HOTĂRÂRE nr. 1.609 din 8 noiembrie 2006privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 noiembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 1.609.  +  Anexa TARIFELE pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale
           
    Nr. crt.Denumirea prestaţiei existenteDenumirea prestaţiei noiTarif LEI
      I.(A) LABORATOR DE MEDICINĂ LEGALĂ CLINICĂ    
    1.Examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice   38
    2.Examinarea persoanelor pentru constatarea virginităţii, deflorării, sarcinii, viduitatea sau avortul patologic   50
    3.Examinarea persoanelor pentru constatarea infirmităţii sau incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni patologice, A1/A2   50
    4.Examinarea persoanelor pentru constatarea sexului, vârstei, conformaţiei şi dezvoltării psihosomatice; diverse alte constatări   38
    5.Examinarea medicală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi purtării armelor şi muniţiilor   110
    6.Examinarea persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto   63
    7.Examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie   26
    8.Examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice, în care se include şi trusa standard de recoltare pentru alcoolemie   80
    9.Expertiza capacităţii de coabitare, potenţa   50
    10.Expertiza cu privire la stabilirea datei de concepţie   63
    11.Noua expertiză privind stabilirea datei concepţiei   76
    12.Expertiza capacităţii de procreare - total - examinare clinică - examinare spermogramă   216 90 126
    13.Prima expertiză medico-legală pe bază de acte   25
    14.Expertiza medico-legală cu examinarea persoanei interesate   63
    15.Noua expertiză medico-legală pe bază de acte   110
    16.Noua expertiză medico-legală cu examinarea persoanei   152
    17.Explorări funcţionale medico-legale: electroencefalograma EEG - înregistrare   32
    18.Explorări funcţionale medico-legale: potenţial evocat auditiv   20
    19.Explorări funcţionale medico-legale: potenţial evocat vizual   22
    20.Explorări funcţionale medico-legale: electrocardiogramă   8
    21.Interpretarea explorărilor funcţionale electrice   50
        Expertiză medico-legală pentru constatarea stării de sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumită activitate, preţul include costurile consulturilor de specialitate şi al investigaţiilor de laborator400
      I.(B) IMAGISTICĂ MEDICO-LEGALĂ    
      RADIOLOGIE    
    22.Radioscopie pulmonară   13
    23.Radioscopie gastroduodenală   25
    24.Irigiscopie   98
    25.Radiografie de laringe cu substanţă de contrast   33
    26.Radiografie esofagiană   25
    27.Colangiocolecistografie I.V., prima radiografie   40
    28.Radiografie gastroduodenală, prima radiografie   25
    29.Colecistografie orală, prima radiografie   25
    30.Radiografie toracopulmonară   40
    31.Radiografie renală simplă   25
    32.Urografie I.V.   43
    33.Mamografie   50
    34.Radiografie simplă a segmentelor/regiunilor osteoarticulare   20
    35.A doua şi următoarele radiografii în cazul examinărilor cu substanţă de contrast - fiecare radiografie   25
    36.Coronarografie post-mortem   25
    37.Radiografie segmente osoase la cadavru   25
    38.Radiografie craniană/şa turcească   50
        Echografie cardiacă30
        Echografie abdominală50
      I.(C) LABORATOR DE PROSECTURĂ MEDICO-LEGALĂ    
    39.Autopsia medico-legală   302
    40.Autopsia medico-legală a cadavrelor putrefiate/scheletizate   390
    41.Autopsia medico-legală a cadavrelor de fetuşi/nou-născuţi   390
    42.Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, nu include cheltuielile de deplasare a comisiei, de transport, cazare, analize   390
    43.Autopsia medico-legală a fragmentelor de cadavre   76
    44.Expertiza medico-legală a hainelor şi corpurilor delicte   76
    45.Deplasarea la faţa locului a echipei medico-legale şi cercetarea şi examinarea medico-legală a cadavrelor din teren   143
    46.Transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul faptei pentru autopsierea medico-legală   74
    47.Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică, tarif/24 de ore   38
    48.Prelevarea ţesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului, testarea contaminării microbiologice se achită separat   252
    49.Examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscută şi întocmirea dosarului de identificare, inclusiv foto   302
    50.Pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice: - schelet integral - fragmente   2.100 756
    51.Întocmirea actelor medico-legale în vederea decesului în faţa instituţiilor publice   25
    52.Întocmirea documentaţiei medico-legale şi deplasarea la instituţiile publice în vederea declarării cadavrelor neidentificate sau fără aparţinători, în vederea înhumării de către autoritatea teritorială   76
    53.Supliment de expertiză medico-legală pe material cadaveric   180
    54.Îmbălsămarea cadavrelor la sediul unităţilor medico-legale   76
