LEGE nr. 239 din 13 iunie 2006pentru înfiinţarea comunei Crivat, judeţul Calarasi, prin reorganizarea orasului Budesti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se infiinteaza comuna Crivat, judeţul Calarasi, având în componenta satul Crivat, prin reorganizarea orasului Budesti. (2) Reşedinţa comunei Crivat se stabileste în satul Crivat.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizarii prevăzute la art. 1, orasul Budesti are în componenta localităţile: Budesti, Aprozi, Buciumeni şi Gruiu. (2) Reşedinţa orasului Budesti este în localitatea Budesti.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor publice locale în comuna Crivat, rezolvarea problemelor curente se asigura de către 2 delegaţi, numiti prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de către prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementarilor în vigoare, din bugetul comunei Crivat.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judetean Calarasi şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Calarasi şi Consiliul Local al Orasului Budesti, repartizeaza veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2006, precum şi patrimoniul actual al orasului Budesti între comuna nou-infiintata Crivat şi orasul Budesti, reorganizat conform art. 1 alin. (1). (2) De la data intrarii în vigoare a prezentei legi, veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Crivat se administreaza şi se gestioneaza prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2006 pe ansamblul judeţului Calarasi. (3) Bugetul comunei Crivat pe anul 2006 se elaboreaza de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Calarasi. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol, incheiat între primarul orasului Budesti şi delegatul desemnat, prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Crivat.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din orasul Budesti funcţionează în componenta avuta la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comuna nou-infiintata, potrivit art. 1, se organizeaza în termen de cel mult 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 71. Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,RADU MIRCEA BERCEANU-------