ORDIN nr. 9 din 10 mai 2006pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de distribuţie
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 mai 2006    În temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi i) şi al art. 28 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 12 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2003,având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare,în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din 26 aprilie 2006,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de distribuţie pentru utilizatori la care tariful de racordare este stabilit total sau parţial pe bază de deviz, prevăzut în anexa nr. 1*), şi Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de distribuţie pentru utilizatori la care tariful de racordare este stabilit corespunzător unor scheme standard, pe bază de tarife şi indici specifici, prevăzut în anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Conţinutul anexelor este disponibil în format electronic pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro) la secţiunea reglementări tehnice şi la secţiunea contracte.  +  Articolul 2Contractele de racordare între operatorii de reţea**) şi utilizatori se vor încheia cu respectarea prevederilor prezentului ordin.----------- Notă **) Prin operatori de reţea se înţelege atât operatorii de distribuţie, cât şi consumatorii la reţelele cărora se racordează subconsumatori.  +  Articolul 3Departamentul acces la reţea şi autorizare din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Nicolae OprişBucureşti, 10 mai 2006.Nr. 9.-----------