RECTIFICARE nr. 202 din 22 mai 2006la Legea nr. 202/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006    În cuprinsul Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, se fac următoarele rectificări (care aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I, şi respectiv iniţiatorului):- la art. 1 alin. (1), în loc de: "Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumit în continuare Agenţia Naţională, ..." se va citi: "Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare Agenţia Naţională,..." ;- la art. 5 alin. (1) lit. b), în loc de: "... denumite în continuare centre naţionale;" se va citi: "denumite în continuare centre regionale;" ;- la art. 21 alin. (2), în loc de: "Mandatul preşedintelui încetează prin demisie, prin revocare, la propunerea ministrului muncii,..." se va citi: "Mandatul preşedintelui încetează prin demisie, prin revocare la propunerea ministrului muncii,...".__________