HOTĂRÂRE nr. 1.471 din 25 octombrie 2006pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internaţionale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 şi 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Lista cu denumirile comune internaţionale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Materialele sanitare specifice aferente subprogramului "Tratamentul de substituţie a funcţiei renale a bolnavilor cu insuficienţă renală cronică", pentru care se organizează achiziţie publică la nivel naţional, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 1.471.  +  Anexa Lista cu denumirile comune internaţionale alemedicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelordin cadrul programelor din cadrulprogramului naţional de sănătate cu scop curativP1: Tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  1 1 D06BB03 ACICLOVIRUM
  2 2 J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
  3 3 J01FA09 CLARITHROMYCINUM
  4 4 J01FA10 AZITROMICINA
  5 5 J01MA02 CIPROFLOXACINUM
  6 6 J01XX08 LINEZOLIDUM
  7 7 J02AB02 KETOCONAZOLUM
  8 8 J02AC01 FLUCONAZOLUM
  9 9 J02AC02 ITRACONAZOLUM
  10 10 J02AC03 VORICONAZOLUM
  11 11 J02AX04 CASPOFUNGINUM
  12 12 J04AB02 RIFAMPICINUM
  13 13 J04AM02 COMBINATII (ISONIAZIDUM+RIFAMPICINUM)
  14 14 J05AB01 ACICLOVIR
  15 15 J05AE ATAZANAVIRUM
  16 16 J0SAE01 SAQUINAVIRUM
  17 17 J05AE03 RITORNAVIRUM
  18 18 J04AB04 RIFABUTINUM
  19 19 J05AE02 INDINAVIRUM
  20 20 J05AE04 NELFINAVIRUM
  21 21 J0SAE05 AMPRENAVIRUM
  22 22 J05AE06 LOPINAVIRUM + RITORNAVIRUM
  23 23 J05AE07 FOSAMPRENAVIRUM
  24 24 J05AF01 ZIDOVUDINUM
  25 25 J05AF02 DIDANOSINUM
  26 26 J0SAF03 ZALCITABINUM
  27 27 J0SAF04 STAVUDINUM
  28 28 J05AF05 LAMIVUDINUM
  29 29 J05AF06 ABACAVIRUM
  30 30 J05AF30 ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM
  31 31 J05AF30 ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM
  32 32 J05AF30 LAMIVUDINUM + ABACAVIRUM
  33 33 J05AG01 NEVIRAPINUM
  34 34 J05AG03 EFAVIRENZUM
  35 35 J05AX07 ENFUVIRTIDUM
  36 36 J04AC01 ISONIAZIDUM
  37 37 J04AK02 ETHAMBUTOLUM
  38 38 J04AK01 PYRAZINAMIDUM
  39 39 J05AB06 GANCYCLOVIRUM
  40 40 J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARA
  41 41 L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF)
  P2: Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  42 1 A11HA02 PYRIDOXINUM
  43 2 H02AB07 PREDNISONUM
  44 3 J0IFA09 CLARITHROMYCINUM
  45 4 J01GA01 STRLPTOMYCINUM
  46 5 J01GB04 KANAMYCINUM
  47 6 J01GB06 AMIKACINUM
  48 7 J01MA01 OFLOXACINUM
  49 8 J01MA02 CIPROFLOXACINUM
  50 9 J01MA14 MOXIFLOXACINUM
  51 10 J04AB01 CYCLOSERINUM
  52 11 J04AB02 RIFAMPICINUM
  53 12 J04AB04 RIFABUTINUM
  54 13 J04AC01 ISONIAZIDUM
  55 14 J04ADQ1 PROTIONAMIDUM
  56 15 J04AK01 PYRAZINAMIDUM
  57 16 J04AK02 ETHAMBUTOLUM
  58 17 J02AM02 COMBINAŢII (ISONIAZIDUM + RIFAMPICINUM)
  P3: Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  59 1 L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM
