REGULAMENT din 2 februarie 2006privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica Ungară*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 bis din 26 aprilie 2006    --------- Notă *) Aprobat de Hotărârea nr. 454 din 5 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 26 aprilie 2006, reprodusă şi în Monitorul Oficial nr. 366 bis din 26 aprilie 2006.  +  Articolul 1În conformitate cu art. 14, paragraful 2 al Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, numit în continuare Acord, scopul Regulamentului este ca Părţile să efectueze schimb reciproc şi regulat de date meteorologice şi hidrologice.  +  Articolul 2Scopul schimbului bilateral de date şi informaţii meteorologice şi hidrologiceSchimbul bilateral de date meteorologice şi hidrologice dintre unităţile de specialitate din România şi Republica Ungara are drept obiect informarea detaliată şi operativă asupra fenomenelor meteorologice şi hidrologice în curs de desfăşurare sau probabile a se desfăşura pe teritoriile celor două ţări, în scopul unei serviri eficiente a economiilor naţionale şi al prevenirii sau limitării pagubelor determinate de fenomenele meteorologice şi hidrologice periculoase.Schimbul de date, stabilit prin prezentul Regulament, se referă la date meteorologice şi hidrologice curente, reale şi probabile, precum şi la avertizări şi prognoze privind fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase.  +  Articolul 3Schimbul zilnic curent de date meteorologicea). Partea română va transmite, zilnic, de două ori, date referitoare la precipitaţii, temperaturi extreme ale aerului (minima şi maxima zilnică), grosimea stratului de zăpada, conform celor detaliate în anexa 1.a.b). Părţile îşi vor transmite reciproc telegramele SYNOP din observaţiile triorare de la staţiile meteorologice, conform celor detaliate în anexa 1.b, respectiv 1.c.  +  Articolul 4Schimbul de date şi informaţii referitoare la situaţia zăpeziia). Partea română va transmite, o dată la 5 zile, datele referitoare la echivalentul în apă al stratului de zăpadă (mm-apă), conform celor detaliate în anexa 1.d.b). Partea ungară va transmite în cursul iernii, săptămânal, în fiecare joi, situaţia stratului de zăpadă în bazinul Dunării până la Bratislava şi bazinul hidrografic al Tisei până la Szeged, în funcţie de informaţiile de care dispune, conform anexei 1.e. În plus, va transmite, săptămânal, cu începere de la 1 ianuarie, harta cu situaţia zăpezii în bazinul Dunării.  +  Articolul 5Avertizari meteorologicePărţile îşi vor transmite reciproc avertizări meteorologice pe baza măsurătorilor efectuate şi a prognozelor elaborate, conform celor detaliate în anexa 2.  +  Articolul 6Prognoza zilnică a cantităţilor de precipitaţii zilnicePartea ungară va transmite Părţii române prognozele elaborate privind precipitaţiile zilnice, pentru bazinele Tisa Superioară, Someş, Crişuri şi Mureş, conform celor definite în anexa 3.  +  Articolul 7Schimbul zilnic curent de date hidrologicea). Partea română va transmite zilnic Părţii ungare datele referitoare la nivelul apelor, debitul, temperatura apei şi situaţia gheţurilor, conform celor detaliate în anexa 4.a.b). Partea ungară va transmite zilnic Părţii române datele referitoare la nivelul apelor, debitul, temperatura apei şi situaţia gheţurilor, conform celor detaliate în anexa 4.b,  +  Articolul 8Avertizări hidrologicePărţile îşi vor transmite reciproc avertizări hidrologice, privind toate cotele apelor citite între orele de transmisie, cota maximă cu menţionarea datei, conform celor detaliate în anexele 5.a. şi respectiv 5.b.  +  Articolul 9Schimbul de prognoze hidrologicePărţile îşi vor transmite reciproc prognoze hidrologice curente şi de viitură conform celor detaliate în anexa 6.a, respectiv anexa 6.b.  +  Articolul 10Completarea datelor zilnice meteorologice şi hidrologicePărţile îşi vor transmite reciproc datele lipsă din informările zilnice, conform celor detaliate în anexele 1 şi 4.  +  Articolul 11Schimbul şirurilor de date hidrologice anualea). Partea română va transmite Părţii ungare două exemplare de fişe tip anuar şi valoarea pentru DeltaH (diferenţa 'O' miră şi 'O' grafic) de la staţiile prevăzute în anexa 4 a.b). Partea ungară va transmite Părţii române două exemplare de "Anuar Hidrologic".  +  Articolul 12Schimbul de date pentru ape subteraneÎn conformitate cu art. 7, paragraful 17 din cadrul Acordului, pentru evaluarea stocurilor de apă subterană, Părţile îşi vor trimite până la 30 iunie a fiecărui an, conform celor explicitate în anexa 7, datele privind nivelul, debitul exploatat şi calitatea apelor subterane definite la art. 2, punctul 1.f din Acord.  +  Articolul 13Informări operative privind schimbările survenite în datele de bază ale staţiilorPărţile se vor informa reciproc, în mod operativ, asupra schimbărilor survenite în datele de baza ale staţiilor şi ale cotelor de avertizare.  +  Articolul 14Schimbul de date obţinute din măsurători şi avertizări de la radarele meteorologicePărţile îşi vor transmite datele obţinute din măsurătorile şi avertizările de la radarele meteorologice, conform celor definite în anexele 8.a şi 8.b.  +  Articolul 15Prognoze hidrologice de lungă duratăa). Partea română elaborează în prima săptămână a lunilor februarie, martie şi aprilie prognoze de lungă durată ale debitelor medii lunare şi ale debitelor maxime cu valabilitate de o lună, pentru Someş la Satu Mare, pentru Crişul Repede la Oradea, pentru Crişul Negru la Zerind şi pentru Mureş la Arad.b). Partea ungară elaborează în primele zile ale lunii martie prognoze de lungă durată privind evoluţia aşteptată a scurgerii apelor primăvara, a nivelurilor şi a debitelor maxime pentru lunile martie, aprilie şi mai, pentru fluviul Dunărea la Budapesta şi pentru râul Tisa la Szeged, ţinând cont de condiţiile de zăpadă din bazinul Dunării.c). Prognozele şi materialele detaliate vor fi stocate de Părţi pe serverul FTP al fiecăruia.  +  Articolul 16Formele şi modalităţile transmiterii reciproce a datelor şi informărilora). Schimbul de date meteorologice şi hidrologice, stabilite prin prezentul Regulament se va face la adresele din anexa nr. 9. Schimbul de date se desfăşoară în modul menţionat în anexele 1-8. Părţile îşi vor detalia procedurile informatice de conectare la bazele de date şi de transmitere a datelor.b). Pentru schimbul de date se vor folosi următoarele coduri ale OMM:WMO FM 12-VII SYNOP (cod meteorologic)WMO FM 67-VI HYDRA (cod hidrologic)WMO FM 68-VI HYFOR (cod de prognoza hidrologică)WMO FM 94-X BUFR (cod binar universal)c). Pentru schimbul de date pentru care nu există coduri OMM se vor folosi codurile corespunzătoare naţionale, comunicate reciproc. Schimbul de date efectuat la cerere, în general, este sub formă de text în clar.  +  Articolul 17Observaţii generalePrezentul Regulament nu afectează cadrul, ordinea şi modalitatea schimbului de date meteorologice şi/sau hidrologice prevăzute în Convenţiile internaţionale, precum şi schimbul de date operativ, ce se realizează între organele competente în perioadele de apărare, în conformitate cu Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor pe cursurile de apă şi Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor din ape interne.  +  Articolul 18Dispoziţii finalea). Prezentul regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei hidrotehnice la cererea oricăruia dintre Împuterniciţi. Intrarea în vigoare a modificărilor sau completărilor se va face pe baza articolelor privind intrarea în vigoare a acestui Regulament.b). Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 la prezentul Regulament reprezintă parte integrantă din acesta.c). Prezentul Regulament a fost întocmit în câte două exemplare originale, în limba română şi limba maghiară, ambele texte fiind egal autentice.d). Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea Protocolului Sesiunii a XVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, conform sistemului juridic intern.e). Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, anexa 1 a Protocolului Sesiunii a X-a Comisiei, intitulat "Regulament privind transmiterea datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica Ungară" îşi pierde valabilitatea.  +  Anexa 1.a SCHIMBUL ZILNIC AL DATELOR METEOROLOGICETransmiterea datelor de precipitaţii, temperaturi extreme şi grosimea stratului de zăpadăTransmiterea, de doua ori pe zi, a datelor din Partea română se referă la următoarele staţii:────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Codul staţiei Denumirea Staţiei Altitudine (m)──────────────────────────────────────────────────────────── 1 15014 Baia Mare 216 2 15015 Ocna Şugatag 503 3 15033 Iezer 1785 4 15042 Săcueni 125 5 15044 Supuru de Jos 159 6 15083 Dej 232 7 15095 Borod 333 8 15099 Huedin 560 9 15107 Topliţa 68510 15118 Stâna de Vale 110811 15119 Vlădeasa 183812 15127 Joseni 75013 15136 Chişineu Criş 9614 15143 Turda 42715 15160 Stei 27816 15162 Câmpeni 58117 15163 Băişoara 138418 15168 Odorhei 52419 15182 Gurahonţ 17720 15189 Dumbrăveni 31821 15204 Vărădia de Mureş 15622 15231 Sebeş 253────────────────────────────────────────────────────────────Se transmite:În raportul de dimineaţa:● suma cantităţilor de precipitaţii pentru cele 12 ore anterioare;● temperatura minimă din ultimele 24 ore;● grosimea stratului de zăpadă.În raportul de seară:● suma cantităţilor de precipitaţii pentru cele 12 ore anterioare;● temperatura maximă din ultimele 24 ore.Ora transmiterii: la orele 06.30 şi 18.30 UTC.Modul de transmitere:ANM va depune datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al ANM timp de 30 de zile. Ca linie de rezervă, prin e-mail, de către Observatorul radar Oradea, în urma cererii formulate de către KORKOVIZIG Gyula prin e-mail.Forma transmiterii:    zczc    sxro41 yrbh YYGGgg    aaxx YYGG1    15014 6RRRt(R) 333 2s(n)T(n)T(n)T(n) 4esss=    .................................... Cod FM 12-VII SYNOP    15231 6RRRt(R) 333 2s(n)T(n)T(n)T(n) 4esss=    nnnn           unde,    ● YY=ziua, GG=ora, gg=00 (minutele) : GG=06 sau GG=18 UTC;    ● RRRt(R), s(n) T(n)T(n)T(n), esss conform codului SYNOP reprezintă      precipitaţii pe 12 ore, temperatura extremă (minimă sau maximă)      pe ultimele 24 de ore şi grosimea stratului de zăpadă.Modul de completare a datelor lipsă:Datele lipsă ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către ANM pe serverul FTP propriu şi transmise pe serverul FTP de la VITUKI. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al ANM până în data de 7 a lunii următoare.  +  Anexa 1.b SCHIMBUL ZILNIC CURENT AL DATELOR METEOROLOGICETransmiterea telegramelor SYNOPTransmiterea telegramelor SYNOP triorare de către Partea română se referă la următoarele staţii meteorologice:────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Codul staţiei Denumirea Staţiei Altitudine (m)──────────────────────────────────────────────────────────── 1 15004 Sighetu Marmaţiei 275 2 15010 Satu Mare 123 3 15052 Rarău 1593 4 15063 Zalău 294 5 15080 Oradea 136 6 15085 Bistriţa 366 7 15108 Ceahlău Toaca 1897 8 15120 Cluj Napoca 410 9 15145 Târgu Mureş 30810 15170 Miercurea Ciuc 66111 15200 Arad 11712 15209 Blaj 33713 15230 Deva 23014 15235 Făgăraş 42815 15247 Timişoara 8616 15260 Sibiu 44317 15280 Vârfu Omu 250418 15292 Caransebeş 24119 15296 Petroşani 60720 15302 Predeal 109021 15338 Oraviţa 30922 15340 Târgu Jiu 20523 15346 Râmnicu Vâlcea 23724 15375 Târgovişte 29625 15410 Drobeta Tr. Severin 7726 15450 Craiova 19227 15470 Roşiori de Vede 102────────────────────────────────────────────────────────────Se transmite: telegrama SYNOPOra transmiterii: triorar (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC)Modul de transmitere: ANM va depune datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al ANM timp de 30 de zile.Forma transmiterii:    ZCZC    TTAA42 yrbk YYGGgg    aaxx YYGG1    15004 ................................=    .................................... Cod FM 12-VII SYNOP    15470 .............................. =    nnnn             unde,    ● YY=Ziua, GG=ora, gg=00 (minutele)    ● TTAA=smro pentru orele 00, 06, 12, 18 UTC şi    ● TTAA=siro pentru orele 03, 09, 15. 21 UTCModul de completare a datelor lipsă:Datele lipsă ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către ANM pe serverul FTP propriu şi transmise pe serverul FTP de la VITUKI. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al ANM până în data de 7 a lunii următoare.  +  Anexa 1.c SCHIMBUL ZILNIC CURENT AL DATELOR METEOROLOGICETransmiterea telegramelor SYNOPTransmiterea telegramelor SYNOP triorare de către Partea ungară se referă la următoarele staţii meteorologice:─────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Codul staţiei Denumirea Staţiei Altitudine (m)───────────────────────────────────────────────────────────────── 1 12772 Miskolc 233 2 12805 Şopron 233 3 12812 Szombathely 201 4 12822 Gyor 117 5 12825 Papa/Nyarad 135 6 12830 Veszprem/Szentkiralyszabadja 281 7 12843 Budapest 139 8 12851 Kekesteto 1012 9 12860 Szolnok 9010 12882 Debrecen 10811 12892 Nyiregyhaza/Napkor 14112 12910 Szentgotthard/Farkasfa 31213 12915 Zalaegerszeg/Nagycutas 24014 12922 Keszthely 12015 12925 Nagykanizsa 14016 12932 Taszar 15717 12935 Siofok 10818 12942 Pecs/Pogany 20319 12950 Paks 9720 12960 Baja 11321 12970 Kecskemet 11422 12982 Szeged 8223 12992 Bekescsaba 86─────────────────────────────────────────────────────────────────Se transmite: telegrama SYNOPOra transmiterii: triorar(00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC)Modul de transmitere: VITUKI va depune datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la ANM. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI timp de 30 de zile.Forma de transmitere:    ZCZC    TTAA## habp YYGGgg    aaxx YYGG1    12772 ............................ =    ................................. Cod FM 12-VII SYNOP    12992 ............................ =    nnnn               unde,    ● YY=ziua, GG=ora, gg=00 (minutele)    ● TTAA## =smhu01 şi smhu20 pentru orele 00, 06, 12, 18 UTC şi    ● TTAA## =sihu20 şi sihu21 pentru orele 03, 09, 15, 21 UTCModul de completare a datelor lipsă:Datele lipsă ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către VITUKI pe serverul FTP propriu şi transmise pe serverul FTP de la ANM. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI până în data de 7 a lunii următoare.  +  Anexa 1.d SCHIMBUL ZILNIC CURENT AL DATELOR METEOROLOGICESchimbul de date referitoare la echivalentul în apă al stratului de zăpadăPartea română va transmite, o dată la 5 zile, datele privind echivalentul în apă (mm apă), atunci când grosimea stratului de zăpadă este egală sau mai mare de 5 cm, de la următoarele staţii:────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Codul staţiei Denumirea Staţiei Altitudine (m)──────────────────────────────────────────────────────────── 1 15004 Sighetu Marmaţiei 275 2 15014 Baia Mare 216 3 15033 Iezer 1785 4 15063 Zalău 294 5 15083 Dej 232 6 15085 Bistriţa 366 7 15107 Toplita 685 8 15119 Vlădeasa 1838 9 15118 Stâna de Vale 150010 15145 Târgu Mureş 30811 15160 Stei 27812 15162 Câmpeni 59113 15163 Băişoara 138414 15204 Vărădia de Mureş 15615 15230 Deva 230────────────────────────────────────────────────────────────Se transmit: datele măsurate în zilele de 5, 10, 15, 20, 25 şi ultima zi a luniiOra transmiterii: ora 06.30 UTCModul de transmitere:ANM va depune datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al ANM timp de 30 de zile.Forma transmiterii:Pentru schimbul de date privind echivalentul în apă al zăpezii, se adaugă conform codului naţional românesc la codul FM 12-VII SYNOP o grupa nouă: 555//2seee:    zczc    sxro43 yrbh YYGGgg    aaxx YYGG1    15004 555//2seee=    ..................    15230 555//2seee=    nnnn            unde:    YY=ziua, GG=ora (06 UTC), gg=00 (minutele)    555 = arată ca urmează date referitoare la echivalentul          în apă al zăpezii,      s = reprezintă starea solului;    eee = reprezintă echivalentul în apa al zăpezii, în mm apă.Modul de completare a datelor lipsa:Datele lipsă ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către ANM pe serverul FTP propriu şi transmise pe serverul FTP de la VITUKI. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al ANM până în data de 7 a lunii următoare  +  Anexa 1.e SCHIMBUL ZILNIC CURENT AL DATELOR METEOROLOGICERezerva de apă din stratul de zăpadăPartea ungară va transmite datele referitoare la rezerva de apă din stratul de zăpada, după cum urmează:Se transmit: datele calculate privind rezerva de apă din stratul de zăpadă, pe baza măsurătorilor în zilele de luni - miercuri.Ora transmiterii: în fiecare joi, ora 10 - ora locală.Modul de transmitere: VITUKI va depune datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la ANM. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI timp de 30 de zile.Forma transmiterii:    zczc    srhu59 habp YYGGgg    hhxx YYGG    00061 42302 88 YYSSS    00064 44231 88 YYSSS    nnnn             unde,    YY=ziua, GG=ora (06 UTC)    00061 42302 = Dunăre - Bratislava (Pozsony)    00064 44231 = Tisa - Szeged    YY = ziua efectuării calculului    SSS= rezerva de apă din stratul de zăpadă, în zecimi de kmc,         pentru bazinul de recepţie a staţiei respectiveModul de completare a datelor lipsă: Datele lipsă ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către VITUKI pe serverul FTP propriu şi transmise pe serverul FTP de la ANM. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI până în data de 7 a lunii următoare.  +  Anexa 2 AVERTIZĂRI METEOROLOGICEPărţile îşi transmit reciproc avertizări meteorologice de la următoarele staţii:● partea română: Satu Mare, Oradea, Chişineu Criş, Arad● partea ungară; Nyiregyhaza, Debrecen, Bekescsaba, Szeged.Se transmite:1. apariţia unui vânt cu viteza medie > 15 m/sec sau rafale > 20m/sec;2. precipitaţii > 25 mm, căzute în 6 ore;3. prognozarea unei scăderi bruşte de temperatură > 8 grade în intervalul de prognoză de o oră.Ora transmiterii: după caz, după nevoie.Modul de transmitere:În cazul datelor măsurate prin telefon sau fax / e-mail între organele teritoriale ale Părţilor.Forma transmiterii: în clar.  +  Anexa 3 PROGNOZA ZILNICĂ A PRECIPITAŢIILORSe transmite:Partea ungară va transmite Părţii române prognoza precipitaţiilor medii (2x12 ore), (de la ora 06 la ora 06 UTC), elaborată pentru bazinele Tisa Superioară, Someş, Crişuri şi Mureş.Ora transmiterii: zilnic, la 09 UTCModul de transmitere:Comunicarea se va realiza după cum urmează:● VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu şi pe serverul FTP de la ANM;● Organele locale depun datele din teritoriul lor după cum urmează:- FETIKOVIZIG (DA Tisa Superioara Nyiregyhaza) va depune datele prin serverul FTP la DA Someş - Tisa- KORKOVIZIG (DA Crisuri Gyula) va depune datele prin serverul FTP la DA Crişuri- ATIKOVIZIG (DA Tisa Inferioara Szeged) va depune datele prin serverul FTP la DA MureşCa linie de rezervă- FETIKOVIZIG va transmite datele prin e-mail la DA Someş - Tisa- KORKOVIZIG va transmite datele prin e-mail la DA Crişuri- ATIKOVIZIG va transmite datele prin e-mail la DA MureşForma transmiterii:    zczc    SRHU44 HABP YYGGgg    1 p1 p1 p1 p2 p2 p2 = (bazinul Tisa Superioară)    2 p1 p1 p1 p2 p2 p2 = (bazinul Someş)    3 p1 p1 p1 p2 p2 p2 = (bazinul Crişuri)    4 p1 p1 p1 p2 p2 p2 = (bazinul Mureş)    unde YY = ziua, GG = ora, gg = minute    p1 p1 p1 = cantitatea de precipitaţii prognozată în 12 ore               (06-18 UTC) în zecimi de mm.    p2 p2 p2 = cantitatea de precipitaţii prognozată în 12 ore               (18-06 UTC) în zecimi de mm.  +  Anexa 4.a SCHIMBUL ZILNIC CURENT AL DATELOR HIDROLOGICETransmiterea telegramelor HYDRA.Transmiterea curentă a datelor hidrologice din Partea română se referă la următoarele staţii:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Punct Cote de aparareNr. Cod Statia "0" ────────────────────────────      staţie Râul hidrometrică (MN) CA CI CP──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 44102 Tisa Sighetu M. 263,45 230 280 350 2 44119 Vişeu Bistra 359,66 220 300 370 3 44149 Iza Vad 276,00 300 390 520 4 44188 Tur Turulung 124,94 360 420 540 5 44212 Someş Dej 227,13 450 550 620 6 44216 Ulmeni 158,12 330 450 550 7 44220 Satu Mare 118,07 500 600 900 8 44360 Lăpuşel Lăpuşel 154,56 350 410 500 9 44390 Crasna Supuru de Jos 143,59 300 400 50010 44392 Domăneşti 112,76 400 500 55011 44405 Crişul Alb Gurahonţ 158,73 150 200 30012 44409 Chişineu Criş 89,96 600 900 95013 44408 Ineu 104,10 500 800 85014 44444 Cigher Chier 110,52 300 400 45015 44453 Crisul Beiuş 176,84 225 325 35016 4455 Negru Tinca 111,16 300 425 48017 44457 Talpos 94,28 680 850 85018 44459 Zerind 86,41 600 950 100019 44519 Crisul Ciucea 430,52 100 150 20020 44524 Repede Oradea 120,15 220 320 37021 44573 Barcău Nuşfalău 208,16 100 200 30022 44575 Marca 177,47 150 250 27523 44580 Sălard 103,07 510 700 70024 44612 Mureş Alba Iulia* 214,13 235 425 48025 44616 Brănişca* 173,33 350 400 50026 44618 Săvârşin* 147,92 325 400 47527 44620 Radna* 122,24 350 450 55028 44622 Arad* 101,58 425 500 60029 44624 Nadlac 85,81 350 400 45030 44831 Strei Pui 394,83 150 200 25031 44834 Petreni 205,93 250 300 450────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Observaţie: Staţiile cu "*" se raportează la Marea Baltică.    CA - cota de atenţie    CI - cota de inundaţie    CP - cota de pericolSe transmit:● cotele apelor de dimineaţă şi din seara anterioară;● debitul de dimineaţă;● temperatura apei;● formaţiunile de gheaţă.Ora transmiterii: ora 10, ora locală.Modul de transmitere:INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile. La nivelul organelor teritoriale datele vor fi transmise astfel:● DA Someş - Tisa va depune datele prin serverul FTP la FETIKOVIZIG● DA Crişuri Oradea va depune datele prin serverul FTP la KORKOVIZIG● DA Mureş va depune datele prin serverul FTP la ATIKOVIZIGCa linie de rezervă● DA Someş - Tisa va transmite datele prin e-mail la FETIKOVIZIG● DA Crişuri Oradea va transmite datele prin e-mail la KORKOVIZIG● DA Mureş va transmite datele prin e-mail la ATIKOVIZIGForma transmiterii:    zczc    srro40 yrbk YYGGgg    hhxx YYGG 00067    44102 ........................ =    .............................. Codul FM 67-VI HYDRA    44834 ........................ =    nnnn           unde    YY=ziua, GG=ora (06 UTC) gg=00 (minute)Modul de completare a datelor lipsa:Datele lipsa ce se pot recupera din informările zilnice ce vor fi depuse de către INHGA pe serverul FTP propriu şi transmise pe serverul FTP de la VITUKI. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA până în data de 7 a lunii următoare.  +  Anexa 4.b SCHIMBUL ZILNIC CURENT AL DATELOR HIDROLOGICETransmiterea telegramelor HYDRATransmiterea curentă a datelor hidrologice din Partea ungară se referă la următoarele staţii:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                            Punct Cote de aparareNr. Cod Statia "0" ────────────────────────────      staţie Râul hidrometrică (MN) Faza I Faza II Faza III──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 44102 Duna Komarom M. 103,88 500 620 680 2 44119 Budapest 94,97 620 700 800 3 44149 Dunafoldvar 88,86 600 750 850 4 44188 Mohacs 79,20 750 850 950 5 44212 Tisa Vasarosnameny 101,98 600 750 800 6 44216 Tokaj 89,34 650 750 800 7 44220 Szolnok 78,78 650 750 850 8 44360 Szeged 73,70 650 760 850 9 44390 Drava Ortilos 125,94 - - -10 44392 Baracs 98,14 465 505 54511 44834 Dravaszabolcs 86,76 410 460 510────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Se transmit:● cotele apelor de dimineaţa şi din seara anterioară;● debitul de dimineaţă;● temperatura apei;● condiţiile de gheaţă.Ora transmiterii: ora 10, ora locală.Modul de transmitere:VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI timp de 30 de zile.Forma transmiterii:    zczc    srhu50 habp YYGGgg    hhxx YYGG 00064    42522 ....................... =    ............................. Codul FM 67-VI HYDRA    46503 ....................... =    nnnn         unde    YY=ziua, GG=ora (06 UTC), gg = 00 (minute)Modul de completare a datelor lipsa:Datele lipsă ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către VITUKI pe serverul FTP propriu şi transmise pe serverul FTP de la INHGA. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI până în data de 7 a lunii următoare.  +  Anexa 5.a AVERTIZĂRI HIDROLOGICETransmiterea de avertizări hidrologice de către Partea română:Se transmiteÎn cazul cotelor ce se află peste cota de atenţie, de la staţiile menţionate în anexa 4.a:● toate cotele apelor citite între orele de transmisie, cu menţionarea datei (ziua, ora);● cota maximă, cu menţionarea datei (ziua, ora)Ora transmiterii: ora la care sunt disponibile datele zilnic, 01, 07, 13, 19 'ad ora locala.Modul de transmitere:INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI.La nivelul organelor teritoriale datele vor fi transmise astfel:● DA Someş-Tisa va depune datele prin serverul FTP la DA Tisa Superioară Nyiregyhaza● DA Crişuri Oradea va depune datele prin serverul FTP la DA Crişuri Gyula şi DA de dincolo de Tisa Debrecen● DA Mureş va depune datele prin serverul FTP la DA Tisa Inferioară SzegedCa linie de rezervă● DA Someş-Tisa va transmite datele prin e-mail la DA Tisa Superioară Nyiregyhaza● DA Crişuri Oradea va transmite datele prin e-mail la DA Crişuri Gyula şi DA de dincolo de Tisa Debrecen● DA Mureş va transmite datele prin e-mail la DA Tisa Inferioară SzegedForma transmiterii:    zczc    whro50 yrbh YYGGgg    hhxx YYGG 00067    AVERTIZARE HIDROLOGICĂ din YY/LL/AA, ora GG:gg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod II zz hh H Td CA CI CP Prec. Interval──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ili(H)i(H)i(H) II zz hh HHH + ccc ccc ccc ppp.p hh.mm - hh.mmIli(H)i(H)i(H) II zz hh HHH + ccc ccc ccc ppp.p hh.mm - hh.mm   nnnn         unde:    ● YYLLAAGGgg - sunt ziua, luna, anul, ora locală, minutul când s-a emis                   avertizarea    ● Ili(H)i(H)i(H) - codul staţiei; II, zz, hh - sunt luna, ziua, ora          locală când s-a efectuat măsurătoarea de cotă la staţia respectivă;    ● H - cota măsurată (cm); Td - tendinţa de evoluţie a cotei          (+ creştere, - scădere, = staţionar);    ● CA, CI, CP - cotele corespunzătoare fazelor de apărare I, II, III;    ● Prec - cantitatea de precipitaţii înregistrată în intervalul             hh.mm - hh.mm (hh - ora locală, mm - minutul)  +  Anexa 5.b AVERTIZĂRI HIDROLOGICETransmiterea de avertizări hidrologice de către Partea ungară:Se transmite:În cazul cotelor ce se află peste cota aferentă fazei II de apărare, de la staţiile menţionate în anexa 4.b exceptând staţia DRAVA Ortilos:● toate cotele apelor citite între orele de transmisie, cu menţionarea datei(ziua, ora);● cota maximă, cu menţionarea datei (ziua, ora)Ora transmiterii: ora la care sunt disponibile datele zilnic, la orele pare - ora locală.Modul de transmitere:VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la INHGA.Forma transmiterii:    zczc    srhu51 habp YYGGgg    hhxx YYGG 00064    42522 ............. cod FM 67-VI HYDRA    46503 .............    nnnn                   unde:    YY =ziua,    GG = ora (06 UTC),    gg = 00 (minutul)  +  Anexa 6.a SCHIMBUL DE PROGNOZE HIDROLOGICETransmiterea telegramelor HYFORPrognoza hidrologică elaborată de Partea română se va întocmi pentru următoarele staţii:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Cod Râul Mira Punct Prognoza cotelor     staţie "0" ─────────────────────                                               (MN) Cota de Ore de                                                             atenţie anticipare                                                               (cm) (ore)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 44119 Vişeu Bistra 359,66 220 2 44149 Iza Vad 276,00 300 3 44188 Tur Turulung 124,94 360 4 44212 Someş Dej 227,13 450 5 44220 Satu Mare 118,07 500 24 6 44392 Crasna Domăneşti 112,76 400 7 44409 Crişul Alb Chişineu Criş 89,96 600 24 8 44459 Crişul Negru Zerind 86,41 600 24 9 44524 Crişul Repede Oradea 120,15 220 2410 44580 Barcău Sălard 103,07 510 2411 44612 Mureş Alba Iulia* 214,13 23512 44622 Arad* 101,58 425 24-48────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Observaţii:Staţia cu "*" cu transmitere zilnică de prognoze.Staţia cu "**" se raportează la Marea Baltică.Se transmite:● În cazul cotelor normale, zilnic, prognoza nivelurilor şi debitelor se face numai pentru staţiile marcate cu "*"Ora transmiterii:● zilnic, ora 10 - ora locală, pentru staţiile notate cu "*".Modul de transmitere:INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI.Se transmite:În cazul cotelor ce se află peste cota de atenţie, se va transmite prognoza nivelului maxim de viitură şi a momentului producerii acestuia (H cm, ziua, ora) pentru toate staţiile din tabel. Pe măsura derulării evenimentelor hidrometeorologice, prognoza va fi amendată.Ora transmiterii:După ce prognoza a fost elaborată, în cazul cotelor ce depăşesc cota de atenţie.Modul de transmitere:INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI.La nivelul organelor teritoriale datele vor fi transmise astfel:● DA Someş-Tisa va depune datele prin serverul FTP la DA Tisa Superioară Nyiregyhaza● DA Crişuri Oradea va depune datele prin serverul FTP la DA Crişuri Gyula şi DA de dincolo de Tisa Debrecen● DA Mureş va depune datele prin serverul FTP la DA Tisa Inferioară Szeged.Ca linie de rezervă:● DA Someş-Tisa va transmite datele prin e'admail la DA Tisa Superioară Nyiregyhaza● DA Crişuri Oradea va transmite datele prin e-mail la DA Crişuri Gyula şi DA de dincolo de Tisa Debrecen● DA Mureş va transmite datele prin e-mail la DA Tisa Inferioară SzegedForma