HOTĂRÂRE nr. 585 din 3 mai 2006privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 9 mai 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice ale Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 40%, cu obligaţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuDirectorul general alOficiului Registrului Naţionalal Informaţiilor Secrete de Stat,Marius PetrescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 mai 2006.Nr. 585.-------