RECTIFICARE nr. 307 din 12 iulie 2006la Legea nr. 307/2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006    În Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. 46 alin. (1), în loc de: "... şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 45..." se va citi: "... şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44...".-------------