transmiterii:Pentru diatele zilnice transmise prin calculator:*Font 9*    zczc    fgro70 yrbk YYGGgg    HYFOR YYGG 00064    44119 22 8H(1)H(1)H(1)H(1) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1) 33 8QQQe(q) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1)=    ....................................... cod FM 68-VI ........... HYFOR    44612 22 8H(1)H(1)H(1)H(1) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1) 33 8QQQe(q) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1)=    44622 22 8H(1)H(1)H(1)H(1) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1) 33 8QQQe(q) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1)=    44622 22 8H(2)H(2)H(2)H(2) M(2)Y(2)Y(2)G(2)G(2) 33 8QQQe(q) M(2)Y(2)Y(2)G(2)G(2)    nnnn       unde    M=luna,    YY=ziua,    GG=ora (06 UTC),    gg=00 (minute)Prognoza când maximul de viitura depăşeşte faza I:*Font 9*    fgro71 yrbk YYGGgg    HYFOR YYGG 00064    42027 22 6H(1)H(1)H(1)H(1) [6H(2)H(2)H(2)H(2) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1)] [M(2)Y(2)Y(2)G(2)G(2)]    cod HYFOR    46503 22 6H(1)H(1)H(1)H(1) [6H(2)H(2)H(2)H(2) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1)] [M(2)Y(2)Y(2)G(2)G(2)]    nnnn          unde:    M - luna,    YY - ziua,    GG - ora (UTC)    [6H(2)H(2)H(2)H(2)] [M(2)Y(2)Y(2)G(2)G(2)] - opţional, valoarea maximului de viitură prognozat  +  Anexa 6.b SCHIMBUL DE PROGNOZE HIDROLOGICETransmiterea telegramelor HYFORPrognoza hidrologică elaborată de Partea ungară se va întocmi pentru următoarele staţii.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Cod Râul Mira Punct Prognoza cotelor     staţie "0" ─────────────────────                                               (MB) Faza I Zile de                                                            aparare anticipare                                                             (cm) (zile)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 42027 Duna Budapest 94,97 620 1-4 2 42032 Duna Mohacs 79,20 750 1-4 3 44231 Tisa Szeged 73,70 650 1-2 4 46199 Drava Baracs 98,14 465 1 5 46503 Drava Dravaszabolcs 86,76 410 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Se transmit:● În cazul cotelor normale, prognoza nivelurilor şi debitelor pentru toate staţiile din anexă, exceptând staţia Tisa - Szeged pentru care se transmite numai debit● În cazul cotelor ce se află peste cota aferentă fazei I, respectiv, până când nivelurile coboară sub limita fazei I, se transmite prognoza nivelurilor, debitelor, prognoza nivelului maxim de viitură şi a momentului producerii acestuia (cm, ziua, ora).Ora transmiterii:● zilnic, ora 10 - ora locală;● după ce prognoza a fost elaborată, în cazul cotelor ce depăşesc cota aferentă fazei I.Modul de transmitere:VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la INHGA.Forma transmiterii:Pentru prognoza zilnică:*Font 9*    zczc    srhu50 habp YYGGgg    HYFOR YYGG 00064    42027 22 8HHHH M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1) 8HHHH M(2)Y(2)Y(2)G(2)G.....8HHHH M(4)Y(4)Y(4)G(4)G(4)    42027 33 8QQQe(q) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1) 8QQQe(q) M(2)Y(2)Y(2)G(2)G....8QQQe(q) M(4)Y(4)Y(4)G(4)G(4)    cod FM 68-VI - HYFOR    46503 22 8HHHH M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1) 33 8QQQe(q) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1)    nnnnPrognoza când maximul de viitura depăşeşte faza I:*Font 9*    FGHU52 HABP YYGGgg    HYFOR YYGG 00064    42027 22 6H(1)H(1)H(1)H(1) (6H(2)H(2)H(2)H(2) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1) (M(2)Y(2)Y(2)G(2)G(2))    .    .    cod FM 68-VI HYFOR    46503 22 6H(1)H(1)H(1)H(1) (6H(2)H(2)H(2)H(2) M(1)Y(1)Y(1)G(1)G(1) (M(2)Y(2)Y(2)G(2)G(2))    nnnn               unde    M - luna, YY - ziua, GG - ora (UTC)    (6H(2)H(2)H(2)H(2) (M(2)Y(2)Y(2)G(2)G(2)) - opţional, valoarea maximului                                                 de viitura prognozat  +  Anexa 7.a La Regulamentul privind transmiterea datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica UngarăNiveluri caracteristice ale apelor subterane în anul 2006DIN PARTEA ROMÂNĂ:Se va transmite tabelul următor:┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ NIVELURILE CARACTERISTICE IN cm │├───┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│Nr.│ │IAN│FEB│MAR│APR│MAI│IUN│IUL│AUG│SEP│OCT│NOI│DEC│ANUAL││crt│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│ 1.│ATEA ORD II-F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│ 2.│TAMASENI ORD.II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│ 3.│BERCU ORD.II - F1MA ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│ 4.│BERVENI ORD.II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│ 5.│SCARISOARA NOUA ORD.II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│ 6.│CENAD - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│ 7.│DOROBANTI ORD.II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│ 8.│VARIASU MARE ORD.II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│ 9.│ROVINE NV. ORD.II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│10.│SEMLAC ORD.II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│11.│CHERESIG - F2 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│12.│VARSAND - F5 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│13.│CURTUIUSENI ORD.II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│14.│SĂCUIENI ORD.II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│15.│TAMASEU - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│16.│SANTAUL MIC ORD. II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│17.│CUSTEANA ORD. II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│18.│CIUMEGIU SUD ORD. II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┤│19.│SICLAU ORD. II - F1 ││ ├─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│ │Mediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Maxim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤│ │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘Frecvenţa transmiterii: anual, până la data de 30 iunie a anului următor.Modul de transmitere:INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile.Forma de transmitere: tabel excelModul de completare a datelor lipsă:Datele lipsă ce se pot recupera din informările anuale vor fi transmise până la data de 31 august al anului următor.DIN PARTEA UNGARA:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ JELLEMZO VIZSZINTEX CM-BEN │├────┬─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│Sor-│ │JAN│FEBR│MARC│APR│MAJ│JUN│JUL│AUG│SZEPT│OKT│NOV│DEC│EVES││szam│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 1.│Kispalad/4337 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 2.│Csengersima/1660 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 3.│Merk-Vallaj-Pusztaterem/1627 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 4.│Nyirbeltek/1644 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 5.│Nyirlugos/3614 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 6.│Fulop/2621 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 7.│Nyirabrany/2619 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 8.│Bagamer/2648 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 9.│Biharkeresztes/2662 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 10.│Berekboszormeny/2661 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 11.│Letavertes/2647 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 12.