ORDIN nr. 564 din 17 august 2006privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 19 septembrie 2006  În conformitate cu prevederile alin. (4) şi (5) ale art. 34^1 din Legea calului nr. 389/2005, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 101.035 din 17 august 2006 al Direcţiei de creştere a animalelor şi produse animaliere din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă normele de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională, care cuprind cheltuielile pentru producerea, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii fondului genetic, respectiv salariile îngrijitorilor de bază şi auxiliari şi contribuţiile aferente acestora, datorate de angajator potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale şi obiecte de inventar, serviciile prestate de terţi şi cheltuielile indirecte, conform anexelor nr. 1, 2, 3 A şi 3 B care fac parte integrantă din prezentul ordin. (2) Acordarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu precizările din anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin, precum şi din anexele nr. 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 D-I şi 4 D-II la precizări.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 691/2004 pentru aprobarea Normelor privind modul de acordare a cheltuielilor finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 29 octombrie 2004.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 17 august 2006.Nr. 564.  +  Anexa 1CALCULAŢIE DE FUNDAMENTAREa normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, prinbugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,pentru întreţinerea armăsarilor pepinieri din categoria HergheliaNaţională, pentru anul 2006, conformOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006Lot de cabaline: 100 armăsari pepinieri x 365 de întreţinere = 36500 zile de întreţinere
  A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR
  Specificaţii a),b).Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c).Normă de schimb (om/om) Număr de îngri- jitori Salar mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
  ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 223992
  a). Îngrijitori de zi 1/4 25 515 12875 154500
  b). Îngrijitori de noapte 1/50 2 578 1156 13872
  c). Îngrijitori de schimb 1/3 9 515 4635 55620
  PERSONAL AUXILIAR (22% din salarii îngrijitor de bază) 49278
  TOTAL SALARII 273270
  Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (CAS + CASS + şomaj + C.AM.BP. + FNUASS = 31,099% din TOTAL SALARII) 84984
  TOTAL A 358254
  B. FURAJE
  Specificaţii Zile furajate Număr de furaje (kg/zi furajată) Total furaje (kg) Preţ unitar (lei/kg) Valoare (lei)
  Concentrate 36500 5,0 182500 0,500 91250
  Fibroase 36500 9,0 328500 0,300 98550
  Grosiere pentru aşternut 36500 5,0 182500 0,100 18250
  Apă 36500 50,0 1825000 0,001 1825
  Altele (ouă, morcovi, PVM, sare) 175
  TOTAL B 210050
  C. MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
  Obiecte de inventar 450
  Medicamente, vaccinuri 300
  Alte materiale 250
  TOTAL C 1000
  D. SERVICII PRESTATE DE TERŢI 2423
  TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D 571727
  E. CHELTUIELI INDIRECTE (10% DIN TOTAL I) 57173
  TOTAL GENERAL (TOTAL I + E) 628900
  CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 628900 lei : 36500 zile întreţinere / 100 ARMĂSARI PEPINIERI = 17,23 LEI / ZI / ARMĂSAR PEPINIER
   +  Anexa 2CALCULAŢIE DE FUNDAMENTAREa normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, prinbugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,pentru întreţinerea iepelor mamă din categoria Herghelia Naţională,pentru anul 2006, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006Lot de cabaline: 100 iepe mamă x 365 de întreţinere = 36500 zile de întreţinere
  A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR
  Specificaţii a),b).Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c).Normă de schimb (om/om) Număr de îngri- jitori Salar mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
  ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 81852
  a). Îngrijitori de zi 1/12 8 515 4120 49440
  b). Îngrijitori de noapte 1/50 2 578 1156 13872
  c). Îngrijitori de schimb 1/3 3 515 1545 18540
  PERSONAL AUXILIAR (22% din salarii îngrijitor de bază) 18007
  TOTAL SALARII 99859
  Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (CAS + CASS + şomaj + C.AM.BP. + FNUASS = 31,099% din TOTAL SALARII) 31055
  TOTAL A 130914
  B. FURAJE
  Specificaţii Zile furajate Număr de furaje (kg/zi furajată) Total furaje (kg) Preţ unitar (lei/kg) Valoare (lei)
