HOTĂRÎRE Nr. 955 din 4 decembrie 1995privind normarea parcului auto şi a consumului de carburant pentru activităţi specifice desfăşurate de Ministerul Comerţului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă normativul de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburant pentru activităţi specifice desfăşurate de Ministerul Comerţului, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul comerţului,Petru CrisanMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa
           
    Nr. crt.ACTIVITATEA SPECIFICĂNORMATIV
    Numărul de autovehiculeCarburant - litri/lună în medie pentru un autoturism*) -
    1.Activităţi de protocol - transportul de la şi la: aeroport, hoteluri, ministere, Preşedinţie, Parlament, Guvern, mese oficiale în ţară şi însoţirea demnitarilor şi a delegaţiilor străine la aceste acţiuni1 autoturism300
    1 microbuz500
    2.Activităţi de distribuire şi preluare a corespondenţei şi a pachetelor de la diferite agenţii de poştă - aeroport, gară etc. (mostre, cataloage, material documentar, materiale de reclamă, presă, propagandă etc.)1 autoturism break300
    3.Activităţi de transport special şi alte activităţi în perioada de iarnă1 autoturism teren300
  Notă *) Nu se considera depasire la consumul de carburant normat pentru un autoturism consumul care, la nivelul mediu anual, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru activităţi specifice desfăşurate de Ministerul Comerţului. -------