DECRET nr. 9 din 2 ianuarie 1990privind înfiinţarea Ministerului Geologiei
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Geologiei prin reorganizarea Centralei-Departament a Geologiei, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Ioan Folea se numeşte în funcţia de ministru al geologiei. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU----------------------------