    55.Îmbălsămarea cadavrelor de către personalul unităţilor medico-legale la domiciliu, fără transport autopsier   220
    56.Conservarea şi împachetarea cadavrelor putrefiate/boli transmisibile   320
    57.Cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor   45
        Pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice150
        Măsuri speciale de combatere a contaminării biologice şi conservare a cadavrelor în cazuri cu hazard biologic crescut, cadavre putrefiate, boli transmisibile: antrax, SIDA, TBC, hepatită etc.100
      I.(D) LABORATOR DE GENETICĂ MEDICO-LEGALĂ    
    58.Analiza pentru identificare de persoane având la bază cariotipul   135
    59.Analiza pentru stabilirea paternităţii pe baza testului ADN, tarif pentru 3 determinări - pentru o persoană   3.600 1.200
    60.Examen cromozomial   200
    61.Compararea profilelor ADN în identificare, tarif pentru fiecare profil analizat   670
        Prelevare şi conservare probe biologice de sânge sau salivă în vederea analizei ADN - tarif pentru 1 singură probă30
        Prelucrare probe biologice de sânge sau salivă pentru izolare ADN - tarif pentru 1 singură probă50
        Detecţie şi cuantificare ADN de natură umană în probele biologice sau pe corpuri delicte100
        Analize pentru stabilirea filiaţiei biologice, paternitate/maternitate, pe baza testului ADN - tarif pentru 3 determinări, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă a) pentru markeri ADN autozomali b) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali Y c) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X d) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y2.700 3.700 3.700 4.500
        Analize pentru stabilirea filiaţiei biologice, paternitate/maternitate, pe baza testului ADN - tarif pentru 2 determinări, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă:  
        a) pentru markeri ADN autozomali2.700
        b) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali Y3.700
        c) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X3.700
        d) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y4.500
        e) pentru markeri cromozomiali1.800
        Analize pentru stabilirea relaţiilor de înrudire biologică complexe, între rude de gradul I, II sau III - tarif pentru 1 singură determinare, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă  
        a) pentru markeri ADN autozomali900
        b) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali Y1.400
        c) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X1.400
        d) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y1.800
        Analize pentru stabilirea profilului ADN în scop de identificare - tarif pe 1 singură probă500
        30.1. pornind de la orice tip de probă biologică sau corp delict, exclusiv probe biologice de os  
        a. pentru markeri ADN autozomali500
        b. pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri gonozomiali, X şi Y700
        30.2. pornind de la probe biologice de os  
        a. pentru markeri ADN autozomali1.500
        b. pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri ADN gonozomiali (X şi Y)1.800
        c. pentru markeri ADN nucleari completat cu markeri ADN mitocondriali2.500
      I.(E) LABORATOR DE ANTROPOLOGIE, BIOCRIMINALISTICĂ ŞI SEROLOGIE MEDICO-LEGALĂ    
    62.Prima expertiză de cercetare a filiaţiei - mamă, copil şi presupusul tată, serologică   145
    63.Noua expertiză de cercetare a filiaţiei - mamă, copil şi presupusul tată, serologică   840
    64.Expertiza filiaţiei pe baza testului HLA, tarif/persoană investigată   670
    65.Expertiza medico-legală privind cercetarea paternităţii, la cererea Comisiei superioare medico-legale   840
    66.Expertiza privind identificarea unei persoane   100
    67.Expertiza comparativă, antropologică în diagnosticul filiaţiei pentru mamă, copii şi bărbatul în cauză   100
    68.Identificarea pe material fotografic   165
    69.Expertiza antropologică pe material osos   230
    70.Expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor   63
    71.Expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împuşcării, pentru stabilirea distanţei de la care s-a tras cu arma de foc   70
    72.Determinarea antigenelor de grup sangvin pe fragmente de ţesuturi sau organe cadaverice   120
    73.Investigarea antigenelor de grup sangvin din salivă, din alte secreţii şi umori de pe corpurile delicte   126
    74.Examenul frotiului pentru decelarea spermei   70
    75.Examenul petelor de spermă   45
    76.Examenul descriptiv şi comparativ al firelor de păr   50
    77.Expertiza grupei de sânge la persoanele vii şi la cadavre   66
    78.Expertiza petelor de sânge   66
    79.Investigarea altor pete biologice, salivă, fecale, urină, lichid amniotic   35
      I.(F) LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICĂ MEDICO-LEGALĂ    
    80.Prelucrarea în parafină şi examinarea unor piese: Cu coloraţie Hematoxilină-Eozină + coloraţie Van Gieson + coloraţii speciale - Lie, Perls, etc.   126 40 50
