LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, se modifică după cum urmează:"Art. 17. - (1) În exercitarea atribuţiilor de control, personalul împuternicit în acest scop al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii sau operatorilor de reţele informaţiile care îi sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi pot stabili termene proporţionale cu durata necesară furnizării informaţiilor solicitate, până la care aceste informaţii să fie transmise, sub sancţiunea prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a)."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 octombrie 2006.Nr. 370.---------