ORDIN nr. 103 din 5 iunie 2006privind modificarea art. 5 din unele ordine
EMITENT
  • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 7 iunie 2006    În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 5 din ordinele directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 287/2005 și nr. 288/2005, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005, și din ordinele nr. 318/2005 și nr. 322/2005, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 din 9 decembrie 2005, va avea următorul conținut:  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 31 decembrie 2006.  +  Articolul IIUnitățile din structura și în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum și laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
    Dumitru Dinu
    București, 5 iunie 2006.Nr. 103.----------