    81.Prelucrarea şi examinarea unei piese prin îngheţare   40
    82.Efectuarea testelor biochimice şi enzimatice   20
    83.Citirea culturilor de germeni şi a probelor biochimice   15
    84.Realizarea şi colorarea frotiurilor   15
    85.Citirea frotiurilor şi stabilirea diagnosticului   26
    86.Pregătirea şi turnarea mediilor de cultură   80
    87.Însămânţarea produselor patologice   63
    88.Determinări imunologice de tip ELISA   180
    89.Determinări cantitative ale imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM ale componentei C3 şi ale proteinei C-reactive   80
    90.Determinarea planctonului   20
    91.Electroforeză   25
    92.Determinarea acidului uric   20
    93.Determinarea ureei   20
    94.Determinarea creatininei   15
    95.Determinarea colesterolului   20
    96.Determinarea lipidelor totale   30
    97.Determinarea corpilor cetonici   80
    98.Determinarea glicemiei   18
    99.Determinarea bilirubinei   20
    100.Determinarea proteinelor   26
        Determinarea planctonului50
        Examen picătură groasă şi frotiu pentru malarie60
        Determinări imunologice de tip ELISA  
        a) Ag HBs60
        b) Ac Anti HCV60
        c) Ac Anti HIV60
        Electroforeza proteinelor plasmatice50
        Determinarea CK-MB50
        Determinarea CPK50
        Determinarea mioglobinei70
        Determinarea troponinei100
        Tiroxin50
        TSH50
        Cortisol plasmatic60
        Prolactină70
        Insulină70
        Amilazemie50
        PSA, Prostate Specific Antigen80
        Test imunologic de sarcină50
      I.(G) LABORATOR DE TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ    
    101.Determinarea concentraţiei de alcool în sânge/urină   80
    102.Expertiză pentru recalcularea alcoolemiei   510
    103.Determinarea oxidului de carbon   26
    104.Determinarea methemoglobinei   18
    105.Determinarea barbituremiei   30
    106.Determinarea colinesterazei   18
    107.Extracţia eterică   40
    108.Determinarea conţinutului de clor, acizi, baze   10
    109.Examenul D.N.O.C.   13
    110.Determinare carbofuran   8
    111.Determinare formaldehidă   13
    112.Investigaţii orientative, conţinutul gastric, corpuri delicte   35
    113.Cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric   100
    114.Determinarea conţinutului de florură   9
    115.Examenul de dozare a alcoolului metilic   13
    116.Determinarea arseniului (As)   27
    117.Determinarea mercurului (hG)   12
    118.Determinarea prezenţei nitriţilor   10
    119.Determinarea prezenţei nitraţilor   10
    120.Determinarea prezenţei parationului   20
    121.Determinarea prezenţei carbetoxului   13
    122.Examenul cromatografic pe placă   35
    123.Dozare substanţe psihotrope cu caracter bazic şi neutru   165
    124.Screening pentru prezenţa de droguri, kit immunoassay   252
    125.Determinări masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv de stupefiante   378
        Examen toxicologic general (căutarea unui toxic necunoscut)600
        Total = din care:  
        a. Investigaţii toxicologice orientative (conţinut gastric, corpuri delicte)100
        b. Investigaţii toxicologie exhaustive500
        Identificarea şi determinarea pesticidelor organoclorurate, organo-fosforice şi altele (extracţie, purificare extracte, identificare şi determinare prin CCS şi gaz - cromatografie)200
        Identificarea şi determinarea toxicelor volatile separabile prin distilare simplă sau antrenabile cu vapori de apă100
        Identificarea şi determinarea toxicelor cu caracter acid - altele decât barbiturice (acid salicilic şi derivaţi, fenitoină, glutetimidă, fenoli, sulfamide, acid oxalic etc.)100
      I.(H) LABORATOR DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ PSIHIATRICĂ, DE ASISTENŢĂ SOCIOPSIHOLOGICĂ ŞI CERCETAREA CRIMINOLOGIEI CLINICE    
    126.Prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei   85
    127.Prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte   126
    128.Noua expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei   252
    129.Noua expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte   230
    130.Examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei   80
    131.Examen psihiatric în cadrul altor prestaţii medico-legale   80
    132.Examen psihiatric privind capacitatea de exerciţiu   135
    133.Examen psihologic   50
    134.Completări la prima expertiză   126
    135.Completări la noua expertiză   230
    136.Analize psihologice exhaustive la caz   760
    137.Analize psihologice ale cazurilor de suicid   1.260
      + prestaţie psihoantropologică   630
        Examinări medico-legale psihiatrice la domiciliu, în condiţiile prevăzute de lege500
      II. TARIFE ALE COMISIEI DE AVIZARE ŞI CONTROL    
    138.Aviz al Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale   35
      III. TARIFE ALE COMISIEI SUPERIOARE MEDICO-LEGALE    
    139.Aviz al Comisiei superioare medico-legale   660