NORMA SANITARĂ VETERINARA din 26 aprilie 2006privind controlul pestei porcine africane*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 bis din 17 mai 2006    ---------- Notă *) Aprobată prin Ordinul nr. 99 din 26.04.2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 426 din 17 mai 2006.Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte măsuri naţionale minime pentru controlul pestei porcine africane.Definiţii  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare următorii termeni se definesc astfel: a) porcina - orice animal din familia Suidae, inclusiv porci salbatici; b) porc salbatic - un porc ce nu este ţinut sau crescut într-o exploatatie; c) exploatatie - orice clădire agricolă sau de alta natura situata pe teritoriul României şi al unui stat membru al Uniunii Europene, unde sunt ţinute sau crescute porcine, permanent sau temporar; aceasta definiţie nu include abatoare, mijloace de transport şi suprafeţe imprejmuite unde sunt ţinuţi şi pot fi vanati porci salbatici; aceste suprafeţe imprejmuite trebuie să fie de o mărime şi o structura ce fac inaplicabile măsurile stabilite la art. 5, alin. (1); d) manual de diagnostic - manualul de diagnostic menţionat la art. 18, alin. (3); e) porcina suspecta a fi infectata cu virusul pestei porcine africane - orice porc sau carcasa de porc ce manifesta simptome clinice sau care prezintă leziuni post mortem sau reactii la testele de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, şi care indica prezenta posibila a pestei porcine africane; f) caz de pesta porcina africana sau porc infectat cu pesta porcina africana înseamnă orice porc sau carcasa de porc:(i) la care au fost confirmate oficial simptome clinice sau leziuni post mortem de pesta porcina africana, sau(îi) la care a fost confirmată oficial prezenta bolii ca rezultat al unui examen de laborator efectuat în conformitate cu manualul de diagnostic; g) focar de pesta porcina africana - exploatatia unde au fost detectate unul sau mai multe cazuri de pesta porcina africana; h) focar primar - focarul în înţelesul art. 2, lit. d), din Norma sanitară veterinara privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 788 din 30 august 2005, ce transpune Directiva Consiliului 82/894/EEC ; i) zona infectata - o zona de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, unde, după confirmarea unuia sau mai multor cazuri de pesta porcina africana la porci salbatici, se aplică măsuri de eradicare a bolii în conformitate cu prevederile art. 15 sau 16 din prezenta norma sanitară veterinara; j) caz primar de pesta porcina africana la porci salbatici - orice caz de pesta porcina africana ce este detectat la porci salbatici într-o zona în care nu sunt implementate măsuri în conformitate cu prevederile art. 15 sau art. 16 din prezenta norma sanitară veterinara; k) exploatatie de contact - o exploatatie unde se poate să fi fost introdusă pesta porcina africana, fie ca un rezultat al amplasarii sau miscarii persoanelor, porcinelor sau vehiculelor, fie în orice alt mod; l) proprietar înseamnă orice persoană (sau persoane) fizica sau juridică, care deţine în proprietate porcine, sau este responsabilă de îngrijirea acestora, pentru câştig financiar sau nu; m) autoritate competentă - autoritatea competentă în înţelesul art. 2, alin. (6), din Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinului al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune Directiva 90/425/CEE n) medic veterinar oficial - medicul veterinar desemnat de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor; o) procesare - unul din tratamentele aplicate materialelor cu grad ridicat de risc potrivit art. 2 al Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor sanitare veterinare pentru înlăturarea şi prelucrarea deşeurilor animale, comercializarea lor şi prevenirea agenţilor patogeni din furajele care conţin produse de origine animala sau peste, aprobată prin Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 504/2001, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 1 februarie 2002, ce transpune Directiva Consiliului 90/667/EEC , astfel încât să se evite riscul răspândirii virusului pestei porcine africane; p) ucidere înseamnă uciderea porcinelor, în înţelesul art. 2, lit. f), din Norma sanitară veterinara privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii sau uciderii aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 425/2002, cu completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 93/119/EEC ; q) sacrificare - taierea porcinelor în înţelesul art. 2, lit. f), din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 425/2002 cu completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 93/119/EEC ; r) vector - o capusa din specia Ornithodorus erraticus.Notificarea pestei porcine africane  +  Articolul 3 (1) Prezenta sau suspiciunea de prezenta a pestei porcine africane trebuie notificată obligatoriu şi imediat Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Dacă se confirma pesta porcina africana pe teritoriul României, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, fără a se aduce atingere prevederilor comunitare existente cu privire la notificarea focarelor de boli ale animalelor, trebuie:(a) sa notifice boala şi sa furnizeze informaţii Comisiei Europene şi statelor membre Uniunii Europene, în conformitate cu anexa nr. 1 a prezentei norme sanitare veterinare, asupra: i) focarelor de pesta porcina africana ce sunt confirmate în exploataţii,îi) cazurilor de pesta porcina africana ce sunt confirmate la abator sau în mijloacele de transport,iii) cazurilor primare de pesta porcina africana ce sunt confirmate la porcii salbatici, iv) rezultatele anchetei epidemiologice efectuate în conformitate cu art. 8 din prezenta norma sanitară veterinara;(b) sa furnizeze informaţii Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene privind cazurile confirmate ulterior la porcii salbatici într-o zona infectata cu pesta porcina africana, în conformitate cu art. 16, alin. (3), lit. a), şi alin. (4), din prezenta norma sanitară veterinara.Măsuri în cazurile de suspiciune a prezentei pestei porcine africane într-o exploatatie  +  Articolul 4 (1) Atunci când o exploatatie are una sau mai multe porcine suspecte de infectia cu virusul pestei porcine africane, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să pună imediat în mişcare mijloace oficiale de investigare pentru a confirma sau exclude prezenta acestei boli în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic. (2) Atunci când exploatatia este vizitata de un medic veterinar oficial, trebuie, de asemenea, să se efectueze o verificare a registrului şi a marcilor de identificare a porcinei menţionate la art. 4 şi 5 din Norma veterinara privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor aprobată prin Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 16 martie 2004, ce transpune Directiva Consiliului 92/102/EEC . (3) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor considera că nu poate fi exclusa prezenta pestei porcine africane într-o exploatatie, aceasta trebuie să plaseze imediat exploatatia sub supraveghere oficială şi în special trebuie să dispună ca: a) toate porcinele din diferitele categorii din exploatatie să fie numarate şi să se întocmească o lista a numărului de porcine deja bolnave, moarte sau probabil să fie infectate din fiecare categorie; lista trebuie să fie actualizată pentru a se tine seama de fatarile şi cazurile de mortalitate a porcinelor în timpul perioadei de suspiciune; informaţiile conţinute în lista trebuie să fie furnizate la cerere şi să poată fi verificate la fiecare vizita; b) toate porcinele din exploatatie trebuie să fie închise în locatiile unde sunt adapostite sau în alte locuri unde pot fi izolate; c) nici un porc sa nu poată intra sau ieşi din exploatatie; autoritatea sanitară veterinara competenţa poate, dacă este necesar, sa extindă interdicţia de parasire a exploatatiei şi la alte specii de animale, şi poate solicita aplicarea unor măsuri corespunzătoare pentru distrugerea rozatoarelor sau insectelor; d) nici o carcasa de porc sa nu poată părăsi exploatatia fără o autorizaţie emisă de autoritatea sanitară veterinara competenţa; e) nici un sortiment de carne, produse de porc, material seminal, ovule sau embrioni, furaje pentru animale, ustensile, materiale sau deşeuri susceptibile de a transmite pesta porcina africana sa nu poată părăsi exploatatia fără o autorizare provenită de la autoritatea sanitară veterinara competenţa; nu pot fi scoase din exploatatie, carne, produse de porc, material seminal, ovule sau embrioni pentru comerţ cu statele membre ale Uniunii Europene; f) miscarea de persoane către sau din exploatatie să fie supusă autorizării scrise a autorităţii sanitare veterinare competente; g) miscarea de vehicule către sau din exploatatie să fie supusă autorizării scrise a autorităţii veterinare competente; h) trebuie să fie utilizate mijloace corespunzătoare de dezinfecţie la punctele de intrare şi ieşire ale clădirilor ce adapostesc porcine şi ale exploatatiei însăşi. Orice persoană care intra sau părăseşte exploatatiile, trebuie să se conformeze măsurilor de igiena corespunzătoare, necesare pentru a se reduce riscul răspândirii virusului pestei porcine africane; toate mijloacele de transport trebuie să fie dezinfectate atent înainte de a părăsi exploatatia; i) trebuie să se efectueze o ancheta epidemiologica în conformitate cu art. 8 din prezenta norma sanitară veterinara. (4) Atunci când situaţia epidemiologica o cere, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor: a) poate aplica măsurile prevăzute