ORDIN nr. 1.727 din 21 septembrie 2006pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006    În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul ILitera i) a alineatului (2) al articolului 6 din Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 17 aprilie 2003, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) întocmeşte anual lista reglementărilor tehnice în vigoare, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi pe care o transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Construcţiilor şi, după caz, în alte publicaţii de specialitate editate de unităţi aflate în coordonarea, în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 21 septembrie 2006.Nr. 1.727.--------