HOTĂRÂRE nr. 7 din 10 mai 2006privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor, denumită în continuare comisie.  +  Articolul 2 (1) Comisia se compune din 15 membri, desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat. (2) Din comisie mai fac parte, fără drept de vot, un reprezentant al Guvernului, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente, precum şi câte un reprezentant al Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor şi al Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi a Senatului. (3) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. (4) Componenţa nominală a comisiei şi a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) În condiţiile în care unul dintre membrii comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor. (6) Convocarea şedinţelor comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte care îl înlocuieşte.  +  Articolul 3 (1) Şedinţele comisiei sunt publice. (2) În interesul desfăşurării lucrărilor, comisia poate invita să participe la dezbateri specialişti şi reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai unor organizaţii neguvernamentale. (3) Votul în comisie este deschis. (4) Lucrările comisiei se înregistrează şi se stenografiază.  +  Articolul 4Comisia va elabora propunerea legislativă privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor, până la data de 31 octombrie 2006.  +  Articolul 5Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 mai 2006.Nr. 7.  +  Anexa COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatuluipentru elaborarea propunerii legislative privind alegereaCamerei Deputaţilor şi a Senatului, a PreşedinteluiRomâniei, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale,finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor1. Berceanu Radu - senator, Grupul parlamentar al Alianţei "Dreptate şi Adevăr P.N.L.-P.D."2. Motreanu Dan Ştefan - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.3. Păcuraru Paul - senator, Grupul parlamentar al Alianţei "Dreptate şi Adevăr P.N.L.-P.D."4. Voicu Mihai Alexandru - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.5. Iliescu Valentin Adrian - deputat, Grupul parlamentar al P.D.6. Chelaru Ioan - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.7. Nicolae Şerban - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.8. Iordache Florin - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.9. Stanciu Anghel - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.10. Zgonea Valeriu Ştefan - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.11. Vedinaş Verginia - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.12. Jipa Florina Ruxandra - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.13. Marton Arpad Francisc - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.14. Călian Petru - deputat, Grupul parlamentar al P.C.15. Pambuccian Varujan - deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale16. Cliveti Minodora - deputat, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi17. Cazacu Cornelia - senator, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi18. Dobre Victor Paul - reprezentant al Guvernului19. Gheorghe Iancu - reprezentant al Autorităţii Electorale PermanenteBiroul comisiei1. Voicu Mihai Alexandru - preşedinte2. Iliescu Valentin Adrian - vicepreşedinte3. Iordache Florin - vicepreşedinte4. Vedinaş Verginia - secretar----