HOTĂRÂRE nr. 679 din 31 mai 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 iunie 2006    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 7.500 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".2. La articolul 2 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".3. La articolul 2 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".4. La articolul 3 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".5. La articolul 3 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 600 lei (RON) la 1.200 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".6. La articolul 3 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".7. La articolul 3 litera d), partea introductivă va avea următorul cuprins:"d) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".8. La articolul 4 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".9. La articolul 4 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 15.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON):".10. La articolul 4 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON):".11. La articolul 5 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".12. La articolul 5 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 400 lei (RON) la 600 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".13. La articolul 5 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 400 lei (RON) la 800 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei (RON) la 1.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".14. La articolul 6 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, precum şi în cazurile prevăzute la pct. 3, 4, 5, 6, 7 şi 8, respectiv cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:".15. La articolul 6 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON):".16. La articolul 7 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON):".17. La articolul 7 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON):".18. La articolul 7 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON):".19. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Neîndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, conform declaraţiei pe propria răspundere, dată de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice, a căror activitate se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), precum şi cu suspendarea activităţii desfăşurate până la data remedierii deficienţelor constatate cu ocazia controlului."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 31 mai 2006.Nr. 679.----------