ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 noiembrie 2006    Având în vedere necesitatea stringentă de aplicare imediată a măsurilor de redresare financiară a societăţilor feroviare care, din cauza creanţelor, înregistrează obligaţii de plată neachitate pentru care s-au blocat conturile bancare şi s-au instituit titluri executorii, executându-se chiar bunuri care concură la siguranţa circulaţiei feroviare, prin neluarea unei măsuri urgente de redresare financiară, nu se mai pot efectua lucrări de întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare, fapt ce conduce la închiderea circulaţiei feroviare din cauza imposibilităţii desfăşurării traficului feroviar în parametri de siguranţă a circulaţiei,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 21^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21^1. - Costurile anuale de funcţionare a infrastructurii feroviare publice din România se stabilesc de către compania care administrează infrastructura feroviară, pe baza traficului contractat cu operatorii feroviari, a normativelor tehnice de întreţinere şi reparaţie a infrastructurii feroviare şi a proiectelor de reabilitare şi/sau de modernizare a infrastructurii."  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2006, cota de profit care se adaugă la diferenţele dintre tarifele stabilite pentru transportul feroviar de călători şi costurile reale de transport nu poate fi mai mare de 25%.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascălu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 noiembrie 2006.Nr. 92.-------