  60 2 L01AA02 CHLORAMBUCILUM
  61 3 L01AA03 MELPHALANUM
  62 4 L01AA06 IFOSFAMIDUM
  63 5 L01AB01 BUSULFANUM
  64 6 L01AX03 TEMOZOLOMIDUM
  65 7 L01AX04 DACARBAZINUM
  66 8 L0IBA01 METHOTREXATUM
  67 9 L01BA04 PEMEXETREDUM
  68 10 L01BB02 MERCAPTOPURINUM
  69 11 L01BB03 TIOGUANINUM
  70 12 L01BB04 CLADRIBINUM
  71 13 L01BB05 FLUDARABINUM
  72 14 L01BC01 CYTARABINUM
  73 15 L01BC02 FLUOROURACILUM
  74 16 L01BC05 GEMCITABINUM
  75 17 L01BC06 CAPECITABINUM
  76 18 L01CA01 VINBLASTINUM
  77 19 L01CA02 VINCRISTINUM
  78 20 L01CA04 VINORELBINUM
  79 21 L01CB01 ETOPOSIDUM
  80 22 L01CD01 PACLITAXELUM
  81 23 L01CD02 DOCETAXOLUM
  82 24 L0IDB01 DOXORUBICINUM
  83 25 L01DB03 EPIRUBICINUM
  84 26 L01DB06 IDARUBICINUM
  85 27 L01DB07 MITOXANTRONUM
  86 28 L01DC01 BLEOMYCINUM SULFAS
  87 29 L01DC03 MITOMICINUM
  88 30 L01XA01 CISPLATINUM
  89 31 L01XA02 CARBOPLATINUM
  90 32 L01XA03 OXALIPLATINUM
  91 33 L01XC ALEMTUZUMABUM
  92 34 L01XC02 RITUXIMABUM
  93 35 L01XC03 TRASTUZUMABUM
  94 36 L01XC07 BEVACIZUMABUM
  95 37 L01XX02 ASPARAGINAZUM
  96 38 L01XX05 HYDROXYCARBAMIDUM
  97 39 L01XX11 ESTRAMUSTINUM
  98 40 L01XX14 TRETINOINUM
  99 41 L01XX17 TOPOTECAMUM
  100 42 L01XX19 IRINOTECANUM
  101 43 L01XX28 IMATINIBUM
  102 44 L01XX32 BORTEZOMIBUM
  103 45 L01XX34 ERLOTINIBUM
  104 46 L02AB01 MEGESTROLUM
  105 47 L02AE02 LEUPRORELINUM
  106 48 L02AE03 GOSERELINUM
  107 49 L02AE04 TRIPTORELINUM
  108 50 L02BA01 TAMOXIFENUM
  109 51 L02BB01 FLUTAMIDUM
  110 52 L02BB03 BICALUTAMIDUM
  111 53 L02BG01 AMINOGLUTETHIMIDUM
  112 54 L02BG03 ANASTROZOLUM
  113 55 L02BG04 LETROZOLUM
  114 56 L02BG06 EXEMESTANUM
  115 57 L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF)
  116 58 L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a
  117 59 L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b
  118 60 M05BA02 ACIDUM CLODRONICUM
  119 61 M05BA03 ACIDUM PAMIDRONICUM
  120 62 M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM
  121 63 M05BA0S ACIDUM ZOLEDRONICUM
  122 64 V03AF01 MESNUM
  123 65 V03AF03 CALCII FOLINAS
  124 66 V03AF05 AMIFOSTINUM
  125 67 L02AB02 MEDROXYPROGESTERONUM
  126 68 L01BC53 COMBINAŢII (TAGAFUR + URACIL)
  P4: Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  127 1 L03AB07 INTERFERON BETA Ia
  128 2 L03AB08 INTERFERON BETA Ib
  129 3 L03AX13 GLATIRAMER ACETAT
  P5: Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  130 1 A10AB01 INSULINUM UMANE
  131 2 A10AB04 INSULINUM LISPRO
  132 3 A10AB05 INSULINUM ASPARTAT
  133 4 A10AB06 INSULINUM GLULIZINA
  134 5 A10AC01 INSULINE UMANE
  135 6 A10AD01 INSULINE UMANE
  136 7 A10AD04 INSULINUM LISPRO
  137 8 A10AD05 INSULINUM ASPARTAT
  138 9 A10AE04 INSULINUM GLARGINE
  139 10 A10AB05 INSULINUM DETEMIR
  140 11 H04AA01 GLUCAGONUM
      Medicamentele se achiziţionează utilizând criteriile: durata de latenţă şi
  perioada de acţiune.