de art. 5, alin. (1) din prezenta norma sanitară veterinara, în exploatatia menţionată la alin. (2). Cu toate acestea, când considera ca permit condiţiile, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să limiteze aplicarea acestor măsuri numai la porcinele suspecte de a fi infectate sau contaminate cu virusul pestei porcine africane şi la partea exploatatiei în care au fost ţinute acestea, cu condiţia ca aceste porcine sa fi fost adapostite, cazate şi hranite complet separat de alte porcine din exploatatie; în orice caz, atunci când porcinele sunt ucise trebuie să se preleveze un număr suficient de probe pentru a se confirma sau exclude prezenta virusului pestei porcine africane, în conformitate cu manualul de diagnostic, b) poate stabili temporar o zona de control în jurul exploatatiei menţionate la alin. (2) al prezentului articol. În exploatatiile de porcine din interiorul acestei zone trebuie să se aplice câteva sau toate măsurile menţionate la alin. (1) sau (2). (5) Odată adoptate, măsurile prevăzute la alin. (2) nu trebuie ridicate până când nu a fost exclusa oficial prezenta pestei porcine africane.Măsuri în cazuri în care prezenta pestei porcine africane este confirmată într-o exploatatie  +  Articolul 5 (1) În cazurile în care se confirma oficial prezenta pestei porcine africane, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune ca: a) toate porcinele din exploatatie să fie ucise imediat sub supraveghere oficială şi în asa fel încât să se evite riscul răspândirii virusului pestei porcine africane în timpul transportului sau uciderii; b) atunci când se ucid porcinele, să fie prelevate un număr suficient de probe, conform manualului de diagnostic, pentru a se putea stabili modul de introducere a virusului pestei porcine africane în exploatatie, precum şi durata de timp cat a putut exista în exploatatie înainte ca boala sa fi fost notificată; c) carcasele de porcine ce au murit sau au fost ucise să fie prelucrate sub supraveghere oficială; d) pe cat este posibil, carnea de porcine tăiate în timpul perioadei dintre introducerea probabila a bolii în exploatatie şi instituirea măsurilor oficiale să fie supusă trasabilitatii şi prelucrata sub supraveghere oficială; e) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porcine, colectate din exploatatie în timpul perioadei dintre introducerea probabila a bolii în exploatatie şi instituirea măsurilor oficiale, trebuie să fie supuse trasabilitatii şi distruse sub supraveghere oficială, astfel încât să se evite riscul răspândirii virusului pestei porcine africane; f) toate substantele şi deşeurile ce au putut fi contaminate, precum furajele, să fie procesate; toate materialele de unica folosinţă ce pot fi contaminate, în special cele utilizate pentru acţiunile de ucidere, trebuie să fie distruse; aceste acţiuni trebuie efectuate conform instrucţiunilor medicului veterinar oficial; g) după eliminarea porcinelor, clădirile folosite pentru adăpostirea acestora, vehiculele utilizate pentru transportul porcinelor sau al carcaselor acestora precum şi echipamentul, asternutul, balegarul şi purinul să fie curatate şi dacă este necesar, dezinsectizate, dezinfectate şi tratate conform art. 12; h) în cazul unui focar primar de boala, izolatul de virus de pesta porcina africana să fie supus procedurii de laborator stabilite de manualul de diagnostic pentru a se identifica tipul genetic; i) să se efectueze o ancheta epidemiologica conform art. 8 din prezenta norma sanitară veterinara. (2) În cazurile în care un focar a fost confirmat într-un laborator, într-o gradina zoologica, într-un parc zoologic sau într-o zona imprejmuita unde sunt ţinute porcine în scopuri ştiinţifice sau scopuri corelate cu conservarea speciilor sau conservarea raselor rare, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate decide o derogare de la alin. (1) lit. a) şi lit. e). (3) Derogarea prevăzută la alin. (2) nu trebuie să afecteze negativ interesele comunitare de baza. (4) Decizia menţionată la alin. (2) trebuie notificată imediat Comisiei Europene.Măsuri în cazurile în care prezenta pestei porcine africane este confirmată în exploataţii ce sunt constituite din unităţi de producţie diferite  +  Articolul 6 (1) Atunci când prezenta pestei porcine africane este confirmată în exploataţii ce constau în doua sau mai multe unităţi de producţie independente şi pentru a se încheia ingrasarea porcinelor, autoritatea sanitară veterinara competenţa poate hotărî o derogare de la prevederile art. 5, alin. (1), lit. a), în ceea ce priveşte unităţile de producţie cu porcine sanatoase dintr-o exploatatie contaminata, cu condiţia ca medicul veterinar oficial sa confirme ca structura, dimensiunea şi distanta dintre aceste unităţi de producţie, precum şi operaţiunile efectuate acolo sunt de asa natura încât unităţile de producţie să aibă echipamente complet independente pentru adăpostire, creştere şi furajare, astfel încât virusul sa nu poată fi răspândit dintr-o unitate de producţie în alta. (2) Dacă face uz de derogarea menţionată la alin. (1), Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentara trebuie să elaboreze reguli detaliate pentru aplicarea acesteia, în funcţie de garanţiile de sănătate a animalelor ce pot fi asigurate. (3) Când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor face uz de derogarea prevăzută la alin. (1), o va notifica imediat Comisiei Europene.Măsuri în exploataţii de contact  +  Articolul 7 (1) Exploatatiile trebuie să fie recunoscute ca exploataţii de contact atunci când medicul veterinar oficial constata sau considera, pe baza anchetei epidemiologice efectuate în conformitate cu prevederile art. 8 din prezenta norma sanitară veterinara, ca pesta porcina africana a putut fi introdusă fie din alte exploataţii în exploatatia menţionată la art. 4 sau 5, fie din aceasta din urma exploatate în alte exploataţii. (2) În astfel de exploataţii trebuie să fie aplicate prevederile art. 4, până când prezenta pestei porcine africane este oficial exclusa. (3) Dacă situaţia epidemiologica o impune, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să aplice măsurile prevăzute de art. 5, alin. (1), în exploatatiile de contact la care s-a referit alin. (1). (4) Atunci când porcinele sunt ucise, trebuie prelevate un număr suficient de probe, conform manualului de diagnostic, pentru a se putea confirma sau exclude prezenta virusului pestei porcine africane în aceste exploataţii.Ancheta epidemiologica  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune ca ancheta epidemiologica în privinta cazurilor de suspiciune sau a focarelor de pesta porcina africana să fie efectuată pe baza chestionarelor elaborate în cadrul planurilor de contingenta menţionate la art. 21. (2) O astfel de ancheta trebuie să clarifice cel puţin:(a) durata de timp cat poate să fi existat virusul pestei porcine africane în exploatatie, înainte ca boala să fie notificată sau suspectata;(b) originea posibila a pestei porcine africane în exploatatie şi identificarea altor exploataţii în care porcinele pot fi infectate sau contaminate din aceeaşi sursa;(c) miscarile de persoane, vehicule, porcine, carcase, material seminal, carne sau orice material ce poate vehicula virusul către sau din exploatatiile în cauza;(d) posibilitatea ca vectori sau porci salbatici sa producă răspândirea bolii. (3) Dacă rezultatele acestei anchete sugereaza ca pesta porcina africana ar putut fi raspandita din sau către exploataţii situate în state membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană şi statele membre în cauza trebuie informate imediat.Stabilirea zonelor de protecţie şi de supraveghere  +  Articolul 9 (1) Imediat după ce diagnosticul de pesta porcina africana a fost confirmat la porcinele dintr-o exploatatie, autoritatea sanitară veterinara competenţa trebuie să stabilească o zona de protecţie cu o raza de cel puţin trei kilometri în jurul focarului, care, la rândul ei, trebuie să fie într-o zona de supraveghere cu o raza de cel puţin zece kilometri. (2) În zonele menţionate la art. (1) trebuie să fie aplicate măsurile menţionate la art. 10 şi 11. (3) Atunci când stabileşte zonele de protecţie şi de supraveghere, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ţină cont de: a) rezultatele anchetei epidemiologice efectuată în conformitate cu art. 8; b) situaţia geografică, mai ales delimitarile artificiale sau naturale; c) situarea, apropierea exploataţiilor; d) tipul de miscari şi de comerţ cu porcine; e) disponibilitatea abatoarelor şi a echipamentelor pentru procesarea carcaselor; f) echipamentul şi personalul disponibil pentru a controla orice mişcare de porcine în interiorul zonelor, în special dacă porcinele care vor fi ucise trebuie mutate din exploatatia de origine a acestora. (4) Dacă o zona de protecţie sau supraveghere include părţi ale teritoriului României şi al teritoriului unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să colaboreze cu aceste state la stabilirea zonei de protecţie sau supraveghere. (5) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia toate măsurile necesare, inclusiv folosirea semnelor distinctive, a notelor de atenţionare şi a resurselor media, precum presa şi televiziunea, pentru a asigura ca toate persoanele din zonele de protecţie şi supraveghere sunt pe deplin constiente de restricţiile în vigoare conform art. 10 şi 11 din prezenta norma sanitară veterinara; şi trebuie să ia măsurile pe care le considera corespunzătoare, pentru a se asigura aplicarea adecvată a acestor măsuri.Măsuri în zona de protecţie stabilită  +  Articolul 10 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună