HOTĂRÎRE Nr. 804 din 12 octombrie 1995privind reorganizarea spitalelor pentru trecerea acestora la un nou mod de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 20 octombrie 1995    În vederea asigurării autonomiei spitalelor care fac obiectul experimentarii noului mod de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor în acest domeniu,în temeiul art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 370/1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Spitalele din cele 8 judeţe cuprinse în experimentare în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 370/1994 se reorganizează cu compartimente sau secţii distincte pentru cazuri acute şi, respectiv, pentru cazuri cronice. Spitalele se pot reorganiza, de asemenea, ca spitale pentru acuti şi spitale pentru cronici. (2) Criteriile de încadrare a cazurilor în acute sau cronice se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Atât spitalele pentru acuti cît şi cele pentru cronici pot fi spitale generale cu mai multe specialităţi sau spitale cu o singura specialitate. (4) Spitalele pot avea, potrivit legii, sarcini pentru asigurarea învăţământului practic al studenţilor la medicina şi farmacie, de formare a medicilor şi farmacistilor specialişti şi de perfecţionare a pregătirii profesionale. (5) Spitalele din cele 8 judeţe ce se vor reorganiza şi vor fi cuprinse în experimentare sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) La reorganizarea spitalelor prevăzute în anexa se va avea în vedere crearea condiţiilor pentru internarea, în funcţie de specificul bolii, în regim de spitalizare continua, precum şi discontinua, cu compartimente sau secţii de zi şi saptaminale. (2) Criteriile pentru spitalizarea de zi şi, respectiv, săptămânală se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Spitalele pot avea în structura lor şi ambulatorii de specialitate organizate ca secţii, prin reorganizarea policlinicilor, care pot sa utilizeze dotările acestora. (4) Structura organizatorică a spitalelor se aproba de către direcţia sanitară judeteana, la propunerea conducerii fiecărui spital.  +  Articolul 3Asistenţa ambulatorie de specialitate se poate acorda şi în centre de diagnostic şi tratament organizate prin hotărâre a Guvernului, ca unităţi cu personalitate juridică, pe baza criteriilor de acreditare elaborate de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 4Spitalele se vor acredita în funcţie de competenţa profesională, de nivelul de dotare şi de gradul de solicitare a asistenţei medicale din zona în care acestea sunt amplasate şi de alte criterii stabilite de Ministerul Sănătăţii şi de Asociaţia spitalelor din România.  +  Articolul 5 (1) Accesul bolnavilor în spital se face conform principiului de alegere de către pacient a medicului sau a spitalului, pe baza biletului de trimitere de la medicul de medicina generală ales, de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau direct în caz de urgenta medicală. (2) Internarea şi externarea bolnavilor se fac pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 6Înfiinţarea şi desfiinţarea unui spital se pot face pe baza unei hotărâri a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 7Pentru crearea unei ambiante favorabile vindecarii bolnavilor, toate spitalele vor asigura, treptat, următoarele: a) condiţii de comunicare a bolnavilor cu familia, atât prin organizarea unui ghiseu pentru informaţii, cu legătură telefonica în toate secţiile, facilitarea primirii vizitatorilor în spaţiile cu aceasta destinaţie, cît şi prin instalarea unui număr corespunzător de legături telefonice publice sau cu aparate la patul bolnavului, printr-un sistem de închiriere la cerere; b) condiţii pentru exercitarea practicilor religioase ale pacientilor, inclusiv prin amenajarea de capele; c) posibilitatea ca diferite organizaţii nonguvernamentale caritabile sau persoane fizice sa acorde sprijin material spitalului sau bolnavilor; d) o atmosfera agreabila determinata de comportamentul atent şi umanitar al personalului sanitar.  +  Articolul 8Pentru bolnavii care solicită condiţii de cazare şi de servire a mesei cu grad superior de confort se va incasa o sumă suplimentară aprobată de Ministerul Sănătăţii, la propunerea spitalelor.  +  Articolul 9 (1) Spitalul se structureaza şi se conduce distinct pe următoarele activităţi:- activitatea de diagnostic şi terapie;- activitatea de îngrijire a bolnavului;- activitatea de administraţie şi hoteliera;- activitatea de gestiune financiar-contabila. (2) Responsabilităţile structurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, ţinând seama de reglementările în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Spitalul va avea un consiliu de conducere cu rol consultativ, format din 5-11 membri în funcţie de mărimea spitalului acreditat. (2) Numărul membrilor consiliului de conducere, modul de alegere a acestora, precum şi problemele pe care le analizează se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 11Conducerea executivă a spitalului judeţean se asigura de către directorul general, de regula de profesie medic cu studii manageriale, economist sau jurist, iar la celelalte spitale de către directorul spitalului, împreună cu directorul medical, directorul de îngrijiri, directorul financiar-contabil şi directorul adjunct de administraţie.  +  Articolul 12Funcţionarea spitalului se aproba de către conducerea executivă a acestuia prin regulamentul de funcţionare, pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 13Încadrarea cu personal a spitalelor se face pe baza statului de funcţii propus de conducerea executivă a spitalului şi aprobat de direcţia sanitară judeteana.  +  Articolul 14 (1) Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri referitoare la reorganizarea spitalelor se face începând cu data de 1 octombrie 1995, urmînd ca întreaga acţiune să se încheie cel tirziu la finele anului 1995. (2) După reorganizare, spitalele vor simula, pe o perioadă de cel puţin 3 luni, un nou sistem de evaluare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor, stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, avîndu-se în vedere următoarele: a) cuantificarea activităţilor medicale de îngrijire şi hoteliere, avîndu-se în vedere costurile serviciilor realizate; b) organizarea evidentei activităţilor medicale de îngrijire şi hoteliere acordate de fiecare spital; c) calcularea fondurilor aferente activităţii fiecărui spital în raport cu activitatea desfăşurată; d) alocarea şi gestionarea resurselor în sistem extrabugetar, sumele excedentare rămase după acoperirea cheltuielilor din venituri folosindu-se atât pentru stimularea personalului, cît şi pentru dotarea spitalului. (3) Trecerea spitalelor la noul sistem de acordare a asistenţei medicale de specialitate, de finanţare şi plata a personalului din spitale se va face prin hotărâre a Guvernului, avîndu-se în vedere rezultatele din perioada de aplicare simulata a sistemului.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul sănătăţii,Iulian Mincu  +  Anexa 1 SPITALELEcare se vor reorganiza şi vor fi cuprinse în experimentareJudeţul Bistrita-Nasaud1. Spitalul Judeţean Bistrita2. Spitalul Orasenesc Nasaud3. Spitalul Orasenesc de Bolnavi Psihici Cronici Beclean4. Centrul de Sănătate TeacaJudeţul Braşov1. Spitalul Judeţean Braşov2. Spitalul de Obstetrică Ginecologica Braşov3. Spitalul de Pediatrie Braşov4. Spitalul de Neuropsihiatrie Braşov5. Spitalul de Boli Infectioase Braşov6. Spitalul de Ftiziologie Braşov7. Spitalul Orasenesc Codlea8. Spitalul Orasenesc Sacele9. Spitalul Municipal Zarnesti10. Spitalul Municipal Fagaras11. Spitalul Orasenesc Victoria12. Spitalul Orasenesc RupeaJudeţul Buzau1. Spitalul Judeţean Buzau2. Spitalul Municipal Rimnicu-Sarat3. Spitalul Pogoanele4. Spitalul Nehoiu5. Spitalul de Cronici şi Centrul de Sănătate Pirscov6. Centrul de Sănătate Patirlagele7. Spitalul de Cronici şi Centrul de Sănătate Smeeni8. Spitalul Vintila Voda9. Spitalul de Psihiatrie SapocaJudeţul Neamt1. Spitalul Judeţean Piatra-Neamt2. Spitalul Orasenesc Bicaz3. Spitalul Municipal Roman4. Spitalul Orasenesc Tirgu-Neamt5. Centrul de Sănătate Roznov6. Spitalul de Boli Psihice Cronice Gadinti7. Spitalul de Boli Pulmonare Cronice Bisericani8. Centrul de Sănătate BicazJudeţul Sibiu1. Spitalul Clinic Judeţean Sibiu2. Spitalul de Psihiatrie Sibiu3. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu4. Spitalul Municipal Medias5. Spitalul Orasenesc Agnita6. Spitalul Orasenesc Cisnadie7. Spitalul Orasenesc AvrigJudeţul Suceava1. Spitalul Judeţean Suceava2. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc3. Spitalul Municipal Falticeni4. Spitalul Orasenesc Gura Humorului5. Spitalul Municipal Radauti6. Spitalul Orasenesc Siret7. Spitalul Orasenesc Vatra Dornei8. Spitalul SolcaJudeţul Vilcea1. Spitalul Judeţean Rimnicu Vilcea2. Spitalul de Obstetrică Ginecologica Rimnicu Vilcea3. Spitalul Dragasani4. Spitalul Horezu5. Spitalul Brezoi6. Spitalul Balcesti7. Spitalul Dragoesti8. Spitalul de Pneumoftiziologie MihaiestiJudeţul Vrancea1. Spitalul Judeţean Focsani2. Spitalul Orasenesc Adjud3. Spitalul Orasenesc Mărăşeşti4. Spitalul Orasenesc Odobesti5. Spitalul Orasenesc Panciu6. Spitalul Vidra7. Spitalul Dumbraveni8. Centrul de Sănătate Maicanesti-------------