ORDIN nr. 2.199/C din 5 octombrie 2006privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 16 lit. g) şi ale art. 22 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3-6 şi 14-17 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Direcţia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi vor duce la îndeplinire prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.117/C/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 7 mai 2003, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 5 octombrie 2006.Nr. 2.199/C.  +  AnexăREGULAMENT 05/10/2006