HOTĂRÂRE nr. 1.529 din 1 noiembrie 2006pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎn anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2003, la punctul III litera p) paragraful cuprinzând descrierea limitei vestice a Culmii Pricopanului se modifică și va avea următorul cuprins:Limita vestică: Pornește la nord de localitatea Greci, urmând o direcție generală sud-sud-est-nord-vest pe baza versantului vestic, fiind reprezentată de linia de contact dintre fondul forestier inclus în Parcul Național și vecinătățile acestuia (terenurile agricole sau pășunile aparținând comunei Greci), ocolind Dealul Sulucu (167,0 m) până la est de clădirile Regiei Tutunului. Ocolind Regia Tutunului, urcă spre est spre Valea Sulucului până la confluența acesteia cu Valea Sulucel, până întâlnește drumul de coastă ce urmărește versanții de pe rama vestică a Culmii Pricopanului, situat aproximativ de-a lungul curbei de nivel de 200 m altitudine, pe direcția nord-vest, se continuă pe drum până când acesta intersectează limita fondului forestier inclus în parc (Șaua Șerparu), urmând apoi linia fondului forestier național până în nord-vestul Văii Vasilica Mică, unde întâlnește limita nordică.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  București, 1 noiembrie 2006.Nr. 1.529.