HOTĂRÂRE nr. 1.253 din 13 septembrie 2006privind indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 19 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu luna septembrie 2006, indemnizaţia lunară neimpozabilă, acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, se indexează cu 7,1% şi devine 2,24 lei.  +  Articolul 2Nivelul indexat al indemnizaţiei lunare, prevăzut la art. 1, se utilizează, începând cu luna septembrie 2006, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statp. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 1.253.----------