RECTIFICARE nr. 49 din 8 martie 2006la Legea nr. 49/2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006    În Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006, se fac urmatoarele rectificari (care nu apartin Redactiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. I pct. 10 referitor la art. 9 alin. (2), în loc de: "... Inspectoratul General al Politiei ..." se va citi: "... Inspectoratul General al Politiei Române ...";- la art. I pct. 13 referitor la art. 11 alin. (2), în loc de: "... sau strainatate." se va citi: "... sau din strainatate.";- la art. I pct. 26 referitor la art. 23 alin. (3), în loc de: "... incalcarea de către acesta ..." se va citi: "... incalcarea de către aceasta ...":- la art. I pct. 55 referitor la art. 48^1 alin. (2), în loc de: "... categoria A şi B ..." se va citi "... categoriile A şi B ...;"- la art. I pct. 69, în loc de: "... §91" se va citi: "... §9^1";- la art. I pct. 87 referitor la art. 78 alin. (2), în loc de: "... de care o persoană ..." se va citi: "... de către o persoană ...", iar în loc de: "... sau permisul i-a fost retras ..." se va citi: "... sau al carei permis i-a fost retras ...";- la art. I pct. 103 referitor la art. 91^1 alin. (1) pct. 25, în loc de: "... a fost invitat ..." se va citi: "... au fost invitate ...";- la art. I pct. 103 referitor la art. 91^4 alin. (1) pct. 9, în loc de: "neindeplinirea de către persoana juridica a obligaţiilor ce îi revin ..." se va citi: "... neindeplinirea obligaţiilor ce le revin ...";- la art. I pct. 108 referitor la art. 99 alin. (1) lit. o), în loc de: "placutele cu numerele de inmatriculare ..." se va citi: "placutele cu numărul de inmatriculare ...";- la art. I pct. 108 referitor la art. 99 alin. (3), în loc de: "... retrage şi numerele de inmatriculare ..." se va citi: "... retrage şi placutele cu numărul de inmatriculare ...";- la art. I pct. 131 referitor la art. 120 lit. d), în loc de: "... art. 80 alin. (1) ..." se va citi: "... art. 80 alin. (2) ...".-------