DECRET nr. 7 din 2 ianuarie 1990privind înfiinţarea Ministerului Comerţului Exterior
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Comerţului Exterior prin reorganizarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Nicolae M. Nicolae se numeşte în funcţia de ministru al comerţului exterior. PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------------------------------