HOTĂRÂRE nr. 734 din 7 iunie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, se modifica după cum urmeaza:1. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:"(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) diafragmele care conţin crisotil pentru instalatiile de electroliza existente, care pot fi utilizate până la incheierea ciclului de viaţa al acestor diafragme sau până când se obtin produse de inlocuire adecvate, fără continut de azbest, termenul considerat fiind cel dintai la care se materializeaza una dintre cele doua optiuni."2. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:"Art. 13. - Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în functiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la incheierea ciclului de viaţa al acestora."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Sereşp. Ministrul integrarii europene,Adrian Ciocanea,secretar de statBucureşti, 7 iunie 2006.Nr. 734.-------