ORDIN nr. 1.856 din 11 octombrie 2006pentru aprobarea Părţii I "Normele de autorizare a şcolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a funcţionarii centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 31 octombrie 2006    În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, ale art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Partea I "Normele de autorizare a şcolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a funcţionarii centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin transpune prevederile pct. 5 al anexei II din Directiva Consiliului nr. 2.000/56/CE din 14 septembrie 2000 de modificare a Directivei Consiliului 91/439/CE privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 237 din 21 septembrie 2000.  +  Articolul 3Direcţia generală infrastructura şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 146/1999 pentru aprobarea Părţii I "Norme de autorizare a şcolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a funcţionarii centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 17 mai 1999.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Constantin Dascalu,secretar de statBucureşti, 11 octombrie 2006.Nr. 1.856.  +  AnexăNORMA 11/10/2006