│Biharugra/2804 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 13.│Geszt/2803 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 14.│Mehkerek/2981 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 15.│Gyula/2822 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 16.│Nagykamaras/2827 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 17.│Kevermes/2341 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 18.│Kiszombor/2346 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 19.│Apatfalva/2348 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│ 20.│Nagylak/2350 ││ ├─────┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ │Atlag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Max. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Nap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │Min. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┘Frecvenţa transmiterii: anual, până la data de 30 iunie a anului următor.Modul de transmitere:VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI timp de 30 de zile.Forma de transmitere: tabel excelModul de completare a datelor lipsă:Datele lipsă ce se pot recupera din informările anuale vor fi transmise până la data de 31 august al anului următor.  +  Anexa 7.b La Regulamentul privind transmiterea datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica UngarăCalitatea apelor subterane în anul 2006DIN PARTEA ROMÂNĂ:Se va transmite tabelul următor:*Font 9*┌──┬────┬────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───────┐│ 1│ 2 │ 3 │ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│ 25 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25'│25"│├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 1│ F1 │ATEA ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 2│ F1 │TAMASENI ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 3│F1MA│BERCU ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 4│ F1 │BERVENI ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 5│ F1 │SCARISOARA NOUA ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 6│ F1 │CENAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 7│ F1 │DOROBANTI ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 8│ F1 │VARIASU MARE ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 9│ F1 │ROVINE NV.ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│10│ F1 │SEMLAC ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│11│ F2 │CHERESIG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│12│ F5 │VARSAND │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│13│ F1 │CURTUIUSENI ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│14│ F1 │SĂCUIENI ORD.II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│15│ F2 │TAMASEU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│16│ F1 │SANTAUL MIC ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│17│ F1 │CUSTEANA ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│18│ F1 │CIUMEGHIU SUD ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│19│ F1 │SICLAU ORD. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴────┴────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┘    Legenda:    1 = Nr. crt    2 = Cod foraj    3 = Localitatea    4 = Data recoltarii (zi, luna)    5 = O(2) dizolvat at (mg/l)    6 = pH în situu (unităţi pH)    7 = Conduct. la 20° C (æs/cm)    8 = NO(3) (mg/l)    9 = NH(4) (mg/l)    10 = T apa (°C)    11 = CCO Mn (mg/l O(2))    12 = Fe total (mg/l)    13 = Mn (mg/l)    14 = Na (mg/l)    15 = K (mg/l)    16 = Ca (mg/l)    17 = Mg (mg/l)    18 = PO(4) (mg/l)    19 = NO(2) (mg/l)    20 = Cl (mg/l)    21 = SO(4) (mg/l)    22 = HCO(3) (mg/l)    23 = CO(3) (mg/l)    24 = Duritate totala (°G)    25 = Alcalinitate (ml HCl)         25' = m         25" = pBalanţa ionicăSuma cationilor:(Na/23+K/39,1+Ca/20,04+Mg/12,16+Fe/18,62+Mn/27,47+NH(4)/18,04), în mmol/lSuma anionilor:NO(2)/46+NO(3)/62+Cl/34,45+SO(4)/48,03+HCO(3)/61,02+CO(3)/30), în mmol/lObservaţii:1. Valorile indicatorilor se vor reda cu 2 zecimale, exceptând valorile NO(2) şi Mn, care se vor reda cu 3 zecimale; valoarea conductivităţii se va reda fără zecimale; valoarea temperaturii se va reda cu o zecimală;2. În cazul în care valoarea unui indicator este sub limita de determinare a metodei de analiză, se va specifică expresia "n.d."(non determinated) şi nu "0".Frecventa transmiterii: anual, până la data de 30 iunie a anului următor.Modul de transmitere:INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile.Forma de transmitere: tabel excelModul de completare a datelor lipsă:Datele lipsă ce se pot recupera din informările anuale vor fi transmise până la data de 31 august al anului următor.DIN PARTEA UNGARA*Font 9*┌──┬──────────────────┬──────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───────┐│ 1│ 2 │ 3 │ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│ 25 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25'│25"│├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 1│Mako │k050570220│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 2│Csanadpalota │k050520064│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 3│Lokoshaza │k030670069│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 4│Gyula │k030440492│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 5│Sarkad │k030360106│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 6│Sarkadkeresztur │TIM-I2604A│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 7│Artand │k080720034│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 8│Merk │k142260011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│ 9│Csenger │k142080057│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│10│Gacsaly │k141790016│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│11│Gacsaly │k141790018│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│12│Vamospercs │k080240022│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│13│Nyirlugos │k142320042│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│14│Battonya │k030780140│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│15│Letavertes │k080380039│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│16│Csenger │GACSG01B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│17│Dombegyhaz │GADOE01B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤│18│Terem │GATER01B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴──────────────────┴──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┘    Legenda:    1 = Sorzam    2 = Telepules    3 = Kut azonosito szam    4 = Mintavetel idopontja (honap, nap)    5 = Oldott O(2) (mg/l)    6 = pH în situu (unităţi pH)    7 = Fajlagos electro-mos vezetokepesseg 20°C (æs/cm)    8 = NO(3) (mg/l)    9 = NH(4) (mg/l)    10 = Vizho T (°C)    11 = KOl(PS) (mg/l O(2))    12 = Osszes Fe (mg/l)    13 = Mn (mg/l)    14 = Na (mg/l)    15 = K (mg/l)    16 = Ca (mg/l)    17 = Mg (mg/l)    18 = PO(4) (mg/l)    19 = NO(2) (mg/l)    20 = Cl (mg/l)    21 = SO(4) (mg/l)    22 = HCO(3) (mg/l)    23 = CO(3) (mg/l)    24 = Osszes kemenyseg (nK°)    25 = Lugassag (ml HCl)         25' = m         25" = pBalanţa ionicăSuma cationilor:(Na/23+K/39,1+Ca/20,04+Mg/12,16+Fe/18,62+Mn/27,47+NH(4)/18,04), în mmol/lSuma anionilor:NO(2)/46+NO(3)/62+Cl/34,45+SO(4)/48,03+HCO(3)/61,02+CO(3)/30), în mmol/lObservaţii:1. Valorile indicatorilor se vor reda cu 2 zecimale, exceptând valorile N0(2) şi Mn, care se vor reda cu 3 zecimale; valoarea conductivităţii se va reda fără zecimale; valoarea temperaturii se va reda cu o zecimală;2. În cazul în care valoarea unui indicator este sub limita de determinare a metodei de analiză, se va specifică expresia "n.d" (non determinated) şi nu "0"Frecvenţa transmiterii: anual, până la data de 30 iunie a anului următor.Modul de transmitere:VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKl timp de 30 de zile.Forma de transmitere: tabel excelModul de completare a datelor lipsa:Datele lipsă ce se pot recupera din informările anuale vor fi transmise până la data de 31 al anului următor.  +  Anexa 7.c La Regulamentul privind transmiterea datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica UngarăDATELE DE BAZĂ ALE FORAJELOR PENTRU CARE SE FACE SCHIMBUL DE DATEDIN PARTEA ROMANĂ:Se va transmite tabelul următor:*Font 9*┌────┬────┬───┬────────────────────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┬───────┬─────┬──────────┐│Cod │Cod │Cor│ │Folo-│Coordo│Coordo│Nivel│Adan-│Pozitie│Anul │Frecventa ││corp│fo- │pul│ Localitatea │sinta│nata │nata │teren│cime │filtru │ince-│de ││apa │raj │de │ │tere-│geogr.│geogr.│MB/MN│foraj├───┬───┤perii│masurare ││ │ │apa│ │nului│(WGS' │(WGS' │ │(m) │sup│inf│obser├──┬───────┤│ │ │ │ │(CORI│ 84) │ 84) │ │ │ │ │vatii│Np│Chimism││ │ │ │ │NE │ X° │ Y° │ │ │ │ │lor │ │ ││ │ │ │ │LC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 0 │ 1 │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11│ 12 │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 1 │ F1 │ │Atea ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 2 │ F1 │ │Tamaseni ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 3 │F1MA│ │Bercu ord.II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 4 │ F1 │ │Berveni ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 5 │ F1 │ │Scarisoara Noua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 6 │ F1 │ │Cenad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 7 │ F1 │ │Dorobanti ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 8 │ F1 │ │Variasu mare ord. II│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 9 │ F1 │ │Rovine NV ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 10 │ F1 │ │Semlac ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 11 │ F2 │ │Cheresig │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 12 │ F5 │ │Varsand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 13 │ F1 │ │Curtuluseni ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 14 │ F1 │ │Săcuieni ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 15 │ F2 │ │Tamaseu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 16 │ F1 │ │Santaul Mic ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 17 │ F1 │ │Custeana ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 18 │ F1 │ │Ciumeghiu Sud ord.II│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼──┼───────┤│ 19 │ F1 │ │Siclau ord. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────┴───┴────────────────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴─────┴──┴───────┘Frecventa transmiterii: prima dată până la data de 30 iunie 2006, apoi, de câte ori au loc schimbări ale datelor de bază ale forajelor.Modul de transmitere:INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile.Forma de transmitere: tabel excelDIN PARTEA UNGARĂ*Font 7*┌────┬───────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┐│Sor-│Viztest│Azonosito │Telepules │Terulethasznalat│Foldrajzi │Foldrajzi │Terepszint│Talpmelyseg│ Szuro (m)│ Az │ Eszie ││szam│kodja │ │ │(CORINE LC) │ X° │ Y° │ (mBf) │ (mta) ├────┬─────┤eszleles│lesi ││ │ │ │ │ │koordinata│koordinata│ │ │also│felso│kezdete │gyakori││ │ │ │ │ │(WGS'84) │ (WGS'84) │ │ │ │ │ (ev) │ sag ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────┴─────┴────────┴───────┤│ Talajvizszint eszleto kutak │├────┬───────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────┬─────┬────────┬───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 1.│ │ 4337 │Kispalad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 2.│ │ 1660 │Csengersima │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 3.│ │ 1627 │Merk-Vallaj- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pusztaterem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 4.│ │ 1644 │Nyirbeltek │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 5.│ │ 3614 │Nyirlogos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 6.│ │ 2621 │Fulop │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 7.│ │ 2619 │Nyirabrany │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 8.│ │ 2648 │Bagamer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 9.│ │ 2662 │Biharkeresztes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 10.│ │ 2661 │Berekboszormeny │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 11.│ │ 2647 │Letavertes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 12.│ │ 2804 │Biharugra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 13.│ │ 2803 │Geszt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 14.│ │ 2981 │Mehkerek │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 15.│ │ 2822 │Gyula │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 16.│ │ 2827 │Nagykamaras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 17.│ │ 2341 │Kevermes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 18.│ │ 2346 │Kiszombor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 19.│ │ 2348 │Apatfalva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 20.│ │ 2350 │Nagylak │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────┴─────┴────────┴───────┤│ Vizminoseg mero kutak │├────┬───────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────┬─────┬────────┬───────┤│ 21.│ │k050570220│Mako │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 22.│ │k050520064│Csanadpalota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 23.│ │k030670069│Lokoshaza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 24.│ │k030440492│Gyula │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 25.│ │k030360106│Sarkad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 26.│ │TIM-I2604A│Sarkadkereszte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 27.│ │k080720034│Artand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 28.│ │k142260011│Merk │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 29.│ │k142080057│Csenger │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 30.│ │k141790016│Gacsaly │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 31.│ │k141790018│Gacsaly │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 32.│ │k080240022│Vamospercs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 33.│ │k142320042│Nyirlugos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 34.│ │k030780140│Battonya │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 35.│ │k080380039│Letavertes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 36.│ │GACSG01B │Csenger │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 37.│ │GADOE01B │Dombegyhaz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤│ 38.│ │GATER01B │Terem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼─────┼────────┼───────┤└────┴───────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────┴─────┴────────┴───────┘Frecventa transmiterii: prima dată până la data de 30 iunie 2006, apoi, de câte ori au loc schimbări ale datelor de bază ale forajelor.Modul de transmitere:VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI timp de 30 de zile.Forma de transmitere: tabel excel  +  Anexa 8.a SCHIMBUL DE DATE OBŢINUTE DIN MĂSURĂTORI DE LA RADARELE METEOROLOGICE*)Din Partea română:Conţinutul schimbului de date:Se vor transmite următoarele date radar, provenite de la radarul Gematronik de la Oradea (RDOR):● Informaţii radar în pseudo-CAPPI(R,Z) 8 bites în cod BUFR. Numele fişierului este: "urrdAAAALLZZ_OOMM.dat" unde primele patru caractere (urrd) sunt constante şi au semnificaţia de informaţie specifică de radar de la Oradea. Următoarele caractere au semnificaţia:● AAAA -anul● LL - luna● ZZ - ziua● OG - ora● MM - minutulla momentul efectuării observaţiei radar.Modul de transmitereInformaţiile de la radarul Gematronik Oradea vor fi transmise la fiecare 7,5 minute în serverul FTP de la adresa ftp.met.hu, pe măsura generării lor.Din Partea ungară:Conţinutul schimbului de dateDatele radar de la VITUKI Budapesta:● Harta radar integrată cu imagini compozite va fi transmisă la fiecare 15 minute. Numele fişierului este: "brodAAAALLZZ_OOMM.jpg" unde primele patru caractere (brod) sunt constante şi au semnificaţia de imagine compozită. Următoarele caractere au semnificaţia:● AAAA - anul● LL - luna● ZZ - ziua● OO - ora● MM - minutulla momentul efectuării observaţiei radar.Modul de transmitereVITUKI Budapesta amplasează datele la fiecare 15 minute, pe serverul VITUKI FTP. Partea română va accesa datele la adresa ftp.vituki.hu.  +  Anexa 8.b AVERTIZĂRI METEOROLOGICE PE BAZA DATELOR RADARPartea ungară transmite avertizări emise pe baza datelor de la radarele● Nyiregyhaza - Napkor● Budapesta - PestlorinczSe transmit avertizări în caz de:Estimări radar de cantităţi de precipitaţii mai mari decât 25 mm, acumulate în ultimele 6 ore sau mai puţin, când suprafaţa afectată depăşeşte 100 kmp.Avertizările radar se referă la zona situată la est de Budapesta până la limita de percepţie a radarelor.Ora transmiterii: imediat după detectarea fenomenului. În cazul unor fenomene cu durată mare avertizările se vor actualiza şi vor fi emise cu o cadenţă de maxim una la 6 ore.Modul de transmitere:Avertizările vor fi transmise de către OMSZ Budapesta ia adresa e-mail a staţiei radar Oradea, respectiv: radaroradea@meteo.inmh.ro.Forma transmiterii:Avertizările radar asupra fenomenelor meteorologice periculoase se vor da în clar, specificându-se următoarele:● data şi ora emiterii,● valoarea maxima a precipitaţiei acumulate estimată,● suprafaţa estimată a teritoriului afectat, în kmp, de o precipitaţie mai mare de 25 mm.  +  Anexa 9 ADRESELE POŞTALE ŞI TELEFOANELE INSTITUŢIILOR CARE PARTICIPĂ LA SCHIMBUL DE DATE METEOROLOGICE ŞI HIDROLOGICEDin Partea română:ORGANE CENTRALE:ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA DE METEOROLOGIE - BUCUREŞTISos. Bucureşti 'ad Ploieşti, nr. 97, Sector 1, Bucureşti 013686, RomâniaTelefon centrală: 40-21-3163240; 40-21-3163116E-mail: relatii@meteo.inmh.roDirector General: Tel: 40-21-3164292; Fax: 40-21-3163143Director Tehnic: Tel./fax: 40-21-316 60 98CENTRUL NAŢIONAL DE PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ:Telefon + Fax: 40-21-3163732Telefon + Fax: 40-21-3161191Mobil: 40-723-344447E-mail:dinu.marasoiu@meteo.inmh.roCENTRUL NAŢIONAL DE COMUNICAŢII:Telefon: 40-21-2312138E-mail: operator@meteo.inmh.roCENTRUL NAŢIONAL DE PROGNOZE HIDROLOGICE (CNPH) din cadrul INHGA:E-mail: comun@hidro.roTel./Fax.: 40-21-2302157;Mobil: 40-724405329;Şef C.N.P.H.: Marius MATREATAE-mail: marius.matreata@hidro.roMobil: 40-788-322947ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"Str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, 010018, Bucureşti, RomâniaTelefon centrală: 40-21-3110146Telefon mobil: 40-788-23575140-788-23575240-788-235753E-mail: Director Gen. Adj.:ovidiu.gabor@rowater.roDISPECERATUL CENTRAL:Telefon/Fax: 40-21-3103526E-mail: dispecer@rowater.roSECRETARIAT:Telefon: 40-21-3151301;Fax: 40-21-3122174ORGANE LOCALE:ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"DIRECŢIA APELOR SOMEŞ-TISA - CLUJStr. Vânătorului nr. 17, 3400, Cluj Napoca, RomâniaTelefon centrală : 40-264-433028Director tehnic administrare lucrări: 40-264-433025Telefon mobil: 40-788-235758; 40-788-235759Director Tehnic 40-264-433022SECRETARIAT:Telefon: 40-264-433020Fax: 40-264-433026DISPECERAT:Telefon: 40-264-433021Fax: 40-264-433026 (orele 15.30 - 7.30)E-mail: apeci@dast.rowater.ro; dispecerat@dast.rowater.ro;ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"DIRECŢIA APELOR CRIŞURI 'ad ORADEAStr. Ion Bogdan nr. 35, Oradea, 3700, RomâniaDIRECTORTelefon 40-259-442033DISPECERATTelefon 40-259-443892Fax 40-259-444237Telefon calculator 40-259-479166E-mail; dispecerat@dac.rowater.roADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"DIRECŢIA APELOR MUREŞ - TG. MUREŞStr. Samuel Koteles nr.33, Tg. Mureş, 4300, RomâniaTelefon: 40-265-161303Telefax: 40-265-167955Telef.calc: 40-265-164290E-mail: dispecerat@dam.rowater.roDin Partea ungară:ORGANE CENTRALE:- KORNYEZETVEDELMI ES VIZGAZDALKODASI KUTATO INTEZET KHT (VITUKI Kht) (INSTITUTUL DE CERCETĂRI DE PROTECŢIA MEDIULUI ŞI DE GOSPODĂRIREA APELOR S.P.),VIZGAZDALKODASI IGAZGATOSAG (DIRECŢIA DE GOSPODĂRIREA APELOR)Telefax: 36-1-2150440ORSZAGOS VIZJELZO SZOLGALAT (OVSZ)(SERVICIUL NAŢIONAL DE PROGNOZA HIDROLOGICA),H -1095 Budapest, Kvassay J. ut 1.Telefon: 36-1-215 5001Telefax: 36-1-216 7670E-maiL: ovsz@vituki.hu, balint@vituki.hu- ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT (OMSZ) (SERVICIUL NAŢIONAL DE METEOROLOGIE),H-1024 Budapest, Kitaibel Pal u.1.H-1525 Budapest, Pf. 38.Telefon: 36-1-346 4694, 36-1-346 4672Telefax: 36-1-346 4684E-mail: bonta@met.huORGANE LOCALE:- FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSAG (FETIKOVIZIG) (DIRECŢIA APELOR TISA SUPERIOARĂ),H-4400 Nyiregyhaza, Szechenyi u. 19., Pf. 14.Telefon: 36-42-502 200Telefax: 36-42-502 202E-mail: vizrajz@fetikovizig.hu- TISZANTULI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSAG (TIKOVIZIG) (DIRECŢIA APELOR DE DINCOLO DE TISA),H-4025 Debrecen. Hatvan u. 8-10., Pf. 57Telefon: 36-52-410 677Telefax: 36-52-316 662E-mail: vizrajz@tikovizig.hu- KOROS-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZOGYI IGAZGATOSAG (KOR-KOVIZIG) (DIRECŢIA APELOR CRIŞURI),H - 5700 Gyula, Varoshaz u. 26., Pf. 19Telefon: 36 - 66 - 526 400Telefax: 36 - 66 'ad 526 407E-mail: vizrajz@korkovizig.hu- ALSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZOGYI IGAZGATOSAG (ATI-KOVIZIG) (DIRECŢIA APELOR TISA INFERIOARA)H-6720 Szeged, Stefania 4. Pf. 390Telefon: 36-62-599 599Telefax: 36-62-420 774E-mail: vizrajz@atikovizig.hu- FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZOGYI FELUGYELOSEGH-4401 Nyiregyhaza, Kolcsey u. 12-14.Telefon: 36-42-310 155Telefax: 36-42-598 941E-mail: fetikvf@ktm.x400gw.itb.hu- TISZANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYI FELUGYELOSEGH-4025 Debrecen, Piac u. 9/b.Telefon: 36-52-319 406, 36-52-412 653Telefax: 36-52-310 428E-mail: tikofe@mail.datanet.hu- KOROS-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZIGYI FELUGYELOSEGH-5700 Gyula, Megyehaz u. 5-7.Telefon: 36-66-362 944, 36-66-463 045, 36-66-463 04336-30-2194108 (ugyelet)Telefax: 36-66-361 755E-mail: kovikvfi@ktm.x400gw.itb.hu- ALSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYI FELUGYELOSEGH-6721 Szeged, Felso-Tisza part 17.Telefon: 36-62-553 033 (kozpont), 36-30-9382 389 (ugyelet)Telefax: 36-62-553 038E-mail:atikofi@ktm.x400w.itb.hu.-------