ DJ │ 20.458 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 47 │ 211 │FILIASI TATOMIRESTI │ DJ │ 1.876 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 48 │ 215 │CAMPUL BLANDULUI │ DJ │ 667 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 49 │ 216 │CORNUL CARAULA │ DJ │ 540 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 50 │ 201 │NEDEIA MACESU │ DJ │ 25.302 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 51 │ 202 │SADOVA CORABIA │ DJ │ 5.200 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 52 │ 230 │MALU ROSU GOSTINU │ GR │ 6.116 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 53 │ 234 │VEDEA SLOBOZIA │ GR │ 4.217 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 54 │ 233 │ILFOVAT │ GR │ 4.311 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 55 │ 242 │GIURGIU RĂZMIREŞTI B │ GR, TR │ 15.409 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 56 │ 232 │VEDEA PIETROSANI │ GR, TR │ 4.188 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 57 │ 262 │SLOBOZIA DUNARE │ IL │ 1.100 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 58 │ 264 │STELNICA BORDUSANI │ IL │ 1.535 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 59 │ 272 │SCULENI TUTORA GORBAN │ IS │ 21.009 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 60 │ 277 │HALAUCESTI │ IS │ 1.013 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 61 │ 279 │REDIU MIROSLAVA │ IS │ 818 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 62 │ 289 │IRIGATII SECUIENI ROMAN │ NT │ 1.123 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 63 │ 293 │IRIGATII HORIA APE UZATE │ NT │ 515 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 64 │ 300 │IPOTESTI │ OT │ 13.654 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 65 │ 331 │DRAGOMIRNA │ SV │ 610 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 66 │ 350-1 │MACIN 23 AUGUST PLUTITOARE │ TL │ 1.020 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 67 │ 350-2 │MACIN 23 AUGUST PLUTITOARE KM 161│ TL │ 1.246 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 68 │ 350-3 │MACIN 23 AUGUST PLUTITOARE KM 4 │ TL │ 3.087 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 69 │ 363 │OSTROV │ TL │ 1.103 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 70 │ 349 │SAG TOPOLOVAT │ TM │ 8.596 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 71 │ 344 │LITA OLT │ TR │ 3.355 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 72 │ 347 │IZLAZ MOLDOVENI │ TR │ 1.060 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 73 │ 385 │SISTEM OLANU DRAGOIESTI │ VL │ 1.494 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 74 │ 384 │SISTEM GALICEA │ VL │ 736 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 75 │ 417 │MIHAIESTI BABENI │ VL │ 1.112 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 76 │ 392 │MARASESTI │ VN │ 1.168 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 77 │ 390 │BILIEŞTI SLOBOZIA CIORASTI │ VN │ 7.166 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 78 │ 389 │SURAIA VADU ROSCA │ VN │ 2.795 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 79 │ 368 │ALBITA FALCIU │ VS │ 8.228 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 80 │ 369 │BH BARLAD │ VS │ 2.680 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 81 │ 371 │VASLUIET │ VS │ 2.365 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┴─────────┴─────────────────────────────────┴──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ TOTAL │664.659 │ 0 │ 0 │ 0 │└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘3. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
  Capacitati
  Nr. Cod Denumire amenajare Judeţul
  crt.amenajare Irigatii CES
  [ha] [ha]
  1 46 CLEJA FARAOANI BC 1.170 0
  2 49 FULGERIS BC 465 0
  3 53 RACACIUNI BC 275 0
  4 40 SASCUT BC 5.028 0
  5 59 DAMIENESTI BC, NT 895 0
  6 42 RACOVA FILIPESTI BC, NT 1.054 0
  7 86 HORIA LIVENI MANOLEASA BT 6.240 0
  8 88 HANESTI DANGENI BT 1.084 0
  9 1342 CARASU BARAGANU CT 14.583 0
  10 153 TERASA HARSOVA CT, TL 35.385 0
  11 181 DAIENI OSTROV PECINEAGA CT, TL 41.096 0
  12 350-1 BABADAG SP 1 TL 14.829 0
  13 350-2 BABADAG SP 2 TL 2.014 0
  14 350-3 BABADAG SP 3 TL 874 0
  15 351-1 PECINEAGA TURCOAIA MACIN SUD TL 11.281 0
  16 351-2 PECINEAGA TURCOAIA MACIN NORD TL 7.472 0
  17 351-3 PECINEAGA TURCOAIA MACIN SP MACIN TL 1.420 0
  18 366 SOMOVA TL 129 0
  19 367 DEALU REDII TL 174 0
  20 356 ISACCEA TL 3.541 0
  21 353-1 SUD RAZELM - SPA 6 MARTIE TL 225 0
  22 354-1 SARICHIOI - SP1 TL 314 0
  TOTAL 149.548 0
