ORDIN nr. 464 din 11 iulie 2006pentru aprobarea Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasa pura
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 august 2006    În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare,în concordanta cu directivele Uniunii Europene 90/427/CEE , 90/428/CEE şi cu deciziile Uniunii Europene 92/216/CEE , 92/353/CEE , 92/354/CEE , 93/623/CEE , 96/78/CEE , 96/79/CEE şi 2004/158/CE ,vazand Referatul de aprobare nr. 100.772 din 16 iunie 2006 al Direcţiei implementare politici de creşterea animalelor şi procesarea produselor de origine animala,în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasa pura, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga: ordinele ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 204/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte unele reguli pentru a se asigura coordonarea între organizaţiile şi asociaţiile ce deţin sau stabilesc registre genealogice pentru ecvidee înregistrate şi nr. 217/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea sau recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor ce menţin sau iniţiază registrul genealogic pentru ecvideele înregistrate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 şi 241 bis din 8 aprilie 2003, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 242/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli pentru a se asigura coordonarea între organizaţiile şi asociaţiile ce deţin sau stabilesc registre genealogice pentru ecvidee înregistrate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 10/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte documentul de identitate (pasaportul) ce însoţeşte ecvideele înregistrate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 şi 152 bis din 10 martie 2003, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 241/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru înscrierea şi înregistrarea ecvideelor în registre genealogice, în scopul reproductiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 şi 306 bis din 7 mai 2003, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 199/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte certificatele zootehnice pentru material seminal, ovule şi embrioni de la ecvideele înregistrate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 şi 280 bis din 22 aprilie 2003, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 şi 356 bis din 26 mai 2003, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 646/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competitiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinara privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 20 martie 2003, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competitiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinara care priveşte comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 şi 306 bis din 7 mai 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Vasile Lupu,secretar de statBucureşti, 11 iulie 2006.Nr. 464.  +  AnexăNORMA 11/07/2006