aplicarea următoarelor măsuri în zona de protecţie: a) cat mai curând posibil, efectuarea unui recensământ al tuturor exploataţiilor; după stabilirea zonei de protecţie, aceste exploataţii trebuie să fie inspectate de un medic veterinar oficial în cel mult şapte zile, pentru a efectua o examinare clinica a porcinelor şi pentru a verifica registrul şi mărcile de identificare a porcinelor menţionate la art. 4 şi 5 din Norma veterinara privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004, ce transpune Directiva Consiliului 92/102/CEE . b) interzicerea miscarii şi transportului porcinelor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă e necesar, drumurile de serviciu ale exploataţiilor, afară de cazul când autoritatea sanitară veterinara competenţa autorizeaza miscarile menţionate la lit. f): aceasta interdicţie nu trebuie să fie aplicată tranzitului rutier sau feroviar de porcine fără descărcare sau oprire. c) Mai mult, conform procedurii comunitare, se poate acorda o derogare pentru taierea porcinelor provenind din exteriorul zonei de protecţie care sunt în drum spre un abator situat în zona amintita, şi sunt destinate tăierii imediate. d) camioanele şi alte vehicule şi echipamente, ce sunt utilizate pentru a transporta porcinele sau alte efective sau materiale ce pot fi contaminate (precum carcase, furaje, gunoi de grajd, purin şi altele), trebuie să fie curatate, dezinfectate şi dacă este necesar dezinsectizate şi tratate cat mai curând posibil după contaminare, conform art. 12; nici un camion sau vehicul ce a fost utilizat pentru transportul porcinelor nu poate părăsi zona fără să fie curatat, dezinfectat, inspectat şi apoi din nou autorizat pentru transport de către autoritatea sanitară veterinara competenţa; e) nici un alt animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploatatie, fără autorizarea autorităţii sanitare veterinare competente; f) toate porcinele ce au murit sau s-au imbolnavit într-o exploatatie trebuie să fie notificate imediat autorităţii sanitare veterinare competente ce trebuie să efectueze investigaţii corespunzătoare conform procedurilor stabilite în manualul de diagnostic; g) porcinele nu pot fi transportate din exploatatia în care acestea sunt ţinute timp de cel puţin 40 de zile după încheierea curăţeniei şi dezinfectiei preliminare şi, dacă este necesar, a dezinsectiei exploataţiilor infectate. După 40 de zile, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza deplasarea porcinelor din exploatatia amintita pentru a fi transportate direct, în condiţiile menţionate la alin. (3), către:(i) un abator desemnat de către autoritatea sanitară veterinara competenţa, de preferinta în interiorul zonei de protecţie sau de supraveghere, în scopul tăierii imediate,(îi) o întreprindere de procesare sau un loc adecvat unde porcinele sunt ucise imediat, iar carcasele acestora sunt prelucrate sub supraveghere oficială,(iii) în circumstanţe excepţionale, alte clădiri situate în afară zonei de protecţie,(iv) în situaţia în care se face uz de prevederea de la lit. f), Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, trebuie să informeze imediat Comisia Europeană prin Comitetul Veterinar Permanent. h) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porcine nu trebuie să părăsească exploatatiile situate în interiorul zonei de protecţie; i) orice persoană care intra sau părăseşte exploatatiile de porcine, trebuie să se conformeze cu măsurile de igiena corespunzătoare, necesare pentru a reduce riscul răspândirii virusului pestei porcine africane. (2) În condiţiile menţionate la art. 3, atunci când interdicţiile prevăzute la alin. (1) sunt menţinute peste 40 de zile datorită apariţiei focarelor ulterioare de boala şi, ca urmare, apar probleme de bunastare a animalelor sau de alta natura legate de cazarea porcinelor, autoritatea sanitară veterinara competenţa poate, în urma solicitării motivate a proprietarului, sa autorizeze transportul de porcine dintr-o exploatatie din interiorul zonei de protecţie, pentru a fi transportate direct către: a) un abator desemnat de autoritatea sanitară veterinara competenţa, de preferat în interiorul zonei de protecţie sau supraveghere, pentru scopul tăierii imediate; b) o întreprindere de procesare sau un loc potrivit unde porcinele sunt ucise imediat iar carcasele acestora sunt procesate sub supraveghere oficială; c) în circumstanţe excepţionale, alte clădiri situate în afară zonei de protecţie. d) în situaţia în care se aplică prevederea menţionată la alin (2), Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană prin Comitetul Veterinar Permanent. (3) Atunci când se face referinţa la prezentul alineat, autoritatea veterinara competenţa poate autoriza transportul de porcine din exploatatia în cauza, cu condiţia ca: a) un medic veterinar oficial sa fi efectuat o examinare clinica a porcinelor din exploatatie, în special a celor ce vor fi transportate, incluzând măsurarea temperaturii corpului, conform procedurilor stabilite de manualul de diagnostic şi o verificare a înregistrării şi marcii de identificare a porcinelor, menţionată la art. 4 şi 5 din norma sanitară veterinara aprobată prin ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004; b) verificările şi examinarile menţionate la pct. a) sa nu fi prezentat vreo dovada de pesta porcina africana şi să fie conforme cu norma veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004; c) porcinele să fie transportate în vehicule sigilate de către autoritatea sanitară veterinara competenţa; d) vehiculele şi echipamentele implicate în transportul porcinelor să fie curatate şi dezinfectate imediat după transport, în conformitate cu prevederile art. 12 din prezenta norma sanitară veterinara; e) dacă porcinele sunt sacrificate sau ucise, trebuie prelevate de la acestea un număr suficient de probe conform manualului de diagnostic, pentru a fi confirmată sau exclusa prezenta virusului pestei porcine africane în aceste exploataţii; f) dacă porcinele sunt transportate către un abator:(i) autoritatea sanitară veterinara competenţa responsabilă de abator trebuie informată despre intenţia de a se trimite porcine, iar sosirea acestora trebuie notificată autorităţii sanitare veterinare competente de la locul de expediere,(îi) la sosirea la abator, aceste porcine trebuie ţinute şi sacrificate separat de alte porcine,(iii) în timpul inspecţiei efectuate ante şi postmortem la abatorul desemnat, autoritatea sanitară veterinara competenţa trebuie să ţină cont de orice semne ale prezentei pestei porcine africane,(iv) carnea proaspăta de la aceste porcine trebuie să fie prelucrata sau marcată cu marca specială menţionată la art. 5, pct. 1), al Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspăta aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 535/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 10 decembrie 2002, ce transpune Directiva Consiliului Europei 72/461/CEE , şi trebuie prelucrata separat conform regulilor stabilite la art. 4, alin. (1), lit. a), pct. (i), al Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul cu produse din carne dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 şi nr. 155 bis din 11 martie 2003, ce transpune Directiva Consiliului 80/215/CEE ; acestea trebuie efectuate într-o întreprindere desemnată de autoritatea sanitară veterinara competenţa; carnea trebuie să fie expediată către întreprinderea amintita, cu condiţia ca transportul să fie sigilat înainte de plecare şi sa rămână sigilat pe toată durata transportului. (4) Măsurile în zona de protecţie trebuie să continue a fi aplicate cel puţin până când: a) au fost efectuate curăţenia, dezinfectia şi, dacă este necesar, dezinsectia în exploatatiile infectate; b) porcinele din toate exploatatiile au fost supuse examinarilor clinice şi de laborator, efectuate conform manualului de diagnostic, pentru a se detecta prezenta posibila a virusului pestei porcine africane.Examinarile la care se referă lit. b) nu trebuie să aibă loc până când nu s-au scurs 45 zile de la încheierea curăţeniei, dezinfectiei şi dacă este necesar, a măsurilor de dezinsecţie preliminare în exploatatiile infectate. (5) Cu toate acestea, prin derogare de la prevederile alin. (1), lit. f), şi alin. (2) şi (4), perioadele de 40 şi 45 de zile pot fi reduse la 30 de zile dacă, în conformitate cu manualul de diagnostic, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor a aplicat un program intensiv de testare şi prelevare, făcând posibila excluderea prezentei pestei porcine africane în exploatatia în cauza.Măsuri în zona de supraveghere stabilită  +  Articolul 11 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să aplice următoarele măsuri în zona de supraveghere: a) se efectuează un recensământ al tuturor exploataţiilor de porcine; b) se interzice miscarea şi transportul de porcine pe drumurile publice sau private, în afară de cazul în care sunt aprobate de către autoritatea competentă, excluzând, când e necesar, drumurile de serviciu ale exploataţiilor. Nu este necesar să se aplice aceasta interdicţie tranzitului rutier sau feroviar de porcine, fără descărcare sau oprire, sau porcinelor pentru tăiere ce provin din afară zonei de supraveghere, şi sunt în drum spre un abator situat în zona amintita pentru a fi tăiate imediat; c) camioanele şi alte vehicule şi echipamente ce sunt utilizate pentru transport de porcine sau alte efective sau materiale ce pot fi contaminate (de exemplu carcase, furaje, purin, gunoi de grajd şi asa mai departe) trebuie să fie curatate, dezinfectate şi dacă este necesar, dezinsectizate şi tratate cat mai curând după contaminare în conformitate cu prevederile art. 12 din prezenta norma sanitară veterinara; nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul de porcine, nu poate părăsi zona fără să fie curatat sau dezinfectat; d) nici un alt animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploatatie în timpul primelor şapte zile după stabilirea zonei, fără autorizarea autorităţii sanitare veterinare competente; e) toate porcinele moarte sau bolnave dintr-o exploatatie trebuie să fie imediat notificate autorităţii sanitare veterinare competente, care la rândul sau trebuie să efectueze anchete adecvate, conform procedurilor stabilite de manualul de diagnostic; f) porcinele nu trebuie să părăsească exploatatia în care sunt ţinute timp de cel puţin 30 de zile după terminarea curăţeniei, dezinfectiei şi, dacă este necesar, a dezinsectizarii preliminare exploataţiilor infectate. După 30 de zile Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza transportul porcinelor din exploatatia amintita, în condiţiile stabilite la art. 10, alin. (3), pentru a fi transportate direct la:(i) un abator desemnat de către autoritatea sanitară veterinara competenţa, în scopul tăierii imediate, de preferat în interiorul zonei de protecţie sau de supraveghere,(îi) o întreprindere de procesare sau un loc adecvat, unde porcinele sunt ucise imediat şi carcasele acestora sunt prelucrate sub supraveghere oficială, sau(iii) în împrejurări excepţionale, alte clădiri situate în interiorul zonei de protecţie sau supraveghere.(iv) În situaţia în care face uz de prevederea de la lit. f), pct. iii) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze imediat Comisia prin Comitetul Veterinar Permanent. g) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porcine nu trebuie să părăsească exploatatiile situate în interiorul zonei de supraveghere; h) toate persoanele care intra sau părăsesc exploatatiile de porcine, trebuie să respecte măsurile de igiena corespunzătoare ce sunt necesare pentru a reduce riscul răspândirii virusului pestei porcine africane. (2) Atunci când interdicţiile prevăzute la alin. (1) sunt menţinute peste 40 de zile, din cauza focarelor de boala ulterioare şi, ca urmare a respectării bunastarii animalelor sau altor probleme ce se ivesc în întreţinerea porcinelor, în condiţiile menţionate la art. 10, alin. (3), autoritatea sanitară veterinara competenţa poate, ca urmare a solicitării întemeiate a unui proprietar, sa autorizeze transportul de porcine dintr-o exploatatie situata în interiorul zonei de supraveghere, pentru a fi transportate direct către: a) un abator desemnat de către autoritatea sanitară veterinara competenţa, de preferinta în interiorul zonei de protecţie sau supraveghere, pentru scopul tăierii imediate; b) o întreprindere de procesare sau un loc adecvat unde porcinele sunt ucise imediat şi carcasele acestora sunt procesate sub supraveghere oficială, sau c) în circumstanţe excepţionale, alte locatii din interiorul zonei de protecţie sau de supraveghere. d) în situaţia în care face uz de prevederea de la lit. c), Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană prin Comitetul Veterinar Permanent. (3) Măsurile din zona de supraveghere trebuie să fie aplicate în continuare cel puţin până când: a) sunt efectuate curăţirea, dezinfectia şi dacă este necesar, dezinsectia în exploatatiile infectate; b) porcinele din toate exploatatiile au fost supuse examinarilor clinice şi, atunci când este necesar, examinarilor de laborator stabilite de manualul de diagnostic, pentru a se detecta prezenta eventuala a virusului pestei porcine africane. c) Examinarile menţionate la lit. b) nu trebuie efectuate până când nu au trecut 40 de zile de la terminarea curăţeniei, dezinfectiei şi, dacă este necesar, a măsurilor de dezinsecţie preliminare în exploatatiile infectate. (4) Cu toate acestea, prin derogare de la prevederile alin. (1), lit. f) şi alin. (2) şi (3), perioada de 30 zile stipulată la alin. (1), lit. f), şi perioada de 40 zile stipulată la alin. (2) şi (3), pot fi reduse, respectiv la 21, 30 şi 20 zile, dacă, potrivit manualului de diagnostic, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor a aplicat un program intensiv de testare şi de prelevare de probe care să facă posibila excluderea prezentei pestei porcine africane în exploatatia în cauza.Curatare, dezinfectare şi tratament cu insecticide  +  Articolul 12Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună ca: a) dezinfectantele şi insecticidele utilizate, precum şi concentratiile acestora să fie autorizate oficial de către autoritatea sanitară veterinara competenţa; b) curatarea, dezinfectia şi, dacă sunt necesare, operaţiunile de dezinsecţie să fie efectuate sub supraveghere oficială conform:(i) instrucţiunilor date de medicul veterinar oficial; şi(îi) principiilor şi procedurilor stabilite în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara.Repopularea exploataţiilor de porcine după un focar de boala  +  Articolul 13 (1) Reintroducerea porcinelor în exploatatiile menţionate la art. 5, nu trebuie să aibă loc cel puţin 40 de zile de la terminarea curăţeniei, dezinfectiei şi, dacă este necesar, a operaţiunilor de dezinsecţie în exploatatia în cauza, conform prevederilor alin. (2), (3), (4), (5), (6) şi (7). (2) La reintroducerea porcinelor trebuie să se ţină cont de tipul de creştere practicat în exploatatia în cauza, conform uneia dintre procedurile stabilite la alin. (3), (4), (5), (6) şi (7). (3) În cazul exploataţiilor unde introducerea bolii nu a fost legată de vectori, trebuie să se aplice următoarele proceduri: a) în cazul exploataţiilor în aer liber, reintroducerea porcinelor trebuie să înceapă cu introducerea porcinelor santinela care au fost verificate şi găsite negative când s-a controlat prezenta anticorpilor împotriva virusului pestei porcine africane, sau care provin din exploataţii ce nu sunt supuse nici unei restrictii legate de pesta porcina africana. b) porcinele santinela trebuie să fie plasate în conformitate cu cerinţele autorităţii sanitare veterinare competente, în toată exploatatia infectata; după 45 de zile, de la porcinele santinela se preleveaza probe ce trebuie testate pentru prezenta anticorpilor, conform manualului de diagnostic; c) nici un porc nu poate părăsi exploatatia înainte de a se obţine rezultate negative la testarile serologice; d) dacă nici o porcina nu a dezvoltat anticorpi împotriva virusului pestei porcine africane, poate să aibă loc repopularea completa; e) în ceea ce priveşte toate celelalte forme de creştere, reintroducerea porcinelor trebuie să aibă loc fie conform măsurilor prevăzute la lit. a), b), c) şi d), trebuie efectuată pe bazată pe principiul repopularii totale, cu condiţia ca:(i) toate porcinele sa sosească într-o perioadă de 20 de zile şi sa provină din exploataţii ce nu sunt supuse nici unei restrictii legate de pesta porcina africana;(îi) porcinele din efectivul repopulat trebuie să fie supuse unei examinari serologice, conform manualului de diagnostic; pentru aceasta, prelevarea de probe trebuie efectuată cel mai devreme la 45 de zile după sosirea ultimelor porcine.(iii) nici un porc nu poate părăsi exploatatia înainte de obţinerea rezultatelor negative ale examinării serologice; (4) În cazul exploataţiilor în care introducerea bolii a fost legată de vectori, repopularea nu trebuie să aibă loc cel puţin şase ani, cu excepţia cazului în care: a) au fost efectuate cu succes, sub supraveghere oficială, operaţiuni specifice pentru a elimina vectorul din amenajările şi locurile unde vor fi ţinute porcine sau în care pot veni în contact cu vectorul, sau b) a fost posibil să se demonstreze ca persistenta vectorului nu mai reprezintă un risc semnificativ pentru transmiterea pestei porcine africane; (5) după efectuarea celor prevăzute la lit. a) şi b), sunt aplicabile măsurile stabilite la alin. (3), lit. a), b), c) şi d). (6) pe lângă aceste măsuri, cu toate acestea, după repopularea totală nici un porc nu poate părăsi exploatatia în cauza până când au fost efectuate examinari serologice suplimentare pentru pesta porcina africana, cu rezultate negative la probele recoltate de la porcinele din exploatatie, cel mai devreme la 60 de zile după repopularea totală, conform manualului de diagnostic. (7) Atunci când introducerea bolii nu poate fi legată de vectori şi dacă au trecut mai mult de şase săptămâni de la terminarea operaţiunilor de curatare şi dezinfecţie în exploatatie, autoritatea sanitară veterinara competenţa poate autoriza o derogare de la prevederile alin. (3), ţinându-se cont de situaţia epidemiologica. (8) Reintroducerea animalelor domestice din alte specii decât porcine, în exploatatiile descrise la art. 5 din prezenta norma sanitară veterinara, trebuie să fie supusă autorizării autorităţii sanitare veterinare competente, care trebuie să ţină cont de riscul răspândirii infectiei sau de persistenta vectorilor actuali printr-o astfel de reintroducere.Măsuri în cazul în care pesta porcina africana este suspectata sau confirmată într-un abator sau mijloc de transport  +  Articolul 14 (1) Atunci când exista o suspiciune de pesta porcina africana într-un abator sau într-un mijloc de transport, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună ca autoritatea sanitară veterinara competenţa sa pună imediat în mişcare mijloace oficiale de investigare, pentru a confirma sau exclude prezenta bolii, conform procedurilor stabilite în manualul de diagnostic. (2) Dacă este detectat un caz de pesta porcina africana într-un abator sau într-un mijloc de transport, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca: a) toate animalele din acel abator sau din acel mijloc de transport sunt ucise, fără întârziere; b) carcasele, organele şi deşeurile de animale provenite de la animale posibil infectate sau contaminate, sunt procesate sub supraveghere oficială; c) curăţenia, dezinfectia şi, dacă este necesar, operaţiunile de dezinsecţie a clădirilor şi echipamentului, inclusiv a vehiculelor, trebuie să fie efectuate sub supravegherea medicului veterinar oficial, conform prevederilor art. 12; d) se efectuează mutatis mutandis o ancheta conform prevederilor art. 8; e) izolatul virusului de pesta porcina africana se supune procedurii de laborator stabilită în manualul de diagnostic, pentru a se identifica tipul genetic al virusului; f) sunt aplicate măsurile prevăzute la art. 7 în exploatatia de unde provin porcinele sau carcasele infectate şi în alte exploataţii de contact. Cu excepţia cazului în care ancheta epidemiologica a indicat altceva, măsurile stabilite de art. 5, alin. (1), din prezenta norma sanitară veterinara trebuie aplicate în exploatatia de origine a porcinelor sau carcaselor infectate; g) nici un animal nu este reintrodus pentru tăiere sau transport cel puţin 24 de ore după încheierea operaţiilor de curatare, dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie conform prevederilor art. 12.Măsuri pentru cazurile în care pesta porcina africana este suspectata sau confirmată la porci mistreti  +  Articolul 15 (1) Imediat ce Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor este informată ca porcinele sălbatice sunt suspecte a fi infectate, aceasta trebuie să instituie toate măsurile corespunzătoare pentru a confirma sau a exclude prezenta bolii, dând informaţii proprietarilor de porcine şi vânătorilor prin efectuarea de investigaţii la toţi porcii mistreti impuscati sau gasiti morţi, incluzând o testare de laborator. (2) De îndată ce a avut loc confirmarea unui caz primar de pesta porcina africana la porcii salbatici, pentru a se reduce răspândirea bolii, Autoritatea Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie imediat: a) sa stabilească un grup de experţi care să cuprindă medici veterinari, biologi specialişti în fauna sălbatică şi epidemiologi; grupul de experţi trebuie să asiste autoritatea veterinara competenţa la:(i) cercetarea situaţiei epidemiologice şi definirea unei zone infectate în conformitate cu art. 16, alin. (6), lit. b);(îi) stabilirea măsurilor corespunzătoare ce trebuie aplicate în zona infectata, pe lângă cele menţionate la lit. b) şi c); aceste măsuri pot include suspendarea vânătorii şi interdicţia de furajare a porcilor salbatici;(iii) întocmirea planului de eradicare pentru a fi transmis Comisiei Europene, conform art. 16 din prezenta norma sanitară veterinara;(iv) efectuarea de controale pentru verificarea eficientei măsurilor adoptate pentru eradicarea pestei porcine africane din zona infectata; b) sa pună sub supraveghere oficială exploatatiile de porcine din zonele definite ca infectate şi, în special, sa dea ordin ca:(i) să se efectueze un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porcine din toate exploatatiile; recensământul trebuie adus la zi de proprietar; informaţiile din recensământ trebuie furnizate la cerere şi pot fi verificate la fiecare inspecţie; cu toate acestea, în ceea ce priveşte exploatatiile de porcine în aer liber, primul recensământ efectuat poate fi realizat pe baza unei evaluări;(îi) toate porcinele din exploatatie să fie ţinute în adaposturi sau un alt loc unde acestea pot fi izolate de porcii salbatici; porcii salbatici nu trebuie să aibă acces la nici un material ce poate ulterior veni în contact cu porcinele din exploatatie;(iii) nici un porc sa nu poată intra sau ieşi din exploatatie, cu excepţia cazului în care autoritatea sanitară veterinara competenţa a autorizat acest lucru, având în vedere situaţia epidemiologica;(iv) la intrările şi ieşirile din adăposturile pentru porcine şi din exploatatie să fie utilizate mijloace corespunzătoare de dezinfecţie şi, dacă este necesar, mijloace de dezinsecţie;(v) să se aplice măsuri corespunzătoare de igiena tuturor persoanelor care vin în contact cu porci salbatici, pentru a reduce riscul răspândirii virusului de pesta porcina africana;(vi) toate porcinele moarte sau bolnave cu simptome de pesta porcina africana dintr-o exploatatie să fie testate pentru prezenta pestei porcine africane;(vii) sa nu fie adusă într-o exploatatie de porcine nici o parte a unui porc mistret, impuscat sau găsit mort, şi nici un material sau echipament ce poate fi contaminat cu virusul pestei porcine africane;(viii) porcinele, materialul seminal al acestora, embrionii sau ovulele destinate comerţului cu statele membre ale Uniunii Europene sa nu fie deplasate din zona infectata; c) sa ia măsuri ca toţi porcii mistreti impuscati sau gasiti morţi în zona infectata definită să fie examinati de un medic veterinar oficial şi testati pentru pesta porcina africana, conform manualului de diagnostic. d) carcasele tuturor porcilor mistreti găsite pozitive trebuie să fie procesate sub supraveghere oficială. e) atunci când astfel de testări prezintă rezultate negative în ceea ce priveşte pesta porcina africana, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să aplice măsurile stabilite la art. 11, alin. (2) din Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate animala şi de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului salbatic şi la comercializarea carnii de vanat salbatic, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 119/2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 12 martie 2003, ce transpune Directiva Consiliului 92/45/CEE . f) părţile ce nu sunt destinate consumului uman trebuie procesate sub supraveghere oficială; g) sa dispună ca virusul pestei porcine africane izolat să fie supus procedurii de laborator indicate în manualul de diagnostic pentru a se identifica tipul genetic de virus. (3) Dacă un caz de pesta porcina africana a apărut la o porcina sălbatică într-o zona din România aflată în apropierea teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene, statul respectiv, membru al Uniunii Europene, şi Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să colaboreze la stabilirea măsurilor de control al bolii.Planuri de eradicare a pestei porcine africane din populatiile de porci salbatici  +  Articolul 16 (1) Fără a se aduce atingere măsurilor stabilite la art. 15 din prezenta norma sanitară veterinara, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să supună Comisiei Europene, în termen de 90 de zile de la confirmarea cazului primar de pesta porcina africana la porci salbatici, un plan scris al măsurilor instituite pentru a eradica boala în zona definită ca infectata şi al măsurilor aplicate în exploatatiile din acea zonă. (2) Planul poate fi ulterior amendat sau suplimentat pentru a se tine cont de evolutiile situaţiei. (3) Dacă aceste amendamente privesc redefinirea zonei infectate, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze fără întârziere Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene de aceste amendamente. (4) Dacă amendamentele se referă la alte prevederi ale planului, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să transmită planul amendat Comisiei Europene, pentru examinare şi autorizare finala, în conformitate cu procedura comunitara. (5) După ce au fost autorizate măsurile prevăzute de planul menţionat la alin. (1), acestea trebuie să înlocuiască măsurile iniţiale stabilite potrivit art. 15, la o dată ce va fi decisa când se emite aprobarea. (6) Planul menţionat la alin. (1) trebuie să conţină informaţii despre: a) rezultatele anchetelor epidemiologice şi ale controalelor efectuate potrivit art. 15, precum şi distribuţia geografică a bolii; b) definirea zonei infectate în interiorul teritoriului României. Atunci când defineste zona infectata, autoritatea sanitară veterinara competenţa trebuie să ţină cont de:(i) rezultatele anchetelor epidemiologice efectuate şi de distribuţia geografică a bolii;(îi) populaţia de porci salbatici din zona;(iii) existenta obstacolelor naturale sau artificiale majore în calea miscarilor de porci salbatici; c) organizarea cooperării strânse între biologi, vânători, organizaţii de vânătoare, servicii ce se ocupa de fauna sălbatică şi autorităţi sanitare veterinare (sănătate a animalelor şi sănătate publică); d) campania de informare ce trebuie pusă în aplicare pentru a mari sensibilitatea vânătorilor la măsurile pe care trebuie să le adopte în cadrul planului de eradicare; e) eforturile specifice făcute pentru a determina extinderea infectiei la populaţia de porci salbatici, prin investigarea porcilor mistreti impuscati de vânători sau gasiti morţi, şi prin testare de laborator, incluzând investigaţii epidemiologice pe categorii de varste; f) cerinţele pe care trebuie să le respecte vânătorii pentru a evita orice răspândire a bolii; g) metoda de eliminare a porcilor salbatici gasiti morţi sau impuscati ce trebuie să fie bazată pe:(i) procesarea sub supraveghere oficială sau(îi) inspecţia efectuată de un medic veterinar oficial şi pe testări de laborator după cum sunt prevăzute în manualul de diagnostic; carcasele tuturor animalelor găsite pozitive trebuie să fie procesate sub supraveghere sanitară veterinara oficială; când astfel de testări arata rezultate negative în ceea ce priveşte pesta porcina africana, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să aplice măsurile stabilite la art. 11, alin. (2), din Norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 119/2003, ce transpune Directiva Consiliului 92/45/EEC . Părţile ce nu sunt destinate pentru consum uman trebuie să fie procesate sub supraveghere sanitară veterinara oficială; h) ancheta epidemiologica trebuie efectuată pentru fiecare porc salbatic impuscat sau găsit mort şi trebuie să includă completarea unui chestionar ce furnizează informaţii despre:(i) zona geografică unde animalul a fost găsit mort sau impuscat,(îi) data la care animalul a fost găsit mort sau impuscat,(iii) persoana care a găsit sau impuscat animalul,(iv) vârsta şi sexul porcului,(v) simptome înainte de impuscare, dacă porcul salbatic este impuscat;(vi) starea carcasei, dacă porcul salbatic este găsit mort;(vii) constatări de laborator; i) programele de supraveghere şi măsurile de prevenire aplicabile exploataţiilor situate în zona infectata definită şi, dacă este necesar, în împrejurimile acesteia, inclusiv transportul şi miscarea animalelor în interiorul, din şi către aceasta zona; aceste măsuri trebuie să includă cel puţin interdicţia miscarii din zona infectata pentru comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene a porcinelor, a materialului seminal, a embrionilor sau a ovulelor acestora şi pot include o interdicţie temporară a producţiei de porcine şi a infiintarii de noi exploataţii; j) alte criterii ce trebuie să fie aplicate pentru ridicarea măsurilor adoptate; k) autoritatea responsabilă de supravegherea şi coordonarea structurilor responsabile de implementarea planului; l) sistemul de informaţii stabilit pentru a se asigura ca grupul de experţi nominalizaţi în conformitate cu art. 15, alin. (2), lit. a), poate revizui regulat rezultatele planului de eradicare; m) măsurile de monitorizare a bolii ce trebuie impuse cel mai devreme după 12 luni după diagnosticarea ultimului caz de pesta porcina africana la porcii salbatici din zona infectata definită. Aceste măsuri de monitorizare trebuie să rămână în vigoare cel puţin încă alte 12 luni şi trebuie să includă cel puţin prevederile deja aplicate în conformitate cu lit. e), g) şi h). (7) Un raport referitor la situaţia epidemiologica în zona definită şi la rezultatele planului de eradicare trebuie transmis la fiecare şase luni Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene conform procedurii comunitare.Măsuri pentru a preveni răspândirea virusului pestei porcine africane prin intermediul vectorilor  +  Articolul 17 (1) Dacă prezenta vectorilor este posibila sau suspicionata într-o exploatatie în care a fost confirmată pesta porcina africana, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună următoarele măsuri: a) clădirile infectate şi împrejurimile acestora să fie verificate pentru a depista prezenta vectorilor prin mijloace de inspecţie fizica şi, dacă este necesar, prin plasarea de capcane pentru exemplare în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara; b) atunci când prezenta vectorilor este confirmată:(i) se efectuează testări de laborator corespunzătoare pentru a confirma sau exclude transmiterea virusului pestei porcine africane prin vectori,(îi) se stabilesc măsuri suplimentare adecvate de monitorizare, control şi verificare în exploatatie şi în zona din jurul exploatatiei; c) atunci când prezenta vectorilor este confirmată, dar lupta împotriva acestora este imposibila, cel puţin şase ani porcinele şi, dacă este necesar, alte animale domestice nu vor fi ţinute în exploatatie; (2) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să furnizeze informaţii privind implementarea prevederilor de la alin. (1) Comisiei şi statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul Comitetului Veterinar Permanent.Proceduri de diagnostic şi cerinţe de biosecuritate  +  Articolul 18 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună ca: a) să se efectueze proceduri de diagnostic, prelevări de probe şi testări de laborator, în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a se detecta prezenta pestei porcine africane; b) un laborator naţional să fie responsabil pentru coordonarea standardelor şi metodelor de diagnostic conform anexei nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara. (2) Laboratorul naţional de referinţa, menţionat la anexa nr. 4 din prezenta norma sanitară veterinara, asigura legătură cu laboratorul comunitar de referinţa (Centro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spania). (3) Pentru a garanta proceduri uniforme de diagnostic pentru pesta porcina africana şi un diagnostic diferential adecvat cu pesta porcina clasica, conform procedurii elaborate de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, va fi adoptat un manual de diagnostic pentru pesta porcina africana pentru a stabili cel puţin: a) standarde minime de calitate care trebuie respectate de laboratoarele de diagnostic pentru pesta porcina africana şi pentru transportul probelor; b) criterii şi proceduri care trebuie respectate atunci când sunt efectuate examinari clinice sau post mortem pentru a confirma sau pentru a exclude prezenta pestei porcine africane; c) criterii şi proceduri ce trebuie urmate pentru prelevarea probelor de la porcinele vii sau de la carcasele acestora, pentru a confirma sau exclude pesta porcina africana prin examene de laborator, inclusiv prin metode de prelevare de probe pentru examinare virusologica şi serologica efectuată în cadrul măsurilor de aplicare prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara; d) teste de laborator care trebuie utilizate pentru diagnosticarea pestei porcine africane, inclusiv criterii pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator; e) tehnici de laborator pentru tipizarea genetica a izolatului de virus de pesta porcina africana. (4) Virusul pestei porcine africane, genomul şi antigenele acestuia precum şi vaccinurile pentru cercetare, diagnostic sau producţie trebuie să fie manipulate numai în locuri, unităţi sau laboratoare autorizate de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru a se garanta condiţii adecvate de biosecuritate pentru protejarea sănătăţii animalelor. (5) Lista locurilor, instituţiilor sau laboratoarelor autorizate trebuie să fie transmisă Comisiei Europene şi ţinuta la zi. (6) Anexa nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara, precum şi manualul de diagnostic al pestei porcine africane pot fi modificate şi suplimentate în conformitate cu procedura comunitara.Utilizarea, producerea şi comercializarea de vaccinuri contra pestei porcine africane  +  Articolul 19Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună: (1) interzicerea utilizării vaccinurilor contra pestei porcine africane; (2) manipularea, fabricarea, depozitarea, furnizarea, distribuţia şi vânzarea vaccinurilor împotriva pestei porcine africane pe teritoriul României să se efectueze sub control oficial.Controale comunitare  +  Articolul 20 (1) Experţii Comisiei pot efectua controale la faţa locului în cooperare cu Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, în măsura în care acestea sunt necesare, pentru a asigura aplicarea uniforma a prevederilor din prezenta norma sanitară veterinara; în situaţia în care au loc controale pe teritoriul sau, România trebuie să furnizeze experţilor comunitari toată asistenţa necesară pentru a-şi efectua sarcinile. (2) Regulile de aplicare a prezentului articol, în special acelea care reglementează procedura de cooperare dintre Comisie şi autorităţile naţionale, sunt supuse procedurilor comunitare.Planuri de contingenta  +  Articolul 21 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să întocmească un plan de contingenta care să specifice măsurile naţionale ce trebuie să fie implementate în cazul unui focar de pesta porcina africana, ţinând cont de factori locali care sunt susceptibili de a influenţa răspândirea pestei porcine africane, precum, în mod deosebit, densitatea porcinelor. (2) Acest plan trebuie să permită accesul la facilităţi, echipamente, personal şi la resursele materiale corespunzătoare, necesare pentru eradicarea rapida şi eficienta a unui eventual focar. (3) Criteriile şi cerinţele ce trebuie aplicate pentru întocmirea planului de contingenta trebuie să fie conforme anexei nr. 5 la prezenta norma sanitară veterinara. (4) Potrivit procedurii comunitare, acestea pot fi modificate sau suplimentate pentru a tine seama de natura specifică a pestei porcine africane şi de progresele înregistrate în dezvoltarea măsurilor de control al bolii. (5) Planul de contingenta, amendat, dacă este necesar, la propunerea Comisiei Europene, trebuie aprobat conform procedurilor comunitare. (6) Planul poate fi ulterior modificat sau suplimentat, în conformitate cu procedura comunitara, pentru a tine seama de evoluţia situaţiei. (7) La fiecare cinci ani, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să actualizeze planul şi sa îl transmită Comisiei Europene spre autorizare, conform procedurilor comunitare.Centrele de control a bolii şi grupele de experţi  +  Articolul 22 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună ca un centru naţional de control al bolii complet funcţional să fie imediat înfiinţat în cazul apariţiei vreunui focar de pesta porcina africana. (2) Centrul naţional de control al bolii trebuie să conducă şi să monitorizeze operaţiunile centrelor locale de control al bolii menţionate la alin. (3). Acesta trebuie să fie responsabil, inter alia, de: a) definirea măsurilor de control necesare; b) asigurarea implementarii prompte şi eficiente de către centrele locale de control al bolii a măsurilor menţionate mai sus; c) repartizarea personalului şi a altor resurse pentru centrele locale de control al bolii; d) furnizarea de informaţii către Comisia Europeană sau către alte state membre ale Uniunii Europene, organizaţii veterinare naţionale, autorităţi naţionale şi organisme comerciale şi agricole; e) relaţia cu laboratoare de diagnostic; f) relaţia cu presa şi cu alte mijloace de comunicare în masa; g) relaţia cu autorităţile poliţieneşti, pentru a garanta instituirea măsurilor legale specifice. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca centrele locale de control al bolii complet operationale pot fi înfiinţate imediat, în cazul apariţiei unui focar de pesta porcina africana. (4) Cu toate acestea, unele funcţii ale centrului naţional de control al bolii pot fi delegate centrului local de control al bolii ce operează la nivel judeţean sau la un alt nivel după cum prevede art. 2, alin. (2), lit. p), din Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 20 noiembrie 2002, ce transpune Directiva 64/432/CEE , sau la un alt nivel, cu condiţia de a nu compromite obiectivele centrului naţional de control al bolii. (5) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să înfiinţeze un grup de experţi, operational în permanenta, în vederea menţinerii expertizei necesare pentru a asista autoritatea sanitară veterinara competenţa în asigurarea pregătirii adecvate a combaterii bolii. (6) În cazul unui focar, grupul de experţi trebuie să asiste Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor cel puţin la: a) ancheta epidemiologica; b) prelevarea de probe, testarea şi interpretarea rezultatelor testarilor de laborator; c) stabilirea măsurilor de control al bolii. (7) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună ca centrul naţional şi cele locale de control al bolii, precum şi grupul de experţi deţin personal, facilităţi şi echipament, inclusiv sisteme de comunicare dacă este necesar, precum şi o ierarhie eficienta şi clara de comanda şi management, pentru a asigura implementarea prompta a măsurilor de control al bolii stabilite de prezenta norma sanitară veterinara. (8) În planul de contingenta menţionat la art. 21, trebuie să fie stabilite detalii privind personalul, facilităţile, echipamentul, ierarhia de comanda şi management al centrelor naţionale şi locale de control al bolii. (9) În conformitate cu prevederile comunitare, se pot stabili criterii şi cerinţe suplimentare privitoare la funcţiile şi îndatoririle centrului naţional de control al bolii, ale centrelor locale de control şi a grupului de experţi.  +  Articolul 23Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1 la norma sanitară veterinaraNotificarea bolii şi informaţii epidemiologice suplimentare ce trebuiefurnizate de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentruSiguranţa Alimentelor la confirmarea pestei porcine africane1. În termen de 24 de ore de la confirmarea oricărui focar primar de boala, un caz primar la porci salbatici sau un caz la un abator sau în mijloace de transport, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice prin intermediul Sistemului de Notificare al Bolilor Animalelor stabilit în conformitate cu art. 5 din norma sanitară veterinara, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005, ce transpune Directiva Comisiei 82/894/CEE : a) data expedierii; b) ora expedierii; c) numele statului - România; d) numele bolii; e) numărul focarului sau al cazului; f) data la care a fost suspectata pesta porcina africana; g) data confirmării; h) metodele utilizate pentru confirmare; i) dacă boala a fost confirmată la porci salbatici, la porcinele dintr-o exploatatie, abator sau mijloc de transport; j) localizarea geografică unde a fost confirmat focarul sau cazul de pesta porcina africana; k) măsurile aplicate pentru controlul bolii.2. În cazul focarelor primare depistate în abatoare sau în mijloace de transport, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să transmită următoarele informaţii suplimentare faţă de datele menţionate la pct. 1: a) numărul porcinelor susceptibile din focar, abator sau mijloace de transport; b) numărul de porcine moarte din fiecare categorie din exploatatie, abator sau mijloace de transport; c) pentru fiecare categorie, morbiditatea bolii şi numărul de porcine la care a fost confirmată pesta porcina africana; d) numărul de porcine ucise în focar, în abator sau în mijloacele de transport; e) numărul carcaselor prelucrate; f) în cazul unui focar, distanta faţă de cea mai apropiată exploatatie de porci; g) dacă a fost confirmată pesta porcina africana într-un abator sau într-un mijloc de transport, localizarea exploatatiei sau a exploataţiilor de origine a porcinelor sau carcaselor infectate.3. În cazul focarelor secundare, informaţiile menţionate la pct. 1 şi 2 trebuie să fie înaintate în limitele de timp stabilite la art. 4 din Norma sanitară veterinara privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005, ce transpune Directiva Consiliului Europei 82/894/CEE .4. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună ca informaţiile furnizate în conformitate cu pct. 1, 2 şi 3 cu referire la orice focar sau caz de pesta porcina africana dintr-o exploatatie, abator sau mijloc de transport, sunt urmate, cat mai curând posibil, de un raport scris către Comisia Europeană şi către statele membre ale Uniunii Europene; acest raport trebuie să includă cel puţin: a) data la care porcinele din exploatatie, abator sau mijloc de transport au fost ucise, iar carcasele acestora prelucrate; b) rezultatele testarilor efectuate pe probe prelevate atunci când porcinele au fost ucise; c) numărul de porcine ucise şi prelucrate, numărul de porcine ce urmează să fie tăiate la o dată ulterioară, precum şi data limita stabilită pentru taierea acestora în situaţia în care a fost aplicată derogarea prevăzută la art. 6, alin. (1); d) toate informaţiile legate de originea posibila a bolii sau, dacă aceasta a fost precizată, de originea reală a acesteia; e) informaţii despre sistemul de control stabilit pentru a asigura implementarea efectivă a măsurilor pentru controlul miscarilor de animale stabilite la art. 10 şi 11; f) în cazul unui focar primar sau al unui caz de pesta porcina africana într-un abator sau într-un mijloc de transport, tipul genetic al virusului responsabil pentru focar sau pentru caz; g) atunci când porcinele au fost ucise în exploataţii de contact sau în exploataţii ce conţin porcine suspectate ca fiind infectate cu virus de pesta porcina africana, informaţii privind:(i) data uciderii şi numărul de porcine ucise din fiecare categorie şi în fiecare exploatatie;(îi) legătură epidemiologica dintre focarul sau cazul de pesta porcina africana şi fiecare exploatatie de contact, sau alte motive ce au indus suspiciunea ca pesta porcina africana este prezenta în fiecare exploatatie suspectata;(iii) rezultatele testarilor de laborator efectuate pe probe prelevate de la porcinele din exploataţii şi când astfel de porcine au fost ucise; când porcinele din exploatatiile de contact nu au fost ucise, trebuie furnizate informaţii asupra motivelor acestei decizii.  +  Anexa 2 la norma sanitară veterinaraPrincipii şi proceduri de curatare, dezinfecţie şitratament cu insecticide1. Principii şi proceduri generale: a) operaţiunile de curatare şi dezinfecţie şi, atunci când este necesar, măsurile de distrugere a rozatoarelor şi insectelor, trebuie efectuate sub supraveghere oficială şi conform instrucţiunilor date de medicul veterinar oficial, utilizându-se produse autorizate oficial; b) dezinfectantii ce trebuie utilizaţi şi concentratiile acestora trebuie autorizate oficial de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru a se asigura distrugerea virusului de pesta porcina africana; c) eficienta dezinfectantilor trebuie să fie verificata regulat înainte de utilizare, deoarece eficienta unor dezinfectanti este diminuată prin depozitare prelungită; d) alegerea dezinfectantilor, insecticidelor şi a procedurilor pentru dezinsecţie şi dezinfecţie trebuie să fie facuta ţinându-se cont de natura clădirilor, vehiculelor şi obiectelor ce trebuie tratate; e) condiţiile în care sunt utilizaţi agenţii de degresare, dezinfectantii şi insecticidele, trebuie să garanteze ca eficienta acestora nu este diminuată. Trebuie respectati în mod special parametrii tehnici indicaţi de fabricant, ca de exemplu, presiunea, temperatura minima şi timpul de contact cerut; f) indiferent de dezinfectantul utilizat, trebuie să fie aplicate următoarele reguli generale:(i) se uda complet cu dezinfectant asternutul, dejectiile şi materiile fecale;(îi) se spala şi curata prin periere atenta şi razuire pardoseala, podeaua, rampele şi zidurile, dacă este posibil, după îndepărtarea sau demontarea echipamentului sau a instalaţiilor, astfel încât sa nu se împiedice procedurile de curatare şi dezinfecţie eficiente;(iii) apoi, se aplică din nou dezinfectantul un timp minim de contact, în conformitate cu instrucţiunile de fabricare,(iv) apa utilizata pentru operaţiunile de curatare trebuie înlăturată astfel încât să se evite orice risc al răspândirii virusului, conform instrucţiunilor medicului veterinar oficial, g) atunci când spalarea este efectuată cu lichide aplicate sub presiune, trebuie evitata repetarea contaminarii părţilor curatate anterior; h) se spala, dezinfecteaza sau distruge echipamentul, instalaţiile, articolele sau a compartimentele care posibil să fie contaminate; i) după procedurile de dezinfecţie trebuie să fie evitata recontaminarea; j) curatarea, dezinfectia şi dezinsectia cerute în cadrul prezentei norme sanitare veterinare trebuie să fie documentate în registrul exploatatiei sau în registrul vehiculelor şi, atunci când este solicitată autorizarea oficială, să fie certificată de medicul veterinar oficial însărcinat cu controlul.2. Prevederi speciale pentru curatarea şi dezinfectia exploataţiilor infectate: a) operaţiuni preliminare de curatare şi dezinfectare:(i) trebuie luate toate măsurile necesare pentru a evita sau reduce răspândirea virusului de pesta porcina africana în timpul uciderii animalelor. Aceste măsuri includ, inter alia, instalarea echipamentului de dezinfecţie temporară, furnizarea de îmbrăcăminte de protecţie şi duşuri, decontaminarea echipamentului utilizat, a instrumentelor şi facilităţilor, întreruperea furnizarii energiei către instalatia de ventilaţie;(îi) carcasele animalelor ucise trebuie să fie aspersate cu dezinfectant;(iii) în cazul în care carcasele trebuie să fie transportate din exploatatie pentru procesare, trebuie să fie utilizate containere acoperite şi etanse;(iv) imediat ce carcasele porcinelor au fost indepartate pentru procesare, acele părţi ale exploatatiei în care au fost adapostite animalele şi orice alte părţi ale clădirilor, curţilor etc., contaminate în timpul uciderii sau examinării post mortem trebuie aspersate cu dezinfectanti autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 12,(v) orice tesut sau sânge împrăştiat în timpul tăierii, post mortem sau prin contaminarea grosiera a clădirilor, curţilor, ustensilelor, etc., trebuie colectate cu atenţie şi procesate odată cu carcasele,(vi) dezinfectantul trebuie să rămână pe suprafaţa cel puţin 24 de ore; b) curăţenia şi dezinfectia finala:(i) purinul şi asternutul utilizat trebuie indepartate şi tratate cu respectarea prevederilor de la pct. (3), lit. a),(îi) grasimea şi murdaria trebuie să fie indepartate de pe toate suprafeţele, prin aplicarea unui agent de degresare, iar suprafeţele trebuie spalate cu apa,(iii) după spalarea cu apa rece trebuie să fie aplicată încă o aspersare cu dezinfectant,(iv) după şapte zile, locurile trebuie tratate cu un agent de degresare, clatite cu apa, aspersate cu dezinfectant şi clatite din nou cu apa.3. Dezinfectarea asternutului contaminat, a purinului şi gunoiului de grajd: a) gunoiul de grajd şi asternutul utilizat trebuie presate pentru a se incalzi, aspersate cu dezinfectant şi lăsate astfel cel puţin 42 de zile, sau distruse prin ardere sau îngropare; b) purinul trebuie depozitat cel puţin 60 de zile după ultima adaugare de material infectios cu excepţia cazului în care Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizeaza o perioadă de depozitare redusă pentru purinul care a fost tratat eficace în conformitate cu instrucţiunile date de medicul veterinar oficial, pentru a asigura distrugerea virusului.4. Cu toate acestea, prin derogare de la prevederile menţionate la pct. 1 şi 2, în cazul exploataţiilor în aer liber, autoritatea sanitară veterinara competenţa poate să stabilească proceduri specifice pentru curatare şi dezinfectare, ţinând cont de tipul exploatatiei şi de condiţiile climatice.  +  Anexa 3 la norma sanitară veterinaraLinii directoare pentru depistarea vectorilor1. Căutarea vectorilor trebuie efectuată în spaţiile în care trăiesc şi se odihnesc porcinele şi în împrejurimile acestor zone.Vectorii sunt gasiti în general în clădiri vechi, la umbra, atunci când condiţiile de temperatura şi umiditate sunt favorabile.Cele mai bune rezultate sunt obţinute când căutarea are loc primavara târziu, în timpul verii şi toamna devreme, perioade în care vectorii sunt foarte activi.2. Trebuie să fie utilizate doua metode:(a) Căutarea vectorilor în sol, nisip sau praf, extrase din spaţiile dintre pietre (în cazul zonelor construite din pietre) sau din interstitii sau fisuri din ziduri, de sub tigle sau din pardoseala clădirilor, cu ajutorul unei perii sau a oricărei alte unelte adecvate; dacă este necesar, pământul şi nisipul trebuie să fie cernute; când se cauta larve ţinere, poate fi utila o lupa;(b) Căutarea vectorilor prin intermediul capcanelor cu CO(2). Capcanele trebuie să fie plasate în boxele porcilor mai multe ore, de preferat în timpul nopţii şi în orice caz pe suprafeţe umbroase, la care nu ajunge lumina zilei; capcanele trebuie să fie construite astfel încât vectorii să fie adusi destul de aproape de sursa de CO(2) pentru a le fi imposibil să se întoarcă în habitatul lor.  +  Anexa 4 la norma sanitară veterinaraLaboratoarele naţionale pentru pesta porcina africana şiresponsabilităţile acestora1. Laboratoarele naţionale pentru pesta porcina africana sunt următoarele:BelgiaCentre d'etude et de recherche veterinaires et agrochimiques, 1180 BruxellesRepublica CehaInstitute of Animal Health, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONFDanemarcaDanmarks Veterinaere Institut - Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 KalvehaveGermaniaBundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere, Tubingen, 17498 RiemsEstoniaVeterinaar-ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 3051006 TartuGreciaVeterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. ParaskeviSpaniaCentro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)FranţaAFSSA-Ploufragan, Zoopole des Cotes d'Armor, 22440 PloufraganIrlandaVeterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15ItaliaIstituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 PerugiaCipruImagineLetoniaValsts veterinarmedicinas diagnostikas centrsLejupes iela 3LV-1076 RigaLituaniaNacionaline veterinarijos laboratorijaJ. Kairiukscio g. 10LT-2021 VilniusLuxemburgLaboratoire de medecine veterinaire de l'Etat, 1020 LuxembourgUngariaOrszagos Allategeszsegugyi Intezet (OAI) Pf. 2.Tabornok u. 2.H-1581 BudapestMaltaInstitute for Animal HealthPirbright LaboratoryAsh Road - PirbrightWoking - Surrey GU24 ONFUnited KingdomOlandaCentral Institute for animal disease control (CIDC-Lelystad), P.O. Box 2004, 8203AA LelystadAustriaBundessanstalt furveterinarmedizinische Untersuchungen în Modling, Robert Koch-Gasse 17, 2340 ModlingPoloniaLaboratorium Zakladu Pryszczycy Panstwowego Instytutu Weterynaryjnegoul. Wodna 7PL-98-220 Zdunska WolaPortugaliaLaboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria, 1500 LisboaSloveniaNacionalni veterinarski institutGerbiceva 60Sl-1000 LjubljanaSlovaciaStatny veterinarny ustavPod drahami 918SK-960 86 ZvolenFinlandaElainlaakinta - ja elintarviketutkimuslaitos,00231 Helsinki Forskningsanstalten for veterinarmedicin och livsmedel,00231 HelsingforsSuediaStatens Veterinarmedicinska Anstalt, 75189 UppsalaRegatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de NordInstitute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF2. Laboratoarele naţionale pentru pesta porcina africana sunt însărcinate sa garanteze ca în fiecare stat membru al Uniunii Europene examinarile de laborator efectuate în vederea detectarii prezentei pestei porcine africane şi a identificarii tipului genetic al izolatelor de virus sunt efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic; putând, în acest scop, încheia acorduri speciale cu laboratorul comunitar de referinţa sau cu alte laboratoare naţionale.3. Laboratorul naţional de pesta porcina africana din fiecare stat membru al Uniunii Europene este responsabil de coordonarea standardelor şi metodelor de diagnostic fixate pentru fiecare laborator de diagnostic de pesta porcina africana din statul respectiv.În acest scop: a) poate furniza reactivi de diagnostic laboratoarelor individuale; b) controlează calitatea tuturor reactivilor de diagnostic utilizaţi în statul respectiv; c) organizează periodic teste comparative; d) păstrează izolate de virus de pesta porcina africana provenite de la cazurile şi focarele confirmate în acel stat.  +  Anexa 5 la norma sanitară veterinaraCriterii şi cerinţe legate de planurile de contingentaAutoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună ca planul naţional de contingenta pentru pesta porcina africana sa satisfacă cel puţin următoarele criterii şi cerinţe: a) adoptarea de măsuri pentru a asigura existenta competentei juridice necesare implementarii planului de contingenta şi a face posibila efectuarea unei campanii de eradicare eficiente şi rapide; b) adoptarea de măsuri care să asigure accesul la fonduri de urgenta, la mijloace bugetare şi la resurse financiare, pentru ca toate aspectele luptei împotriva unui focar epidemic de pesta porcina africana să fie acoperite; c) stabilirea unei ierarhii de conducere pentru a asigura ca, în cazul izbucnirii unei epidemii, procedura de luare a deciziei e rapida şi eficienta. În cazul în care este necesar, ierarhia de conducere trebuie plasata sub autoritatea unei unităţi centrale de luare a deciziilor, responsabilă de dirijarea tuturor strategiilor de lupta împotriva bolii; directorul serviciilor sanitare veterinare trebuie să fie membru al acelei unităţi şi sa acţioneze ca o legătură între unitatea centrala de luare a deciziilor şi centrul naţional de control al bolii, prevăzut la art. 22; d) adoptarea de măsuri pentru asigurarea disponibilităţii resurselor adecvate pentru o campanie rapida şi eficienta, inclusiv personalul de laborator, echipamentul şi infrastructura; e) trebuie prevăzut un manual de instrucţiuni care să prezinte o descriere practica detaliată şi completa a tuturor procedurilor, instrucţiunilor şi a măsurilor ce trebuie utilizate în cazul unui focar de pesta porcina africana; f) personalul trebuie să ia parte regulat la:(i) acţiuni de instruire cu privire la semnele clinice de pesta porcina africana, ancheta epidemiologica şi controlul bolii;(îi) exercitii de alarma, cel puţin de doua ori pe an;(iii) instruire în tehnici de comunicare pentru organizarea de campanii de informare referitoare la un focar curent de boala epidemica, destinată autorităţilor, fermierilor şi medicilor veterinari.-----------