ORDIN nr. 1.211 din 4 octombrie 2006pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • nr. 1.211 din 4 octombrie 2006
  • CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • nr. 325 din 22 septembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 14 noiembrie 2006    Având în vedere:- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;- Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice;- Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 16 din 27 iunie 2006;- Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 17 din 27 iunie 2006;- Referatul de aprobare nr. E.N. 4.809/D.G. 4.360/2006,în temeiul dispoziţiilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, conform anexelor nr. 1-18 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, conform anexelor nr. 19-32 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă normele metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, conform anexelor nr. 33-42 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-42*) fac parte integrantă din prezentul ordin._____________ Notă *) Anexele nr. 1-42 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, autorităţilor de sănătate publică şi al caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţiipublice,Gheorghe Eugen Nicolaescup. Preşedintele CaseiNaţionale de Asigurăride Sănătate,Vasile Cepoi  +  Anexa 1REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 2REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 3REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 4REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 5REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 6REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 7REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 8REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 9REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 10REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 11REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 12REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 13REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 14REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 15REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 16REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 17REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 18REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 19STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 20STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 21STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 22STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 23STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 24STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 25STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 26STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 27STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 28STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 29STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 30STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 31STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 32STANDARD 04/10/2006  +  Anexa 33NORMA 04/10/2006  +  Anexa 34NORMA 04/10/2006  +  Anexa 35NORMA 04/10/2006  +  Anexa 36NORMA 04/10/2006  +  Anexa 37NORMA 04/10/2006  +  Anexa 38NORMA 04/10/2006  +  Anexa 39NORMA 04/10/2006  +  Anexa 40NORMA 04/10/2006  +  Anexa 41NORMA 04/10/2006  +  Anexa 42NORMA 04/10/2006