HOTĂRÂRE nr. 758 din 14 iunie 2006pentru transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", Direcţia Apelor Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti, precum şi pentru trecerea unor barăci metalice din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti în domeniul privat al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", Direcţia Apelor Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iunie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului I.C.I.M. Bucureşti în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", Direcţia Apelor Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui număr de zece barăci metalice, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti în domeniul privat al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", Direcţia Apelor Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti, în scopul dezafectării lor.  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 şi 2 se va face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 14 iunie 2006.Nr. 758.  +  Anexa 1                                 DATELE DE IDENTIFICARE    a terenului din domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", Direcţia Apelor           Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti
    Număr M.FCod de clasificareDenumirea/ Descrierea tehnicăPersoana juridică de la care se transmite imobilul/ adresaPersoana juridică la care se transmite imobilul/adresaCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
    149641 (parţial)8.29.06Teren al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. BucureştiInstitutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, BucureştiAdministraţia Naţională "Apele Române", Direcţia Apelor Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, Bucureşti- suprafaţa totală a terenului = 7.150 m2, din care: suprafaţa construită = 645 m2
    - suprafaţa terenului în indiviziune = 3.540 m2(căi de acces şi utilităţi)
    - suprafaţa terenului = 114.966,41 m2
   +  Anexa 2                                 DATELE DE IDENTIFICARE   a celor zece barăci metalice aparţinând domeniului public al statului şi aflate   în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti, care se transmit în domeniul privat al statului şi în  administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române, Direcţia Apelor Argeş-Vedea,                 Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti
    Număr M.FCod de clasificareDenumirea/ Descrierea tehnică/ adresaPersoana juridică de la care se transmite imobilul/ adresaPersoana juridică la care se transmite imobilul/adresaCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
    149655 (parţial)8.29.06Sediul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. BucureştiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, BucureştiAdministraţia Naţională "Apele Române", Direcţia Apelor Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, Bucureşti- 10 barăci metalice [valoarea de inventar = 40 lei(RON) - integral amortizată]
    - barăci metalice, 15 bucăţi Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, Bucureşti
  -------