  Concentrate 36500 5,0 182500 0,500 91250
  Fibroase 36500 9,0 328500 0,300 98550
  Grosiere pentru aşternut 36500 5,0 182500 0,100 18250
  Apă 36500 50,0 1825000 0,001 1825
  Altele (ouă, morcovi, PVM, sare) 175
  TOTAL B 210050
  C. MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
  Obiecte de inventar 2000
  Medicamente, vaccinuri 550
  Alte materiale 6340
  TOTAL C 8890
  D. SERVICII PRESTATE DE TERŢI 37600
  TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D 387454
  E. CHELTUIELI INDIRECTE (10% DIN TOTAL I) 38745
  TOTAL GENERAL (TOTAL I + E) 426199
  CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 426199 lei : 36500 zile întreţinere / 100 IEPE MAMĂ = 11,68 LEI / ZI / IAPĂ MAMĂ
   +  Anexa 3 ACALCULAŢIE DE FUNDAMENTAREa normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, prinbugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,pentru întreţinerea armă sarilor de montă publică dincategoria Herghelia Naţională, în depozit, pentru anul 2006,conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/ 2006Lot de cabaline: 100 armăsari de montă publică în depozit x 365 de întreţinere = 36500 zile de întreţinere
  A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR
  Specificaţii a),b).Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c).Normă de schimb (om/om) Număr de îngri- jitori Salar mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
  ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 180732
  a). Îngrijitori de zi 1/5 20 515 10300 123600
  b). Îngrijitori de noapte 1/50 2 578 1156 13872
  c). Îngrijitori de schimb 1/3 7 515 3605 43260
  PERSONAL AUXILIAR (22% din salarii îngrijitor de bază) 39761
  TOTAL SALARII 220493
  Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (CAS + CASS + şomaj + C.AM.BP. + FNUASS = 31,099% din TOTAL SALARII) 68571
  TOTAL A 289064
  B. FURAJE
  Specificaţii Zile furajate Număr de furaje (kg/zi furajată) Total furaje (kg) Preţ unitar (lei/kg) Valoare (lei)
  Concentrate 36500 5,0 182500 0,500 91250
  Fibroase 36500 9,0 328500 0,300 98550
  Grosiere pentru aşternut 36500 5,0 182500 0,100 18250
  Apă 36500 50,0 1825000 0,001 1825
  Altele (ouă, morcovi, PVM, sare) 175
  TOTAL B 210050
  C. MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
  Obiecte de inventar 950
  Medicamente, vaccinuri 1300
  Alte materiale 950
  TOTAL C 3200
  D. SERVICII PRESTATE DE TERŢI 23960
  TOTAL 1 (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D 526274
  E. CHELTUIELI INDIRECTE (10% DIN TOTAL I) 52627
  TOTAL GENERAL (TOTAL I + E) 578901
  CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 628900 lei : 36500 zile întreţinere / 100 armăsari de montă publică = 15,86 LEI / ZI / armăsar de montă publică în depozit
   +  Anexa 3 BCALCULAŢIE DE FUNDAMENTAREa normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, prinbugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,pentru întreţinerea armăsarilor de montă publică din categoriaHerghelia Naţională, în staţiuni şi puncte de montă publică, pentru anul 2006,conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/ 2006Lot de cabaline: 100 armăsari de montă publică (AMP) în staţiune sau punct de montă publică x 365 de întreţinere = 36500 zile de întreţinere
  A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR
  Specificaţii a),b).Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c).Normă de schimb (om/om) Număr de îngri- jitori Salar mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
  ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 80340
  a). Îngrijitori de supra- veghere în staţiuni şi punctul de montă publică 1/10 10 515 5150 61800
  b). Îngrijitori de schimb 1/3 3 515 1545 18540
  PERSONAL AUXILIAR: 22% din salariile îngrijitorilor de bază 17645
  TOTAL SALARII 97985
  Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (CAS + CASS + şomaj + C.AM.BP. + FNUASS = 31,099% din TOTAL SALARII) 30472
  TOTAL A 128457
  B. MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR ŞI SERVICII PRESTATE DE TERŢI
  Specificaţii Valoare (lei)
  Obiecte de inventar 400
  Medicamente, vaccinuri 550
  Servicii prestate de terţi 13320
  TOTAL B 14270
  TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B 142727
  C. CHELTUIELI INDIRECTE (10% DIN TOTAL I) 14273
  TOTAL GENERAL (TOTAL I + C) 157000
  CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 157000 lei : 36500 zile întreţinere / 100 AMP = 4,30 lei / zi / armăsar de montă publică în staţiune şi punct de montă publică
