ORDIN nr. 1.376 din 10 noiembrie 2006privind respectarea tarifelor maximale pentru serviciile furnizate de unităţile sanitare publice în cadrul asigurărilor voluntare suplimentare de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 16 noiembrie 2006  Având în vedere prevederile art. 349 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Unităţile sanitare publice au obligaţia să respecte tarifele maximale pentru serviciile prestate în cadrul asigurărilor voluntare suplimentare de sănătate. (2) Tarifele maximale şi lista serviciilor prestate se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, la propunerea unităţilor sanitare publice furnizoare de servicii în cadrul asigurărilor voluntare suplimentare de sănătate, cu avizul Autorităţii de Sănătate Publică, indiferent de subordonare. (3) Lista serviciilor, tarifele maximale propuse şi fundamentarea acestora se realizează potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Lista tarifelor maximale pentru serviciile furnizate de unităţile sanitare publice în cadrul asigurărilor voluntare suplimentare de sănătate, aprobată de ministrul sănătăţii publice, se publică pe site-ul unităţii sanitare publice respective.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii publice,Vlad Iliescu,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2006.Nr. 1.376.  +  Anexa LISTAserviciilor furnizate de unităţile sanitare publice în cadrul asigurărilor voluntare suplimentare de sănătate şi a tarifelor maximale, precum şi fundamentarea acestora
    - lei -
    Nr. crt.Denumirea serviciuluiÎncadrarea în prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 95/2006Tarif totalDin care cheltuieli cu:
    servicii necuprinse în pachetul de servicii medicale de bazăopţiunea pentru un anumit personal medicalsolicitarea unei a doua opinii medicalecondiţii hoteliere superioarealte servicii medicale
     
  _________