RECTIFICARE nr. 70 din 30 septembrie 2006la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006    În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 2 octombrie 2006, se fac următoarele rectificări (care nu aparțin Redacției "Monitorul Oficial", Partea I):– la art. I pct. 12, cu referire la art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, în loc de: "... indiferent de greutatea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor sau tarifului aplicabil." se va citi: "... indiferent de greutatea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor sau de tariful aplicabil.";– la art. I pct. 24, cu referire la art. 30 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, în loc de: "... standardelor de calitate prevăzute la alin. (2)." se va citi: "... standardelor de calitate prevăzute la alin. (1).";– la art. I pct. 28, cu referire la art. 40 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, în loc de: "... serviciilor din sfera serviciului universal timp de cel puțin..." se va citi: "... serviciilor din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze timp de cel puțin...";– la art. IV pct. 1, cu referire la lit. c) a alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, în loc de: "... sau cu nevoi speciale..." se va citi: "... sau cu nevoi sociale speciale...";– la art. IV pct. 6, cu referire la alin. (3) al art. 9 din Legea nr. 304/2003, în loc de: "... sau cu nevoi speciale..." se va citi: "... sau cu nevoi sociale speciale...";– la art. IV pct. 8, cu referire la art. 10 alin. (11) din Legea nr. 304/2003, în continuarea tezei întâi se va citi:Deconectarea de la rețeaua publică de telefonie nu va avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioadă în care este permisă doar inițierea sau primirea de apeluri care nu presupun nicio plată de către abonat.– la art. IV pct. 18, cu referire la lit. d) a alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 304/2003, în loc de: "... servicii de reparații diferite..." se va citi: "... servicii de reparații de calități diferite...".----------