ORDIN nr. 1.298 din 10 mai 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind protecţia civilă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 17 mai 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) şi ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de avizare şi autorizare privind protecţia civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va lua măsuri pentru punerea în aplicare a normelor metodologice prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la art. 1 atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 12 decembrie 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 10 mai 2006.Nr. 1.298.  +  AnexăNORMA 10/05/2006