HOTĂRÂRE nr. 1.144 din 30 august 2006pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 12 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Darius Meşca,secretar de statp.Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 30 august 2006.Nr. 1.144.  +  Anexă-------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003)-----------------------------------------------------------------