  P6: Tratamentul de supleere a funcţiei renale ia bolnavii cu insuficienţa renală cronica
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  141 1 A11CC03 ALFACALCIDOLUM
  142 2 B01AB01 HEPARINUM
  143 3 B01AB10 TINZAPARINUM
  144 4 B03AC02 COMPLEX DE HIDROXID DE FIER III SUCROZA
  145 5 B03XA01 EPOETINUM ALFA ŞI BETA
  146 6 B03XA02 DARBEPOETINUM
  147 7 B05D PRODUSE PENTRU DIALIZA PERITONEALA
  148 8 V03AE02 SEVELAMER
  149 9 B05BB01 NATRII CHLORIDUM*)
  -------
      *) până la 31.01.2007
  P7: Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor co talasemie
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  150 1 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE
  151 2 B02BD03 COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII
  152 3 B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE
  153 4 B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE + FACTOR VON WILLEBRAND
  154 5 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM (FACTOR VII RECOMBINAT)
  155 6 V03AC01 DEFEROXAMINUM
  P8: Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză şi tratamentul bolnavilor cu guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  156 1 A11CC02 DIHYDROTACHYSTEROLUM
  157 2 A11CC03 ALFACALCIDOLUM
  158 3 A11CC04 CALCITRIOLUM
  159 4 G03CA03 ESTRADIOLUM
  160 5 G03DC05 TIBOLONUM
  161 6 G03FA15 COMBINAŢII
  162 7 G03XC01 RALOXIFENUM
  163 8 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM
  164 9 H03AA01 LEVOTHYROXINUM
  165 10 H03AAN1 COMBINAŢII (LEVOTHYROXINA 100 mcg + IODURA DE POTASIU 130,8 mcg)
  166 11 H03BB02 THIAMAZOLUM
  167 12 H03CAN1 (H03CA01) KALII IODIDUM
  168 13 H05BA01 CALCITONINUM
  169 14 M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM
  170 15 M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM
  171 16 M05BA07 ACIDUM RISEDRONICUM
  172 17 M05BX03 STRONTIUMU RANELATUM
  173 18 M05XX ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM
  174 19 V04CJ01 TIROTROPINA ALFA
  175 20 V09FX03 RADIOFARMACEUTICE
  176 21 V10XA01 RADIOFARMACEUTICE
  177 22 H05AA02 TERIPARATIDUM
  P9: TRATAMENTUL PRIN TRANSPLANT DE ORGANE ŞI CELULE AL BOLNAVILOR CU INSUFICIENTE ORGANICE IREVERSIBILE-P119.1: TRANSPLANT MEDULAR
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  178 1 A04AA01 ONDANSETRONUM
  179 2 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
  180 3 B01ABOS REVIPARINUM
  181 4 B02AB01 APROTININUM
  182 5 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
  183 6 B03XA01 EPOETINUM (ALFA; BETA)
  184 7 J01CR03 TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
  185 8 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
  186 9 J01DH02 MEROPENEM
  187 10 J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM
  188 11 J01XA01 VANCOMYCINUM
  189 12 J01XA02 TEICOPLANINUM
  190 13 J01XC01 ACIDUM FUSIDICUM
  191 14 J01XX08 LINEZOLIDUM
  192 15 J02AC01 FLUCONAZOLUM
  193 16 J02AC03 VORICONAZOLUM
  194 17 J02AX04 CASPOFUNGINUM
  195 18 J05AB01 ACICLOVIRUM
  196 19 J05AB06 GANCYCLOVIRUM
  197 20 J0SAB09 FAMCICLOVIRUM
  198 21 J05AB11 VALACYCLOVIRUM
  199 22 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
  200 23 L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM
  201 24 L01AA03 MELPHALANUM
  202 25 L01AA06 IFOSPHAMIDUM
  203 26 L01AB01 BUSULFANUM
  204 27 L01BA01 METHOTREXATUM
  205 28 L01BB05 FLUDARABINUM
  206 29 L01CB01 ETOPOSIDUM
  207 30 L01DB06 IDARUBICINUM
  208 31 L01DB07 MITOXANTRONUM
  209 32 L01XA01 CISPLATINUM
  210 33 L01XA02 CARBOPLATINUM
  211 34 L01XC02 RITUXIMABUM
  212 35 L01XC04 ALEMTUZUMABUM
  213 36 L03AA02 FILGASTRIMUM (G-CSF)
  214 37 L04AA01 CYCLOSPORINUM
  215 38 L04AA03 IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE
  216 39 L04AA05 TACROLIMUS
  217 40 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
  218 41 L04AA08 DACLIZUMAB
  219 42 L04AA10 SIROLIMUS
  220 43 L04AA11 ETANERCEPT
  221 44 N02AX02 TRAMADOLUM
  222 45 R05CB13 DORNAZA ALFA
  223 46 V03AF01 MESNUM
  9.2: TRANSPLANT DE CORD
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  224 1 A05BA03 SILIBINUM
  225 2 B01AB08 REVIPARINUM
  226 3 B05AA06 POLYGELINUM
  227 4 C01CA24 EPINEPHRINUM
  228 5 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
  229 6 J01DD12 CEFOPERAZONUM
  230 7 J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM
  231 8 J02AC01 FLUCONAZOLUM
  232 9 J05AB06 GANCICLOVIRUM
  233 10 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
  234 11 L04AA01 CYCLOSPORINUM
