LEGE nr. 237 din 13 iunie 2006pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii Și Consemnatiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 199 din 22 decembrie 2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnatiuni C.E.C. - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.190 din 29 decembrie 2005, cu urmatoarele modificari și completari:1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 2Cheltuielile cu plățile compensatorii rezultate ca urmare a restructurarii S.C. C.E.C. - S.A. se evidentiaza în cheltuieli și datorii la data când acestea sunt datorate. Aceste cheltuieli vor fi incluse în bugetele de venituri și cheltuieli aferente exercitiilor financiare afectate.2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 3Vanzarea, potrivit strategiei de privatizare, a unui pachet de 5% din capitalul social al S.C. C.E.C. - S.A. către salariații și pensionarii cu ultimul loc de muncă la S.C. C.E.C. - S.A. sau asociația care va putea fi constituita în acest scop de către acestia se va face în mod direct, în termen de cel mult 2 ani de la data privatizarii, în condițiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, la un pret care va fi egal cu prețul de vanzare al acțiunilor din pachetul majoritar de acțiuni detinut de stat la S.C. C.E.C. - S.A., plata facandu-se integral la vanzare.3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu urmatorul cuprins:  +  Articolul 6Alineatele (1) și (3) ale articolului 4 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 1 iunie 2005, aprobata prin Legea nr. 285/2005, vor avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni ale S.C. C.E.C. - S.A. către noii actionari rezultati în urma procesului de privatizare, dar nu mai tarziu de 31 octombrie 2006, depozitele persoanelor fizice la S.C. C.E.C. - S.A. vor fi garantate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 88/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................(3) S.C. C.E.C. - S.A. va plati la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar prima contribuție anuală aferenta deponentilor garantati persoane fizice, în termen de 60 de zile de la data prevăzută la alin. (1). Aceasta contribuție se va calcula prin aplicarea cotei prevăzute de lege la baza de calcul a contributiei stabilite pentru ultima zi din luna anterioara datei transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni ale S.C. C.E.C. - S.A., dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2006, în functie de numărul de zile rămase până la sfârșitul anului.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ----------