HOTĂRÂRE nr. 1.418 din 11 octombrie 2006pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 23 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 17 alin. (1) lit. a) și al art. 19 alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educației
  și cercetării,
  Mihail Hărdău
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 11 octombrie 2006.Nr. 1.418.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilorde performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior