HOTĂRÂRE nr. 946 din 19 iulie 2006privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană şi ale Liniilor directoare privind ajutorul de stat naţional, adoptate de Comisia Europeană la 21 decembrie 2005, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca scop determinarea, în aplicarea prevederilor Liniilor directoare privind ajutorul de stat naţional regional, a intensităţii maxime admisibile a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în reglementările în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 2În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (3) lit. a) din Tratatul privind constituirea Comunităţii Europene, beneficiază de derogare de la regula instituită prin art. 87 alin. (1) următoarele regiuni de dezvoltare din România: a) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; b) Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea; c) Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman; d) Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea; e) Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş; f) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş; g) Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu; h) Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.  +  Articolul 3Intensitatea maximă admisibilă a ajutorului de stat pentru investiţii iniţiale în scopul dezvoltării regionale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în reglementările în domeniul ajutorului de stat, este: a) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est; b) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est; c) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia; d) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia; e) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Vest; f) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest; g) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Centru; h) 40% în cazul Regiunii de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov.  +  Articolul 4În aplicarea prezentei hotărâri, Consiliul Concurenţei va întocmi şi va transmite către Comisia Europeană, prin Misiunea României la Uniunea Europeană, notificarea privind harta ajutorului de stat regional a României.  +  Articolul 5 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia prevederilor art. 4 care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 decembrie 2013.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 19 iulie 2006.Nr. 946.----