  4. AMENAJARI DE IRIGATII┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│ │ │ │ │Capacitati ││Nr. │ Cod │ Denumire amenajare │ Judeţul ├───────────┤│crt.│amenajare│ │ │ Irigatii ││ │ │ │ │ [ha] │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │ 4 │IRIGATII ALBA IULIA │ AB │ 100 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │ 1 │IRIGATII DRAMBAR │ AB │ 148 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │ 6 │IRIGATII LUNCA MURES │ AB │ 683 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4 │ 2 │IRIGATII OARDA │ AB │ 85 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5 │ 7 │IRIGATII RADESTI │ AB │ 262 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │ 410 │IRIGATII VINTUL DE JOS │ AB │ 456 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │ 34 │DARMANESTI PISCANI │ AG │ 468 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │ 37 │DAVIDESTI │ AG │ 70 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9 │ 36 │IZVORU │ AG │ 250 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │ 35 │STOLNICI │ AG │ 400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 11 │ 33 │TITESTI COLIBASI │ AG │ 493 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 12 │ 14 │CERMEI SICULA │ AR │ 240 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 13 │ 16 │CHISINDIA BUTENI │ AR │ 131 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 14 │ 13 │NEUDORF │ AR │ 910 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 15 │ 402 │ADUCTIUNE GRADISTEA │ B │ 1.360 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 16 │ 407 │ADUCTIUNE JILAVA │ B │ 901 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 17 │ 404 │CHITILA │ B │ 492 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 18 │ 405 │PANTELIMON │ B │ 391 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 19 │ 433 │DARVARI │ B │ 481 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 20 │ 399 │OTOPENI CALDARUSANI │ B │ 3.500 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 21 │ 406 │ROSIA │ B │ 291 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 22 │ 401 │SNAGOV │ B │ 1.540 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 23 │ 41 │MAGURA BALCESCU │ BC │ 1.783 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 24 │ 43 │ITESTI │ BC │ 640 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 25 │ 48 │BUHOCI │ BC │ 699 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 26 │ 51 │RASTOACA │ BC │ 421 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 27 │ 55 │RACATAU │ BC │ 126 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 28 │ 52 │TAMASI │ BC │ 319 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 29 │ 54 │DOJA │ BC │ 136 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 30 │ 98 │SANPETRU │ BV │ 327 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 31 │ 69 │EPISCOPIA │ BH │ 134 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 32 │ 62 │FEGERNIC │ BH │ 535 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 33 │ 63 │IRIGATII DIOSIG │ BH │ 500 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 34 │ 75 │IRIGATII SIMIAN │ BH │ 335 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 35 │ 67 │PETID CARASAU │ BH │ 285 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 36 │ 64 │SALACEA │ BH │ 400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 37 │ 65 │SALARD │ BH │ 350 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 38 │ 66 │VAIDA ROSIORI │ BH │ 302 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 39 │ 87 │RIPICENI STANCA │ BT │ 3.007 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 40 │ 89 │HAVARNA TATARASENI │ BT │ 805 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 41 │ 90 │MOVILENI HAVARNA │ BT │ 804 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 42 │ 92 │SAVENI SARBI │ BT │ 688 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 43 │ 93 │JOLDESTI TUDORA │ BT │ 837 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 44 │ 94 │CURTESTI │ BT │ 437 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 45 │ 95 │CĂTĂMĂRĂSTI AMONTE │ BT │ 1.196 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 46 │ 96 │CĂTĂMĂRĂSTI AVAL │ BT │ 4.728 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 47 │ 99 │GHIMBAV │ BV │ 250 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 48 │ 97 │HAMARADEA HOLBOSEL │ BV │ 980 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 49 │ 118 │CRANGU URSULUI │ BZ │ 1.767 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 50 │ 119 │VERGULEASA │ BZ │ 801 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 51 │ 120 │DAMBROCA │ BZ │ 508 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 52 │ 121 │BEILIC │ BZ │ 106 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 53 │ 143 │MOSTISTEA I │ CL │ 12.176 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 54 │ 124 │JEGALIA │ CL │ 12.668 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 55 │ 146 │PIETROIU STEFAN CEL MARE │ CL, IL │ 37.592 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 56 │ 1336 │CDMN │ CT │ 1.514 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 57 │ 2336 │PAMN │ CT │ 74 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 58 │ 1337 │CARASU NEGRU VODA │ CT │ 1.349 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 59 │ 1345 │CRASU CIOCARLIA │ CT │ 793 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 60 │ 1350 │CARASU MOSNENI │ CT │ 1.673 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 61 │ 1338 │CARASU TOPRAISAR │ CT │ 4.557 