HOTĂRÎRE Nr. 868 din 27 octombrie 1995cu privire la corelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., a celor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, şi a pensiilor agricultorilor, precum şi a ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, cu evoluţia salariilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 31 octombrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor I.O.V.R., pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, pensiilor agricultorilor şi al ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, existente în plata la data de 1 noiembrie 1995, se corecteaza cu 10% în plus.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică şi pensiilor din aceste categorii ce se vor stabili după data de 1 noiembrie 1995, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.  +  Articolul 3Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suporta din aceleaşi fonduri din care se plătesc drepturile la care se referă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------------------