ORDIN nr. 824 din 5 iulie 2006pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 18 iulie 2006    Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) din titlul I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.683/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 23 septembrie 2003.  +  Articolul 3Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi inspecţiile sanitare de stat judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 5 iulie 2006.Nr. 824.  +  AnexăNORMA 05/07/2006