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 62 │ 1339 │CARASU AMZACEA │ CT │ 2.242 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 63 │ 1340 │CARASU BIRUINTA │ CT │ 14.334 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 64 │ 1341 │CARASU MOVILITA │ CT │ 8.073 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 65 │ 1343 │CARASU POTARNICHEA │ CT │ 2.272 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 66 │ 1344 │CARASU LANURILE │ CT │ 7.049 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 67 │ 1346 │CARASU FACLIA │ CT │ 7.077 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 68 │ 1347 │CARASU MANGALIA NORD │ CT │ 9.789 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 69 │ 1348 │CARASU MANGALIA SUD │ CT │ 11.640 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 70 │ 1349 │CARASU TATARU │ CT │ 32.458 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 71 │ 1351 │OREZARIE HARSOVA │ CT │ 2.954 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 72 │ 1354 │CARASU BASARABI │ CT │ 233 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 73 │ 1356 │CARASU POARTA ALBA │ CT │ 2.254 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 74 │ 1357 │CARASU VALEA SEACA │ CT │ 3.593 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 75 │ 1358 │COCHIRLENI │ CT │ 740 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 76 │ 225 │BRATES │ CV │ 460 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 77 │ 186 │MOACSA │ CV │ 1.300 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 78 │ 191 │BRATESTI BALENI │ DB │ 2.601 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 79 │ 194 │BUNGET HABENI │ DB │ 1.538 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 80 │ 195 │BACESTI (MARCESTI) BOBRA │ DB │ 1.418 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 81 │ 196 │VACARESTI NUCET │ DB │ 1.082 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 82 │ 197 │IAZUL MORILOR │ DB │ 573 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 83 │ 198 │PASUNE DRAGOMIRESTI │ DB │ 472 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 84 │ 411 │PRODILA PODARI │ DJ │ 250 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 85 │ 415 │IRIGATII BALESTI CEAURU │ GJ │ 1.245 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 86 │ 414 │IRIGATII JALES CORNESTI │ GJ │ 563 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 87 │ 243 │IRIGATII TURBUREA │ GJ │ 1.247 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 88 │ 247 │IRIGATII VĂGIULEŞTI SAMARINESTI │ GJ │ 457 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 89 │ 231 │CES DAIA │ GR │ 60 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 90 │ 236 │REMUS OINACU │ GR │ 945 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 91 │ 1193 │CANAL DUNARE BUCURESTI - MIHAILESTI │ GR │ 320 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 92 │ 253 │IRIGATII GEOAGIU │ HD │ 415 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 93 │ 254 │SIMERIA BACIA │ HD │ 373 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 94 │ 258 │DISTRIBUTIE APE UZATE TURADS │ HD │ 391 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 95 │ 259 │SANTANDREI │ HD │ 630 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 96 │ 428 │OSTROV CLOPOTIVA │ HD │ 2.679 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 97 │ 260 │TERASA BORDUSANI │ IL │ 15.020 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 98 │ 261 │OREZARIA FACAIENI VLADENI │ IL │ 2.224 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 99 │ 265 │IRIGATII GIURGENI │ IL │ 1.007 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│100 │ 266 │COMANA │ IL │ 880 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│101 │ 274 │TANSA BELCESTI │ IS │ 3.355 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│102 │ 275 │TIGANASI PERIENI │ IS │ 3.368 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│103 │ 276 │GROPNITA MOVILENI │ IS │ 1.325 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│104 │ 278 │ALEXANDRU IOAN CUZA │ IS │ 898 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│105 │ 284 │AM. IRIGATII SINPAUL │ MS │ 400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│106 │ 288 │IRIGATII TUPILATI BOTESTI │ NT │ 1.306 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│107 │ 291 │IRIGATII FELESTI │ NT │ 767 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│108 │ 292 │IRIGATII PILDEŞTI CORDUN │ NT │ 523 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│109 │ 302 │DRAGANESTI JUD. OLT │ OT │ 6.233 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│110 │ 295 │STOENESTI VISINA │ OT │ 20.849 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│111 │ 294 │TERASA CORABIA │ OT, TR │ 4.491 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│112 │ 311 │DRAGANESTI JUD. PRAHOVA │ PH │ 1.236 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│113 │ 312 │CIORANI │ PH │ 1.055 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│114 │ 313 │IAZUL MORILOR TELEAJEN │ PH │ 899 