HOTĂRÎRE Nr. 1 din 26 februarie 1996privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ şi a nomenclatorului de funcţii
EMITENT
  • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 29 februarie 1996    Având în vedere Avizul comun al Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi al Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari a Senatului,în temeiulart. 10 din Legea nr. 73/1993pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ,Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă nomenclatorul de funcţii al Consiliului Legislativ, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANREGULAMENT 26/02/1996