   +  Anexa 4PRECIZĂRIprivind acordarea de la bugetul de stata sumelor pentru acoperirea cheltuielilorde întreţinere a cabalinelor din categoria Herghelia Naţională1. În înţelesul Legii calului nr. 389/2005, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006, din categoria Herghelia Naţională fac parte "totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului şi cabalinele din sectorul privat subvenţionate de stat prin alocaţie zilnică de întreţinere".2. Potrivit prevederilor Legii calului nr. 389/2005, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006, cabalinele din categoria Herghelia Naţională primesc o alocaţie zilnică de întreţinere care cuprinde cheltuielile pentru producerea, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii fondului genetic, respectiv salariile îngrijitorilor de bază şi auxiliari şi contribuţiile aferente acestora, datorate de angajator potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale şi obiecte de inventar, serviciile prestate de terţi şi cheltuielile indirecte.3. Acţiunea de întreţinere a efectivelor de cabaline care sunt în categoria Herghelia Naţională se desfăşoară de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva care are în structură şi coordonează activitatea a 4 depozite de armăsari şi 12 herghelii de stat, de crescători individuali persoane fizice, de asociaţii pe rase şi herghelii private persoane juridice.4. În vederea încasării sumelor acordate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a cabalinelor din categoria Herghelia Naţională, se procedează după cum urmează: a) lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea lunii respective, depozitele de armăsari şi hergheliile de stat din cadrul direcţiilor silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, hergheliile private persoane juridice şi persoanele fizice, deţinători de cai de rasă, întocmesc decontul justificativ privind cheltuielile finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională pe care le deţin, decont al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 A la prezentele precizări; b) decontul justificativ se întocmeşte în 4 exemplare şi se supune, spre verificare şi avizare, direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, şi centrului regional al Autorităţii Hipice Naţionale; c) decontul justificativ va fi însoţit de documentele privind mişcarea zilnică a efectivelor de cabaline de reproducţie, pe categorii, de la fiecare deţinător de cai de rasă; d) după verificare şi avizare, deconturile justificative se înaintează, în două exemplare, în termen de 5 zile lucrătoare, de către centrele regionale ale Autorităţii Hipice Naţionale, astfel:- pentru depozitele de armăsari şi hergheliile de stat, prin direcţiile silvice, la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva care, după verificare şi avizare, le transmite la Autoritatea Hipică Naţională împreună cu decontul centralizator al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 D-I la prezentele precizări;- pentru celelalte categorii de deţinători de cabaline din Herghelia Naţională, direct la Autoritatea Hipică Naţională; e) pe baza deconturilor justificative primite, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva întocmeşte decontul centralizator al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 D-I la prezentele precizări, pe care îl transmite, însoţit de deconturile justificative, la Autoritatea Hipică Naţională; f) Autoritatea Hipică Naţională întocmeşte deconturile centralizatoare potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 4 B, 4 C, 4 D-II şi 4 D la prezentele precizări, pe care le înaintează, împreună cu anexa nr. 4 D-I la prezentele precizări, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se întocmesc acestea; g) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va prezenta lunar Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere de credite bugetare şi un exemplar al decontului centralizator, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 D la prezentele precizări, pentru încasarea de la bugetul de stat a sumelor privind decontarea cheltuielilor de întreţinere a cabalinelor din categoria Herghelia Naţională; h) după aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale alimentează contul Autorităţii Hipice Naţionale; i) Autoritatea Hipică Naţională virează sumele alocate, conform deconturilor primite şi aprobate, Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru depozitele de armăsari şi hergheliile de stat din structura acesteia şi direct celorlalte categorii de deţinători de cabaline din categoria Herghelia Naţională, în conturile deschise pe seama acestora şi comunicate oficial Autorităţii Hipice Naţionale.5. La stabilirea cheltuielilor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională se utilizează normele de cheltuieli, diferenţiate pentru armăsari pepinieri, iepe-mamă, armăsari de montă publică în depozit şi armăsari de montă publică în staţiuni şi puncte de montă, conform anexelor nr. 1-3 la ordin.6. Cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională care rămân în proprietatea deţinătorilor se decontează numai dacă au fost respectate şi îndeplinite, în totalitate, obligaţiile prevăzute în contractele încheiate în acest sens între Autoritatea Hipică Naţională şi deţinători.  +  Anexa 4 Ala precizăriDIRECŢIA SILVICĂ / ASOCIAŢIA____________________HERGHELIE / DEPOZIT / PERSOANĂ FIZICĂ)* ___________Nr. de înregistrare _______/______________             ┌───────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐             │ VIZAT │ │ VIZAT │             │CENTRUL REGIONAL ________ AL │ │DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR│             │ AUTORITĂŢII HIPICE NAŢIONALE │ │ PUBLICE A JUDEŢULUI _______ │             │ (numele şi prenumele, semnă- │ │ (numele şi prenumele, semnă- │             │ tura şi ştampila) │ │ tura şi ştampila) │             └───────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘                      DECONT JUSTIFICATIV Nr.____________              pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul                    Ministerului agriculturii, Pădurilor şi         Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor        de întreţinere a cabalinelor din categoria Herghelia Naţională,                               pe luna __________┌───┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐│ │ │Efectiv mediu│Număr zile de│ Norma de │ Suma │ ││ │ │de patrimoniu│ întreţinere │ cheltuieli │ cuvenită │ ││ │ │ genetic │ │ pe zi în- │ (lei) │Total││ │ │ │ │ treţinere │ │sumă ││Nr.│ Indicatori │ │ │ (lei) │ │(lei)││crt│ /Activi- ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ ││ │ tatea │în her│în sta│în her│în sta│în her│în sta│în her│în sta│ ││ │ │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ ││ │ │/depo-│(punct│/depo-│(punct│/depo-│(punct│/depo-│(punct│ ││ │ │zit/ │) de │zit/ │) de │zit/ │) de │zit/ │) de │ ││ │ │asoci-│montă │asoci-│montă │asoci-│montă │asoci-│montă │ ││ │ │aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│ ││ │ │la per│ că │la per│ că │la per│ că │la per│ că │ ││ │ │soană │(cape-│soană │ │soană │ │soană │ │ ││ │ │fizică│ te) │fizică│ │fizică│ │fizică│ │ ││ │ │(cape-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ te) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 1.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │armăsarilor │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ ││ │pepinieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 2.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │iepelor mamă│ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 3.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │armăsarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de montă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ DIRECTOR AL DIRECŢIEI SILVICE/   PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI, ŞEF HERGHELIE/ DEPOZIT, CONTABIL ŞEF, (numele şi prenumele, (numele şi prenumele, (numele şi prenumele     semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila) semnătura)--------- Notă *) Pentru deţinătorii persoane juridice se vor înscrie: sediul, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului, Codul Unic de Înregistrare (înregistrare fiscală), Codul IBAN etc. iar pentru deţinătorii persoane fizice se vor înscrie: numele şi prenumele, datele privind documentul de identitate, codul numeric personal (CNP), domiciliul stabil, contul bancar şi banca la care este deschis şi în care se vor vira sumele pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a cabalinelor pe care le deţin şi care fac parte din categoria Herghelia Naţională etc.  +  Anexa 4 Bla precizări    AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ    Nr. _______/______________                                             
  SE APROBĂ, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
                        DECONT CENTRALIZATOR Nr.____________              pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul                    Ministerului agriculturii, Pădurilor şi         Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor          de întreţinere a armăsarilor pepinieri şi a iepelor mamă din                         categoria Herghelia Naţională,                               pe luna __________
  Armăsari pepinieri Iepe mamă
  Nr.