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│115 │ 314 │PODENI MAGURELE │ PH │ 111 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│116 │ 315 │DUMBRAVA I+II │ PH │ 62 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│117 │ 316 │MOVILA VULPII │ PH │ 1.841 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│118 │ 317 │GORGOTA │ PH │ 644 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│119 │ 318 │IAZUL MORILOR PRAHOVA │ PH │ 1.054 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│120 │ 319 │GHERGHITA BRAZI │ PH │ 367 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│121 │ 310 │LEAOT │ PH │ 2.507 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│122 │ 324 │SELIMBAR │ SB │ 640 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│123 │ 326 │LASLEA DUMBRAVENI │ SB │ 427 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│124 │ 322 │CULCIU CARASAU │ SM │ 666 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│125 │ 320 │DOROLT LAZURI │ SM │ 2.188 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│126 │ 321 │OAR BOGHIS │ SM │ 950 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│127 │ 323 │ODOREU BOTIZ │ SM │ 594 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│128 │ 329 │BAISESTI │ SV │ 777 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│129 │ 332 │BOSANCI │ SV │ 573 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│130 │ 333 │LITENI GURA HUMOR │ SV │ 431 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│131 │ 334 │GRANICESTI │ SV │ 361 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│132 │ 357 │SUD TULCEA │ TL │ 4.741 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│133 │ 359 │SUD BABADAG │ TL │ 3.380 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│134 │ 364 │HORIA │ TL │ 621 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│135 │ 352 │BEIBUGEAC SARINASUF │ TL │ 4.693 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│136 │ 365 │TOPOLOG │ TL │ 480 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│137 │ 348 │BEREGSAU │ TM │ 542 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│138 │ 408 │PERIAM │ TM │ 589 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│139 │ 342 │OLT CALMATUI │ TR │ 16.655 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│140 │ 345 │TERASA ZIMNICEA │ TR │ 815 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│141 │ 346 │TERASA GORGANU │ TR │ 1.706 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│142 │ 381 │BUDESTI │ VL │ 485 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│143 │ 383 │N. BALCESCU │ VL │ 410 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│144 │ 393 │ADJUD HOMOCEA │ VN │ 984 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│145 │ 425 │EXTINDERE MARASESTI │ VN │ 978 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│146 │ 427 │GOLOGANU NANESTI │ VN │ 470 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│147 │ 394 │RUGINESTI PUFESTI PANCIU │ VN │ 2.715 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│148 │ 424 │PUTNA │ VN │ 2.385 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│149 │ 426 │CIORASTI MAICANESTI │ VN │ 3.261 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│150 │ 370 │SOLESTI │ VS │ 1.700 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│151 │ 372 │CUIBUL VULTURILOR │ VS │ 1.400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│152 │ 373 │TUTOVA │ VS │ 651 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│153 │ 374 │MANJESTI │ VS │ 595 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│154 │ 375 │ROSIETI │ VS │ 400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│155 │ 376 │RÂNZEŞTI │ VS │ 299 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│156 │ 377 │TACUTA │ VS │ 288 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│157 │ 378 │FALCIU │ VS │ 287 │├────┴─────────┴───────────────────────────────────────┴───────────┼───────────┤│ TOTAL │ 365.538 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 5. AMENAJARI COMPLEXE DE DESECARE ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌────┬─────────┬─────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├───────────────────────┬─────┤│Nr. │ Cod │ │ │Desecare din care: │ ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │Judeţul│ ┌────────┬───────┤ CES ││ │ │ │ │Total,│Gravita-│ Prin │ ││ │ │ │ │ │ tionala│pompare│ ││ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ [ha] │[ha] │├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┤│ 1 │ 502 │CARASAU VALEA VINULUI │ SM │ 0 │ 0 │ 0 │1.664│├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┤│ 2 │ 843 │HOMOROD MAL DREPT │ SM │ 0 │ 0 │ 0 │2.822│├────┴─────────┴─────────────────────────┴───────┼──────┼────────┼───────┼─────┤│ TOTAL │ 0 │ 0 │ 0 │4.486│└────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────┘6. AMENAJARI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
  Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Judeţul Capacitati CES [ha]
  1 524 CES APE UZATE DRAGUTESTI GJ 383
  1 804 SEINI MM 173
  TOTAL 556
  -------