ORDIN nr. 556 din 5 iunie 2006privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 556 din 5 iunie 2006
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Nr. 435 din 21 iunie 2006
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 191 din 28 iunie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2006    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul economiei şi comerţului şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 vor avea aplicate un marcaj conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În cazul în care datorită dimensiunilor echipamentului sau modului de funcţionare a acestuia aplicarea marcajului pe echipament nu este posibilă, marcajul trebuie aplicat pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare sau pe o etichetă separată ataşată echipamentului electric şi electronic.  +  Articolul 2 (1) Orice producător care introduce pe piaţă echipamente electrice şi electronice după data de 31 decembrie 2006 este obligat să se identifice prin aplicarea unei etichete având un marcaj care va conţine numele firmei, codul unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice informaţie de identificare a producătorului, fără a se confunda cu alt marcaj similar, aplicat anterior datei respective. (2) Definiţia producătorului în sensul prezentului ordin este cea prevăzută la art. 3 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.  +  Articolul 3Absenţa marcajelor şi a etichetelor constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 13 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Cătălin Florin Teodorescu  +  AnexăSimbolul indică faptul că echipamentele electrice şi electronice sunt introduse pe piaţă după 31 decembrie 2006.Simbolul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil şi durabil.Simbolul constă dintr-un dreptunghi a cărui înălţime (h) este mai mare sau egală cu 0,3 a sau 1 mm, unde "a" reprezintă înălţimea pubelei.Dreptunghiul trebuie să însoţească imaginea pubelei şi nu va conţine alte informaţii sau imagini.Simbolul trebuie să respecte relaţiile dimensionale din imagine.------------