  235 12 L04AA03 IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE T
  236 13 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
  9.3 TRANSPLANT HEPATIC
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  237 1 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
  238 2 B01AB05 ENOXAPARINUM
  239 3 B01AB08 REVIPARINUM
  240 4 B01AC11 ILOPROSTUM
  241 5 B01AD02 ALTEPLASUM
  242 6 B02AB01 APROTININUM
  243 7 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
  244 8 C03EB01 COMBINAŢII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)
  245 9 H01BA02 DESMOPRESSINUM
  246 10 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
  247 11 J01XX08 LINEZOLIDUM
  248 12 J02AX04 CASPOFUNGINUM
  249 13 J05AB06 GANCICLOVIRUM
  250 14 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
  251 15 J06BB04 IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICA B
  252 16 L03AA02 FILGASTRIMUM(G-CSF)
  253 17 L04AA05 TACROLIMUS
  254 18 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
  255 19 L04AA10 SIROLIMUS
  9.4 TRANSPLANT RENAL, TRANSPLANT COMBINAT RINICHI Şl PANCREAS
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  256 1 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
  257 2 A05BA03 SILIBINUM
  258 3 A11CC03 ALPHACALCIDOLUM
  259 4 B01AB05 ENOXAPARINUM
  260 5 B01AB08 REVIPARINUM
  261 6 B03XA01 EPOETINUM (ALFA; BETA)
  262 7 B05AA06 POLYGELINUM
  263 8 H01CB02 OCTEOTRIDUM
  264 9 J02AB02 KETOCONAZOLUM
  265 10 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
  266 11 J01XA02 TEICOPLANINUM
  267 12 J01XX08 LINEZOLIDUM
  268 13 J02AC01 FLUCONAZOLUM
  269 14 J02AC02 ITRACONAZOLUM
  270 15 J01AC03 VORICONAZOLUM
  271 16 J02AX04 CASPOFUNGINUM
  272 17 J05AB01 ACYCLOVIRUM
  273 18 J05AB11 VALACYCLOVIRUM
  274 19 J05AB14 VALGANCLOVIRUM
  275 20 J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ
  276 21 L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM
  277 22 L03AA02 FILGASTRIMUM (G-CSF)
  278 23 L04AA01 CYCLOSPORINUM
  279 24 L04AA03 IMUNOGLOBULINÂ ANTILIMFOCITE UMANE
  280 25 L04AA05 TACROLIMUS
  281 26 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
  282 27 L04AA08 DACLIZUMABUM
  283 28 L04AA09 BASILIXIMABUM
  284 29 L04AA10 SIROLIMUS
  285 30 L04AX01 AZATHIOPRINUM
  286 31 M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM
  287 32 M02AB01 ETHIDIMUM
  9.3 TRANSPLANT CELULE PANCREATICE
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  288 1 B05AA06 POLYGELINUM
  289 2 B01AB08 REVIPARINUM
  290 3 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
  291 4 L04AA10 SIROLIMUS
  292 5 L04AA05 TACROLIMUS
  9.6 TRANSPLANT PULMONAR
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  293 1 B01AB05 ENOXAPARINUM
  294 2 B01AB08 REVIPARINUM
  295 3 B02AB01 APROTININUM
  296 4 C01CA24 EPINEPHRINUM
  297 5 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
  298 6 J02AC01 FLUCONAZOLUM
  299 7 J05AB01 ACYCLOVTRUM
  300 8 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
  301 9 L04AA01 CYCLOSPORIMUM
  302 10 L04AA03 IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE
  303 11 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
  304 12 L04AA09 BASILIXIMABUM
  305 13 L04AX01 AZATHIOPRINUM
  306 14 N02AX02 TRAMADOLUM
  P10: STĂRI POST TRANSPLANT
  Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
  307 1 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
  308 2 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM
  309 3 H02AB07 PREDNISONUM
  310 4 J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
  311 5 J02AC01 FLUCONAZOLUM
  312 6 J05AB01 ACICLOVIRUM
  313 7 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
  314 8 J05AF05 LAMIVUDINUM
  315 9 L04AA01 CICLOSPORINUM
  316 10 L04AA05 TACROLIMUS
  317 11 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
  318 12 L04AA10 SIROLIMUS
  319 13 L04AX01 AZATHIOPRINUM
  320 14 J02AC03 VORICONAZOLUM
  321 15 B03XA01 EPOETINUM (ALFA; BETA)
  322 16 B03XA02 DARBEPOETINUM
      Se vor prescrie la recomandarea medicului specialist din centrul care are
  în evidentă şi monitorizează pacientul transplantat şi care eliberează şi
  medicamentele, pentru o perioadă de până la 90 de zile.
  NotaPrin programul naţional de sănătate cu scop curativ, aceste medicamente se asigura prin farmacii cu circuit închis şi sunt utilizate în tratamentul spitalicesc (S) sau ambulator pe bază de prescripţie medicală care se reţine în farmacie (P-RF).