HOTĂRÂRE nr. 1.518 din 25 octombrie 2006privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 15 noiembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a imobilului, proprietate privată a statului, situat în municipiul Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, corp A, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereşp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 1.518.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care trece, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Economieişi Comerţului în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
    AdresaNumărul de inventarCaracteristiciAnul intrării în funcţiuneSuprafaţa:Suprafaţa terenului aferentValoarea de inventar
    - construită - desfăşurată
    Municipiul Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sectorul 31.022Corp de clădire A, cu subsol, parter şi trei etaje1977- 1.490 m2 - 7.115 m23.187 m21.368.292,66 lei
  -------