HOTĂRÂRE nr. 1 din 30 mai 2006pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale
EMITENT
  • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 8 iunie 2006



    În temeiul prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor,birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului hotărăsc:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare pentru Camera Deputaţilor începând cu data de 30 mai 2006, iar pentru Senat începând cu data de 1 iulie 2006.Începând cu data de 30 mai 2006 se abrogă Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 23/2004, iar cu data de 30 iunie 2006 se abrogă cap. IV din anexa A la Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 6/2005.Această hotărâre a fost adoptată de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţa din data de 30 mai 2006.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 30 mai 2006.Nr. 1.  +  AnexăNORMA 30/05/2006