ORDIN nr. 245 din 11 octombrie 2006privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 86.598 din 22 septembrie 2006 şi nr. 34.530 din 3 octombrie 2006, întocmit de Direcţia de igiena şi sănătate publică veterinara şi de Direcţia generală inspecţie şi coordonare PIF din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga următoarele ordine: a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 98/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul în România de produse care nu sunt supuse cerinţelor şi regulilor specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 4 martie 2004; b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 88/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe al unor alimente pentru animalele de companie şi al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 23 iulie 2002; c) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 367/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare specifice aplicabile comerţului şi importurilor de pulpe de broasca destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002; d) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 189/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea carnii de melc şi a pulpelor de broasca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 19 iulie 2001; e) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 342/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor şi importurilor de melci destinaţi consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinele menţionate la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 92/118/CEE care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi importul în Comunitate de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă anexa A(I) a Directivei Consiliului 89/662/CEE , iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Directiva Consiliului 90/425/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 62 din 15 martie 1993, p. 49, astfel cum a fost amendata ultima data de Directiva Consiliului 2004/41/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 157 din 30 aprilie 2004, p. 33.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 11 octombrie 2006.Nr. 245.  +  AnexăNORMA 11/10/2006