HOTĂRÂRE nr. 635 din 28 septembrie 2006pentru completarea anexei la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 13 octombrie 2006    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea nr. 558 din 22 august 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost emis avizul conform pentru punerea în funcţiune a Judecătoriei Cornetu cu sediul în comuna Cornetu, judeţul Ilfov,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IAnexa la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o poziţie nouă privind stabilirea numărului de identificare ECRIS pentru Judecătoria Cornetu, după cum urmează: "1748 Judecătoria Cornetu".  +  Articolul IIRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completarea din prezenta hotărâre, va fi republicat dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,judecător Iulian GîlcăBucureşti, 28 septembrie 2006.Nr. 635.----------