  crt Deţinător Efectiv Număr Norma EfectivNumăr Norma
  mediu zile dede chelSuma mediu zile de chelSuma
  de pa- între- tuieli cuve- de pa- de tuieli cuve-
  trimoniuţinere pe zi nită trimo- între-pe zi nită
  genetic între- (lei) niu ţinereîntre- (lei)
  (capete)ţinere geneticţinere
  (lei) (capete (lei)
  1.
  2.
  ...
  ...
  TOTAL
                 PREŞEDINTE,                 DIRECTOR ECONOMIC,          (numele şi prenumele,              (numele şi prenumele,           semnătura şi ştampila )          semnătura)
   +  Anexa 4 Cla precizări    AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ    Nr. _______/______________                                             
  SE APROBĂ, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
                        DECONT CENTRALIZATOR Nr.____________              pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul                    Ministerului agriculturii, Pădurilor şi         Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor          de întreţinere a armăsarilor de montă publică din categoria                              Herghelia Naţională,                               pe luna __________
  Efectiv mediuNumăr zile de Norma de Suma
  de patrimoniu întreţinere cheltuieli cuvenită în:
  genetic în: în: pe zi între- (lei) Total
  (capete) ţinere în: sumă
  Nr. Deţinător (lei) (lei)
  crt
  Sta- Sta- Sta- în sta
  Depo- ţiune Depo- ţiune Depo- ţiune Depo- ţiune
  zit (punct zit (punct zit (punct zit (punct
  de de de de
  montă)montă)montă)montă)
  1.
  2.
  3.
  ...
  ...
  TOTAL
                 PREŞEDINTE,                DIRECTOR ECONOMIC,          (numele şi prenumele,              (numele şi prenumele,           semnătura şi ştampila)                       semnătura)
   +  Anexa 4 Dla precizări    AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ    Nr. _______/______________                                             
  SE APROBĂ, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
                        DECONT CENTRALIZATOR Nr.____________              pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul                    Ministerului agriculturii, Pădurilor şi         Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor         de întreţinere a cabalinelor din categoria Herghelia Naţională,   de la depozitele de armăsari şi hergheliile de stat şi din sectorul privat                               pe luna __________┌───┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐│ │ │Efectiv mediu│Număr zile de│ Norma de │ Suma │ ││ │ │de patrimoniu│ întreţinere │ cheltuieli │ cuvenită │ ││ │ │ genetic │ │ pe zi în- │ (lei) │Total││ │ │ │ │ treţinere │ │sumă ││Nr.│ Indicatori │ │ │ (lei) │ │(lei)││crt│ /Activi- ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ ││ │ tatea │în her│în sta│în her│în sta│în her│în sta│în her│în sta│ ││ │ │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ ││ │ │/depo-│(punct│/depo-│(punct│/depo-│(punct│/depo-│(punct│ ││ │ │zit/ │) de │zit/ │) de │zit/ │) de │zit/ │) de │ ││ │ │asoci-│montă │asoci-│montă │asoci-│montă │asoci-│montă │ ││ │ │aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│ ││ │ │la per│ că │la per│ că │la per│ că │la per│ că │ ││ │ │soană │(cape-│soană │ │soană │ │soană │ │ ││ │ │fizică│ te) │fizică│ │fizică│ │fizică│ │ ││ │ │(cape-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ te) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 1.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │armăsarilor │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ ││ │pepinieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 2.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │iepelor mamă│ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 3.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │armăsarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de montă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘               PREŞEDINTE,                  DIRECTOR ECONOMIC,          (numele şi prenumele,               (numele şi prenumele,           semnătura şi ştampila)                   semnătura)
   +  Anexa 4 D-Ila precizări    REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA    Nr. _______/______________                                             
  SE APROBĂ, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
                                               
  PROPUNEM APROBAREA, PREŞEDINTE AL AUTORITĂŢII HIPICE NAŢIONALE
