PROCEDURI din 13 septembrie 2006de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 19 septembrie 2006    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.126 din 13 septembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 19 septembrie 2006.
     +  Articolul 1(1) Certificatul de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene atestă că sunt întrunite condițiile igienico-sanitare necesare pentru conformarea la normele de igienă și de sănătate publică în vederea protejării sănătății publice, în conformitate cu prevederile Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Certificatul de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene stabilește condițiile pe care solicitantul este obligat să le respecte și să le urmărească conformarea la normele de igienă și de sănătate publică.(3) Certificatul de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene se eliberează la cererea operatorilor economici care exportă produsele respective în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dacă acesta este absolut necesar pentru admiterea produselor naționale pe teritoriul respectivelor state.  +  Articolul 2(1) Activitatea de certificare se desfășoară în cadrul institutelor de sănătate publică București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, de către personal de specialitate, desemnat prin decizie de către conducătorul fiecărui institut.(2) Personalul desemnat are următoarele atribuții:a) primește și înregistrează documentația solicitantului;b) asigură informarea solicitanților asupra procedurii de certificare;c) înregistrează declarația de conformitate;d) soluționează cererile conform recomandărilor cuprinse în referatele de evaluare și emite certificatele de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;e) eliberează certificatele de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;f) gestionează baza de date pentru certificatele eliberate.  +  Articolul 3Documentele necesare pentru solicitarea certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt:a) cerere adresată institutului de sănătate publică, care să cuprindă antetul solicitantului, adresa și numărul de telefon;b) declarația de conformitate;c) lista de monomeri și materii prime utilizate în conformitate cu anexa nr. 2 la Normele privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) lista aditivilor utilizați în conformitate cu anexa nr. 3 la Normele privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) date privind testarea materialelor și obiectelor în vederea respectării limitei de migrare globală și specifică de componenți în conformitate cu prevederile art. 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 37^2 , 37^3 , 37^4 și 38 din Normele privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4În urma evaluării, specialiștii vor elabora un referat de evaluare a produsului, în vederea emiterii certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 5Certificatul de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene conține următoarele informații:a) denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic care exportă materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;b) denumirea produsului;c) numărul și data emiterii acestuia;d) confirmarea că materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene se supun prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Institutele de sănătate publică vor transmite Autorității de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice, în termen de 10 zile de la eliberare, o copie a certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.------