HOTĂRÂRE nr. 515 din 19 aprilie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Structura organizatorică și structura de posturi ale Reprezentanței militare sunt prevăzute în anexele nr. 2a) și 2b).2. Anexele nr. 2 a), 2 b) și 5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IICheltuielile suplimentare anuale determinate de aplicarea dispozițiilor art. I sunt prevăzute în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-4*) se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.--------- Notă *) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Teodor Atanasiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 19 aprilie 2006.Nr. 515.-----------