ORDIN nr. 246 din 14 aprilie 2006pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2006  În temeiul art. 12 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană,văzând Referatul de aprobare nr. 164.720 din 17 martie 2006,în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 14 aprilie 2006.Nr. 246.  +  Anexa LISTAciupercilor comestibile din flora spontană a cărorrecoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise
  Nr. crt Denumirea ştiinţifică Denumirea / denumirile populare Atenţionări
  1. Boletus edulis Mănătarcă, Hrib cenuşiu
  2. Boletus aereus Hrib negru, Pitarca, Pitoancă
  3. Boletus luteus Pita Turta vacii
  4. Boletus subtomentosus Buza caprei
  5. Boletus elegans Untoasa cu inel
  6. Boletus luridus Chitarcă Pitarcă
  7. Boletus badius Hribul murg
  8. Boletus scaber Chitarcă Burete de mesteacăn Burete călugăresc
  9. Cantharellus cibarius Gălbiorul
  10. Amanita caesarea Buretele domnesc Crăiţa
  11. Agaricus campestris Ciuperca de gunoi Şampinionul Pălăria uneori maronie se poate confunda cu Amanita Phalloides - Buretele viperei, care este otrăvitoare
  12. Agarius silvatica Ciuperca de pădure La ciupercile tinere, pălăria se poate con- funda cu pălăria amani- telor otrăvitoare
  13. Agaricus arvensis Ciuperca de câmp Ciuperca oilor
  14. Lepiota procera Pălăria Şarpelui Buretele Şerpesc Parasolul
  15. Lepiota naucina Buretele alb al porumbeilor Ciupercile tinere se pot confunda cu amanitele albe otrăvitoare
  16. Russula cyanoxantha Vineţica porumbeilor
  17. Russula aurata Hulubiţa Vineţelele
  18. Russula vesca Vineţica
  19. Russula alutacea Pâinişoară
  20. Russula virescens Vineţica pestriţă
  21. Lactarius deliciosus Râşcovul Bureţii dulci Pâinea pădurii Râşcovii de brad
  22. Lactanus piperatus Iuţarii Bureţii iuţi Buretele lăptos
  23. Lactarius volemus Buretele dulce Buretele roşu Râşcovul lăptos
  24. Tricholoma georgii Buretele de mai Buretele de spin
  25. Armillaria mellea Ghebele Opinticii
  26. Morchella vulgaris Ciuciuleţii
  27. Morchella esculenta Ciuciulete Pupi
  28. Morchella conica Zbârciogii
  29. Marasmius oreades Bureţii de rouă Bureţii de pajişte Bureciorii
  30. Tuber melanosporum Trufa neagră Perla neagră
  31. Pleurotus ostreatus Negrişorii Buretele negru de fag
  32. Polyporus squamosus Păstrăvul de nuc Păstrăvul de ulm
  33. Clavaria botrytis Bureţii creţi Creasta cocoşului Rămurelele
  34. Clavaria aurea Laba ursului Togmăgiorii
  35. Coprinus comatus Buretele cu perucă Buretele de cerneală
  -----------