                        DECONT CENTRALIZATOR Nr.____________              pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul                    Ministerului agriculturii, Pădurilor şi         Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor         de întreţinere a cabalinelor din categoria Herghelia Naţională,              de la depozitele de armăsari şi hergheliile de stat,                               pe luna __________┌───┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐│ │ │Efectiv mediu│Număr zile de│ Norma de │ Suma │ ││ │ │de patrimoniu│ întreţinere │ cheltuieli │ cuvenită │ ││ │ │ genetic │ │ pe zi în- │ (lei) │Total││ │ │ │ │ treţinere │ │sumă ││Nr.│ Indicatori │ │ │ (lei) │ │(lei)││crt│ /Activi- ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ ││ │ tatea │în her│în sta│în her│în sta│în her│în sta│în her│în sta│ ││ │ │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ ││ │ │/depo-│(punct│/depo-│(punct│/depo-│(punct│/depo-│(punct│ ││ │ │zit/ │) de │zit/ │) de │zit/ │) de │zit/ │) de │ ││ │ │asoci-│montă │asoci-│montă │asoci-│montă │asoci-│montă │ ││ │ │aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│ ││ │ │la per│ că │la per│ că │la per│ că │la per│ că │ ││ │ │soană │(cape-│soană │ │soană │ │soană │ │ ││ │ │fizică│ te) │fizică│ │fizică│ │fizică│ │ ││ │ │(cape-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ te) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 1.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │armăsarilor │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ ││ │pepinieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 2.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │iepelor mamă│ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 3.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │armăsarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de montă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘               PREŞEDINTE,                 DIRECTOR ECONOMIC,          (numele şi prenumele,                 (numele şi prenumele,           semnătura şi ştampila)                       semnătura)
   +  Anexa 4 D-IIla precizări    AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ    Nr. _______/______________                                             
  SE APROBĂ, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
                                               
  PROPUNEM APROBAREA, PREŞEDINTE AL AUTORITĂŢII HIPICE NAŢIONALE
                        DECONT CENTRALIZATOR Nr.____________              pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul                    Ministerului agriculturii, Pădurilor şi         Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor         de întreţinere a cabalinelor din categoria Herghelia Naţională,                     de la deţinătorii din sectorul privat,                               pe luna __________┌───┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐│ │ │Efectiv mediu│Număr zile de│ Norma de │ Suma │ ││ │ │de patrimoniu│ întreţinere │ cheltuieli │ cuvenită │ ││ │ │ genetic │ │ pe zi în- │ (lei) │Total││ │ │ │ │ treţinere │ │sumă ││Nr.│ Indicatori │ │ │ (lei) │ │(lei)││crt│ /Activi- ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ ││ │ tatea │în her│în sta│în her│în sta│în her│în sta│în her│în sta│ ││ │ │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ghelie│ţiune │ ││ │ │/depo-│(punct│/depo-│(punct│/depo-│(punct│/depo-│(punct│ ││ │ │zit/ │) de │zit/ │) de │zit/ │) de │zit/ │) de │ ││ │ │asoci-│montă │asoci-│montă │asoci-│montă │asoci-│montă │ ││ │ │aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│aţie/ │publi-│ ││ │ │la per│ că │la per│ că │la per│ că │la per│ că │ ││ │ │soană │(cape-│soană │ │soană │ │soană │ │ ││ │ │fizică│ te) │fizică│ │fizică│ │fizică│ │ ││ │ │(cape-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ te) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 1.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │armăsarilor │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ ││ │pepinieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 2.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │iepelor mamă│ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 3.│Întreţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │armăsarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de montă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘               PREŞEDINTE,                DIRECTOR ECONOMIC,          (numele şi prenumele,                  (numele şi prenumele,           semnătura şi ştampila)                  semnătura)